SAP Predictive Analysis to narzędzie do analizy statystycznej i zaawansowanej eksploracji danych, które pozwala na budowanie modeli predykcyjnych. Odkrywanie ukrytych trendów i zależności między danymi pozwoli dokonywać prognoz dotyczących przyszłych wydarzeń, ułatwiając uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
 

Żyjemy w rzeczywistości, w której terabajty danych są codziennością. Warto na to zjawisko spojrzeć nie jako na problem, ale raczej wyzwanie, któremu należy sprostać, tak aby móc optymalnie wykorzystać możliwości płynące z dostępu do ogromnych pokładów wiedzy. Firmy muszą bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wypracować umiejętność reagowania na ewoluujące z dnia na dzień warunki rynkowe. Rozumienie procesów zmian oraz skuteczne przygotowanie się na te zmiany jest warunkiem niezbędnym do zachowania przewagi konkurencyjnej. Zdolność odpowiedzenia na pytanie „co się stanie?” nie jest już domeną wróżbiarstwa, ale staje się koniecznością biznesową.

Co się wydarzy?

Jednakże z analitycznego punktu widzenia nadal większość organizacji jest w stanie powiedzieć jedynie „co się wydarzyło?”. Ten stan w szczególności dotyczy dotychczasowych klientów firmy SAP, którzy używając narzędzi SAP Business Intelligence, nie dysponowali podobnymi narzędziami tego producenta oprogramowania i rzadko decydowali się dodatkowo na zakup wyspecjalizowanych narzędzi do modelowania statystycznego oraz predykcyjnego innych dostawców.

Rozwiązana do wykonywania analiz predykcyjnych różnią się od tradycyjnych narzędzi typu Business Intelligence. Ich głównym zadaniem, zamiast dostępu do standardowych raportów z danymi sprzedażowymi lub magazynowymi, jest modelowanie oraz eksplorowanie danych biznesowych, poszukiwanie trendów oraz korelacji, które pozwolą przewidzieć przyszłe zdarzenia, zachowanie klientów bądź inne interesujące fakty.

Analiza predykcyjna jest także naturalnym krokiem w dalszej ewolucji systemów analitycznych. Firmy, które dziś wykorzystują już zaawansowane możliwości analizy, drążenia oraz wizualizacji danych, mogą zrobić jeszcze lepszy użytek z wiedzy ukrytej w danych, korzystając z pomocy tego coraz powszechniejszego oraz ważniejszego obszaru analityki danych. W szczególności staje się to koniecznością wraz z nadejściem ery Big Data oraz analiz w czasie rzeczywistym, które stają się możliwe dzięki rozwiązaniom in-memory, jak na przykład SAP HANA.

Analizy predykcyjne w SAP

Dla tych klientów, którzy wyczekiwali konkretnej strategii w tym obszarze od firmy SAP, mamy dobre wiadomości. Od niedawna w ofercie SAP dostępne jest narzędzie SAP Business Objects Predictive Analysis, które jest konkurencyjne do takich dotychczasowych liderów tego rynku jak SAS lub IBM SPSS. Narzędzie może być wdrożone jako samodzielne rozwiązanie albo łącznie z innymi rozwiązaniami SAP, w tym z platformą SAP HANA, która pozwala na uruchomienie jeszcze szerszych i szybszych możliwości prognozowania trendów.

SAP Business Objects Predictive Analysis zawiera szeroki zestaw gotowych algorytmów, jak również pozwala na definicje własnych modeli poprzez wsparcie języka R, który jest powszechnie uznanym, otwartym standardem języka używanego do analiz statystycznych.

Rozwiązanie jest dostępne jako osobne narzędzie oraz jako zintegrowane narzędzie analityczne z bazą danych in-memory SAP HANA, która ma wbudowaną bibliotekę funkcji statystycznych.

Samo narzędzie jest łatwe w użyciu oraz umożliwia zaawansowane oraz atrakcyjne wizualizacje eksplorowanych danych. Wszystkie funkcje dostępu, selekcji, przygotowania oraz przetwarzania danych są dostępne w nowoczesnym graficznym środowisku za pomocą funkcjonalności „przeciągnij i upuść”. Wyniki analiz można przekazać dalej do innych aplikacji SAP Business Intelligence, urządzeń mobilnych bądź Microsoft Office.

Tym, co wyróżnia SAP Predictive Analysis od podobnych narzędzi dostępnych na rynku, jest otwartość na biznes.

Dziś, w tych organizacjach, które już używają wyspecjalizowanych narzędzi statystycznych oraz „data mining”, analizami predykcyjnymi zajmują się statystycy oraz matematycy, którzy generują liczby, które rzadko są wizualizowane oraz przekazywane w dostępnej i zrozumiałej formie użytkownikom biznesowym. Narzędzia takie są postrzegane jako zaawansowane narzędzia eksperckie, które nie pozwalają na przeprowadzanie użytecznych analiz predykcyjnych przez biznes i dla biznesu.

W tym sensie SAP Predictive Analysis jest niejako narzędziem unikatowym, jego projektantom przyświecała nadrzędna idea przede wszystkim bycia pomocnym w rozwoju biznesu.

Korzyści biznesowe

SAP Predictive Analysis pozwala użytkownikom biznesowym szybko i prosto odkrywać wzorce oraz przewidywać pewne wyniki, bez potrzeby angażowania w ten proces działu IT oraz statystyków. Narzędzie to umożliwia intuicyjne projektowanie złożonych modeli prognozowania działań, które pozwolą m.in.:

  • przewidywać trendy na rynku oraz wymagania klientów,
  • przewidywać, w jaki sposób wahania cen wpłyną na koszty oraz wymagania,
  • zobaczyć, w jaki sposób zmiany w dostawach poszczególnych produktów wpłyną na całość łańcucha dostaw,
  • zrozumieć, jakie czynniki najmocniej wpływają na sprzedaż, popyt oraz produkcję,
  • dostosować optymalnie ofertę oraz poziom usług do oczekiwań każdego klienta,
  • określać trendy w płynności finansowej, aby zarządzać biznesem bardziej efektywnie,
  • rozumieć nastroje klientów.

Analizy takie jak powyższe mogą być zastosowane do każdego scenariusza biznesowego, pozwalając znacząco zwiększyć zdolności do reagowania na szybko zmieniające się warunki rynkowe, a w ten sposób uzyskać przewagę konkurencyjną firm. Możliwości predykcyjne narzędzia znajdą zastosowanie w wielu obszarach firmy, związanych z intensywnym korzystaniem z dużych ilości danych, np. w sprzedaży, marketingu, analizie ryzyka, zarządzaniu ładem korporacyjnym i bezpieczeństwem.

Aplikacja SAP Predictive Analysis w łatwy sposób może być włączona w istniejące środowisko systemów BI. Wymaga minimalnej konfiguracji i jest łatwa w obsłudze, umożliwiając użytkownikom biznesowym szybko i w intuicyjny sposób wykorzystać jej możliwości.

Modne trendy

Analizy predykcyjne postrzegane są jako naturalny krok w rozwoju systemów klasy Business Intelligence. Wraz z rozwojem technologii oraz w dobie coraz łatwiejszego i tańszego dostępu do dużych ilości informacji narzędzia do analiz oraz przewidywania trendów stają się coraz powszechniejsze. To jednak nie moda, a realna potrzeba szybkiego dostosowania się do zmieniającego biznesu i otoczenia jest impulsem do rozpoczęcia analiz pozwalających na znajdowanie trendów oraz prognozowanie zmian. Odpowiedzią SAP na te potrzeby jest narzędzie SAP Predictive Analysis.