Umiejętnie zaplanowana i przeprowadzona zmiana komponentów platformy sprzętowo-programowej SAP może przyczynić się do redukcji kosztów IT.
 

Koniec okresu kontraktu gwarancyjnego producenta sprzętu, na jakim pracujemy, czy też zakończenie wsparcia dla posiadanej wersji oprogramowania, stawia nas przed decyzją o dalszym kierunku rozwoju naszej platformy sprzętowo-programowej.

Dlaczego migrować?

Aby podjąć trafną decyzję o zmianach, musimy odpowiedzieć sobie:

  • czy nadal posiadamy kompetencje odpowiednie do utrzymania systemów w bieżącej konfiguracji?
  • czy koszty utrzymania kompetencji personelu technicznego nie wypadają korzystniej dla innych systemów operacyjnych czy baz danych?
  • czy plany rozwoju pozostałej infrastruktury IT idą w parze z platformami naszych systemów SAP?
  • przewidując rozwój naszej organizacji – może warto zdecydować się na platformę 64-bitową dającą większe możliwości wydajnościowe?
  • czy względy organizacyjne nie zmuszą nas wkrótce do dostosowania się do innych standardów (np. korporacyjnych)?
  • może warto zainwestować w tańsze a równie niezawodne rozwiązania?

Ewentualna decyzja o przeniesieniu SAP na inną platformę wiąże się z potrzebą przeprowadzenia projektu migracji.

Co grozi  „migrantom”?

Sukces migracji produktywnego SAP – krytycznego dla działania firmy systemu IT – wymaga nie tylko kompetentnych administratorów i pracowników po stronie firmy, ale także zaangażowania doświadczonych konsultantów zewnętrznych.

Czym jest migracja?

Pojęcie migracji obejmuje wiele możliwych ścieżek zmiany poszczególnych komponentów technicznych systemu SAP, np. zmianę bazy danych, systemu operacyjnego czy platformy sprzętowej (serwerów). Możliwa jest też równoczesna zmiana kilku elementów infrastruktury.

Problemy nierozwiązane lub niezauważone w trakcie migracji mogą skutkować niespójnością systemu docelowego. Program może działać mniej wydajnie niż wcześniej, możemy utracić część danych lub przeniesione informacje mogą się okazać nieprawidłowe.

Co gorsza, negatywne skutki niestarannej migracji mogą się objawić dopiero po wielu dniach pracy w nowym systemie.

Jak zminimalizować zagrożenia?

Projekty migracji wymagają dużego doświadczenia oraz eksperckiej wiedzy technicznej o systemach SAP i poszczególnych komponentach platformy sprzętowo-programowej.

W przypadku migracji środowisk produktywnych, producent oprogramowania – SAP AG – wymaga wcześniejszej rejestracji projektu migracji w swojej bazie wiedzy. SAP dostarcza wówczas potrzebne narzędzia i wspiera migrację m.in. przez dostarczenie odpowiednich  procedur.

Aby migracja mogła odbyć się z użyciem rekomendowanych przez SAP narzędzi, w takim projekcie musi wziąć udział doświadczony konsultant posiadający certyfikat Technology Consultant OS/DB Migration for SAP Systems. Wszystkie te wymagania są spełnione przez konsultantów BCC (aktualnie All for One Poland).

Przyznany przez SAP AG certyfikat “Technology Consultant OS/DB Migration for SAP Systems (2003)" daje gwarancję bezpieczeństwa w prowadzonych przez BCC migracjach. Certyfikat jest potwierdzeniem kompetencji BCC, zdobytych w projektach migracji m.in. dla firm Hochtief, Mennica Państwowa, Opoczno SA.

W przypadku realizacji takich projektów migracji, dla których nie istnieją standardowe procedury, konsultant jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, która wzbogaci bazę wiedzy producenta systemu SAP.

Za pośrednictwem tej bazy, doświadczenia ze wspieranego przez BCC (aktualnie All for One Poland) projektu będą udostępniane wszystkim klientom SAP planującym migrację. Tego typu procedury przekazywania doświadczeń mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa kolejnych realizowanych projektów migracji rozwiązań SAP.