W styczniu 2014 u jednego z klientów BCC (aktualnie All for One Poland) rozpoczęło się produktywne wykorzystanie nowego sposobu emisji pasków płacowych (zestawienia wynagrodzeń). Dotychczas wykorzystywana metoda formularzy będąc z jednej strony bardzo elastycznym narzędziem raportowania, od strony graficznej prezentacji pozostawiała wiele do życzenia.
 

Ponieważ wydruki są – z zewnątrz – najbardziej widoczną oznaką wdrożenia nowego systemu informatycznego, stanęliśmy przed zadaniem uatrakcyjnienia tej wizytówki systemu. Dodatkowym założeniem było posłużenie się standardową funkcjonalnością SAP HR bez konieczności modyfikacji programistycznych.

Wybór padł na nową i dotychczas nieużywaną transakcję HRFORMS. Po wykonaniu prostej lokalizacji (dostosowania do narodowych struktur danych) otrzymaliśmy rewelacyjne  możliwości raportowania z modułu HR.

Zalet wykorzystania tej metody jest kilka:

  • brak konieczności pisania własnego programu wybierającego dane (przy skomplikowanej strukturze danych płacowych nie jest to sprawa prosta),
  • możliwość korzystania z predefiniowanego zestawu danych z możliwością jego rozszerzania oraz
  • wykorzystanie do wizualizacji znanego już standardu SmartForms.