Wiele raportów HR (i nie tylko) jest przygotowanych w formie listy ALV (SAP List Viewer). Poniżej pokazujemy podstawowe funkcje ALV na przykładzie raportu płacowego.
 

Poniżej przedstawiono wynik przykładowego raportu  (z prezentacją ALV)

Uzyskane zestawienie może podlegać szeregu obróbek:

Podsumowania

Należy zaznaczyć kolumny, które mają być podsumowane (poprzez kliknięcie na nagłówku kolumny)

Pojawi się zestawienie z podsumowaniami.
Jeśli chcemy uzyskać sumy częściowe, np. (dla poszczególnych list płac), należy zaznaczyć kolumnę, według której ma nastąpić sumowanie (np. Data wypłaty) i wcisnąć przycisk.

Raport można wydrukować.