Nowy zakład produkcyjny to nie tylko budynek i nowe linie produkcyjne. Także środowisko IT wymaga stworzenia „od fundamentów po dach”. Międzynarodowa firma z siedzibą w Hiszpanii skorzystała ze wsparcia BCC przy zbudowaniu kompletnej infrastruktury IT dla uruchamianej w Polsce fabryki. Precyzyjny harmonogram i wysokie kompetencje konsultantów pozwoliły wykonać wszystkie prace w ciągu zaledwie miesiąca.
 

O planowaniu i przebiegu projektu oraz o kierunkach rozwoju IT dla biznesu rozmawiamy z Rafałem Grześkowiakiem, Liderem Zespołu Projektów IT w BCC (aktualnie All for One Poland).

Niedawno zakończyliśmy kolejny duży międzynarodowy projekt IT. Tym razem naszym klientem była firma z Hiszpanii. Na czym polegało zadanie BCC?

Nasz hiszpański partner potrzebował kompleksowego wsparcia w zbudowaniu całego środowiska IT dla uruchamianej w Polsce fabryki. Pełniliśmy rolę integratora, dostarczając wszystkie rozwiązania IT niezbędne do tego, aby organizowany od podstaw zakład mógł rozpocząć działalność produkcyjną.

W ramach projektu zapewniliśmy dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie wszystkich elementów architektury – od infrastrukturalnych (rack, UPS), przez sieciowe (LAN i WAN oraz SAN), serwery (x86 oraz Oracle SPARC), macierze, system backupowy, aż po licencje na oprogramowanie dla wszystkich stacji roboczych.

Wymieniłeś wiele elementów. Wnioskuję, że kompleksowe wdrożenie IT dla dużej fabryki to zadanie raczej niełatwe.

Obiektywnie oceniając złożoność i skalę zbudowanego środowiska – trzeba przyznać, że jest ono skomplikowane. Składa się z wielu różnych rozwiązań, dobranych tak, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom biznesu. Kluczem do sukcesu tak zaawansowanego projektu wdrożeniowego jest jednak zespół konsultantów o wysokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu oraz precyzyjny harmonogram. Dzięki temu przy integracji wszystkich systemów, nawet w tak rozbudowanym środowisku, wszystkie elementy „zagrały” w odpowiednim czasie i miejscu.

O precyzji planowania może świadczyć także czas trwania projektu – nie licząc oczekiwania na dostawy urządzeń – całe wdrożenie zajęło nam zaledwie miesiąc. Tak krótki czas realizacji był możliwy dzięki zaangażowaniu kilkunastoosobowego zespołu, posiadającego wszystkie kompetencje wymagane do pozytywnego zakończenia prac.

Kluczem do sukcesu tak zaawansowanego projektu wdrożeniowego jest zespół konsultantów o wysokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu oraz precyzyjny harmonogram – całe wdrożenie zajęło nam zaledwie miesiąc.

Domyślam się, że na etapie wyboru integratora Hiszpanie weryfikowali potencjał realizacyjny różnych dostawców usług. Co zdecydowało o podjęciu współpracy właśnie z BCC?

Tak, główne kryterium wyboru partnera IT stanowiły wiedza i doświadczenie konsultantów. Dodatkowo o naszej przewadze zdecydowało wieloletnie doświadczenie w różnych technologiach IT zdobyte w związku z utrzymaniem i rozwojem All for One Data Centers. Dla klienta oznaczało to, że wdrożenie przeprowadzimy nie tylko poprawnie technicznie i zgodnie z dokumentacją producentów, ale także zaproponujemy rozwiązania, które sami – na bazie własnych doświadczeń – stosujemy jako dobre praktyki, podnoszące bezpieczeństwo i wydajność środowiska IT.

Warto przy tym zaznaczyć, że niezbędne do realizacji projektu doświadczenie obejmowało m.in. serwery i urządzenia sieciowe HP, serwery i napędy taśmowe Oracle, macierze EMC VNX, sieci SAN zbudowane w oparciu o urządzenia Brocade, urządzenia bezpieczeństwa Checkpoint, system ochrony WWW BlueCoat, wirtualizację VMware i Oracle OVM, czy wreszcie systemy McAfee (Intel Security) – system antyspamowy oraz ochrony stacji roboczych, a także system backupowy Symantec NetBackup.

Lista elementów jest rzeczywiście długa. Czy zaraz po zakończeniu prac klient ma kompetencje do samodzielnego utrzymania tak rozbudowanej architektury IT?

Końcowym etapem projektu był transfer wiedzy oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej. To zapewniło służbom IT klienta możliwość przejęcia administracji uruchomionym środowiskiem. Niemniej, rozumiejąc ewentualną potrzebę pomocy przy bardziej złożonych rekonfiguracjach lub eskalacji w przypadku problemów, zaproponowaliśmy klientowi wsparcie w postaci drugiej linii wsparcia, realizowane przez Centrum Outsourcingowe BCC. W ramach tego kontraktu zapewniamy zarówno proaktywny monitoring systemów, jak i reakcję na zgłoszone zapytania, zgodnie z ustalonym SLA. Dzięki połączeniu kompetencji lokalnego działu IT oraz BCC (aktualnie All for One Poland) zapewniona jest dostępność i wydajność systemów informatycznych, co z kolei warunkuje ciągłość produkcji.

A zatem całość współpracy z klientem wykracza poza klasycznie rozumiane projekty wdrożeniowe czy integratorskie.

Tak, to prawda. W systemach IT równie ważne co ich poprawne wdrożenie, jest wsparcie całego cyklu eksploatacji systemów IT u klientów. Oczywiste jest, że każde wdrożone rozwiązanie z biegiem czasu należy dostosowywać do zmieniających się potrzeb biznesu i nowych technologii IT – rekonfigurować, aktualizować, czy choćby okresowo testować plan ciągłości jego działania. Administratorzy IT zwykle mają pełne ręce roboty, wykonują wiele zadań, w większości przezroczystych dla użytkownika biznesowego.

Czy ta świadomość, że system IT „żyje”, rozwija się, jest powszechna?

Zdecydowanie tak. Klienci doskonale rozumieją, że wdrożenie określonego rozwiązania informatycznego nie jest celem samym w sobie. Najczęściej jest to „trampolina”, która ma spowodować szybkie zwiększenie efektywności organizacji albo bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Dobrze zaprojektowany i wdrożony system IT bardzo szybko przynosi biznesowi mierzalne korzyści, co nierzadko generuje kolejne potrzeby i pomysły usprawnienia następnych procesów biznesowych, czy nawet całych obszarów działalności. Zatem ciągły rozwój jest po prostu konieczny, a pewne jest to, że będą zmiany.

Czy na podstawie realizowanych przez BCC projektów można wyszczególnić główne kierunki rozwoju IT, w których podążają firmy i organizacje?

Z mojego doświadczenia wynika, że wiodącym obszarem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Zarówno to definiowane tylko w obszarze IT, jak i bezpieczeństwo całych organizacji, gdzie narzędzia IT pełnią jedną z kluczowych ról. Możemy tutaj wyróżnić m.in. projekty infrastrukturalne, takie jak budowa lub modernizacja istniejącej serwerowni, albo wdrożenie zapasowego ośrodka przetwarzania danych w innej lokalizacji, optymalizację architektury środowisk IT pod kątem niezawodności i ochrony danych oraz wdrożenia rozwiązań pozwalających kompleksowo zarządzać obszarem IT – tu warto wymienić systemy monitoringu i systemy klasy SIEM, pozwalające na centralną analizę zdarzeń. Do kategorii bezpieczeństwa informacji zaliczamy także wdrożenia systemów backupowych – zarówno tych dla stacji roboczych, jak i dla serwerów – oraz zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.

Komplementarne dla rozwiązań stricte technicznych, które wymieniłem, są audyty organizacyjne, testy penetracyjne, testy socjotechniczne czy doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji.

We wszystkich tych obszarach mamy kompetencje i wieloletnie doświadczenie.

W jaki sposób poszczególne organizacje dobierają priorytety do realizacji kolejnych projektów IT?

Dostrzegam tutaj podejście ewolucyjne – stopniowe dojrzewanie organizacji do realizowania coraz bardziej zaawansowanych potrzeb, często połączone z dynamicznym rozwojem biznesu. Co ciekawe – niekiedy inicjatorem zmian jest dział IT, podążający za trendami i znający techniczne możliwości rozwiązań dostępnych na rynku; ale coraz częściej to biznes świadomie definiuje swoje oczekiwania wobec IT i wymaga przełożenia potrzeb biznesowych na konkretne implementacje informatyczne.

Wstępem do zmian zwykle jest istniejące i nieźle funkcjonujące środowisko IT – zarówno pod względem zasobów technicznych, jak i kompetencji personelu. Zapewnia ono sprzyjające warunki do zastanowienia się, co można zrobić lepiej – jak zwiększyć niezawodność systemów czy bezpieczeństwo danych. Uczciwie przeprowadzona analiza – najlepiej z udziałem zewnętrznego, obiektywnego audytora lub doradcy – pozwala wyprowadzić wnioski i ustalić priorytety realizacji zmian.

I w tym miejscu dochodzimy do punktu, w którym dla każdej organizacji priorytetem może być zupełnie inny aspekt działalności. W jednym przypadku może to być potrzeba zapewnienia ponadstandardowego poziomu dostępności systemów; w innym  – zmiana systemu backupowego na szybszy; w kolejnym – niezależnej weryfikacji bezpieczeństwa systemów informatycznych; a w jeszcze innym – uporządkowanie procesowe IT, realizowane np. poprzez wdrożenie norm ISO 20000 lub ISO 27001.

Rafał Grześkowiak, Lider Zespołu Projektów IT, All for One Poland

Mimo ustalonych w każdej organizacji priorytetów rozwoju musimy pamiętać, że całe środowisko IT stanowi system naczyń połączonych. Zbytnie skupienie na jednym zagadnieniu może wywołać negatywne czy nawet katastrofalne skutki w innym, zapomnianym obszarze.
Rafał Grześkowiak, Lider Zespołu Projektów IT, All for One Poland

A które z wymienionych zagadnień jest priorytetem według Ciebie?

Odpowiem nieco wymijająco – najważniejsze jest zachowanie równowagi. Mimo ustalonych w każdej organizacji priorytetów rozwoju, musimy pamiętać, że całe środowisko IT stanowi system naczyń połączonych. Zbytnie skupienie na jednym zagadnieniu może wywołać negatywne czy nawet katastrofalne skutki w innym, zapomnianym obszarze. Przykładowo – nawet najlepszy system ERP lub centralny firmowy serwer plików, bez skutecznego systemu backupowego i okresowego testowania procedur odtwarzania, nie zapewniają organizacji wystarczającego poziomu bezpieczeństwa danych.

Usługi IT dla rozwijającego się biznesu w ofercie BCC

  • Kompleksowe wdrożenia IT dla nowych biur, oddziałów, zakładów produkcyjnych
  • Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska IT (integracja SIEM)
  • Centralizacja zarządzania i monitoringu IT w organizacjach rozproszonych geograficznie
  • Optymalizacja architektury IT
  • Zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami
  • Eksperckie doradztwo IT i biznesowe
  • Dedykowane szkolenia i warsztaty dla zespołów IT

Powiedzieliśmy o wielu aspektach budowy i rozwoju środowisk IT. Jakie elementy wyróżniają BCC w zakresie realizacji projektów IT?

Łączymy bardzo szerokie kompetencje techniczne i organizacyjne. Dzięki temu zapewniamy zarówno wsparcie inżynierskie, jak i biznesowe. Nasi konsultanci to osoby bardzo doświadczone w projektach oraz utrzymaniu systemów IT, począwszy od niskopoziomowej infrastruktury, skończywszy na zarządzaniu dużymi bazami danych i aplikacjami biznesowymi. Dzięki temu możemy wziąć pełną odpowiedzialność za efekty naszych prac – zarówno audytorskich, jak i wdrożeniowych. Posiadamy w sumie kilkaset certyfikatów technicznych wystawionych przez największych dostawców rozwiązań IT, obejmujących pełen przekrój zagadnień – od projektowania infrastruktury data center, po zarządzanie usługami IT.

Rozmawiała: Mirosława Huk, BCC (aktualnie All for One Poland)