Złożone projekty migracyjne w systemach SAP, które realizują nasi konsultanci, potrafią zaskakiwać coraz to nowymi wyzwaniami. Ich różnorodność wymaga dokładnej analizy i indywidualnego podejścia do każdego klienta. Jednym z ważniejszych aspektów wpływających na różnorodność projektów są często ogromne wolumeny danych gromadzone na przestrzeni lat. W takich wypadkach występują trudności w podejściu table-based, które w określonych sytuacjach jest niewystarczające.

Tu z pomocą przychodzi Posting Engine, autorskie narzędzie SNP, które ułatwia procesy takich migracji. Przykłady jego możliwości najłatwiej znaleźć w module finansowym systemu, gdzie najlepiej widać, że alternatywa dla klasycznych podejść jest nie tylko przydatna, ale i konieczna.

Ważnym aspektem każdej migracji jest dokładne odwzorowanie bazy danych. W przypadku potrzeby otrzymania cennych informacji zwrotnych na temat ustawień systemu narzędzie Posting Engine pozwala je wygenerować, a następnie wykorzystać w iteracyjnym podejściu do dopracowania i dostosowania na systemie docelowym.

Sposób działania tego narzędzia jest oparty na standardowym BAPI, dzięki czemu mamy 100% pewności, że księgowania spełniają wszelkie walidacje i są poprawne. Interfejs ten jest również używany na przykład do zarządzania środkami trwałymi z wyceną zakładów.

Jednym ze sposobów usprawnienia procesu migracyjnego jest funkcja przenoszenia dokumentów przy zastosowaniu bardziej rozbudowanej selekcji. Jej wyznacznikiem może być na przykład Profit Center. To, co jest istotne w podejściu z wykorzystaniem Posting Engine, to fakt, że można ten proces przeprowadzić bez konieczności migracji historii, co w dużych projektach bywa uciążliwe, a do tego pochłania czas i zasoby systemów.

Warto też wspomnieć o ułatwieniach wprowadzonych w celu zautomatyzowania czasochłonnych procesów, takich jak księgowanie sald kont z wykorzystaniem do tego arkusza kalkulacyjnego, zmiana pól w przenoszonych dokumentach oraz usprawniona opcja storna, czyli wprowadzania zapisów służących do anulowania operacji księgowych.

Przydatnym, rozwiązaniem również dostępnym w Posting Engine, jest możliwość księgowań pozycji otwartych oraz sald, w tym wykonywanie księgowań na systemie source. W momencie ich migracji na system docelowy są one wyksięgowywane oraz rozliczane na systemie źródłowym. Wykorzystujemy tę funkcję przy skomplikowanych selekcjach. Do takich należą wyodrębnienia pozycji otwartych w projektach typu carve-out, w których użycie Posting Engine jest często niezbędne, aby wydzielona firma miała dostęp jedynie do potrzebnych wpisów, bez danych historycznych. Oprócz tego same księgowania mogą być skorygowane na poziomie modułu FI, bez ponownego tworzenia tabel z saldami. Dzięki temu możemy zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo w przypadku braku przestojów na systemach produkcyjnych.

Posting Engine jest unikatowym i nowatorskim narzędziem odpowiadającym na oczekiwania rynku. Pozwala realizować projekty migracji SAP szybciej i przy zachowaniu wysokiej jakości, co przekłada się na funkcjonowanie systemów SAP u naszych klientów. Dla All for One jako lidera rynku jest to szczególnie ważne, gdyż zaufanie naszych klientów jest dla nas priorytetem.