SAP NetWeaver Portal 7.3 w porównaniu do swoich poprzedników to duży skok technologiczny. Jest jeszcze bardziej intuicyjny, efektowny i efektywny. Dla klientów posiadających starszą wersję portalu, pierwszym krokiem do wykorzystania pełni jego możliwości jest udany upgrade.
 

Szybciej i wydajniej

SAP AG w nowej wersji portalu oferuje wysoce skalowalny serwer aplikacyjny oparty w pełni na Java Enterprise Edition 5, co skutkuje wyższą wydajnością serwera. Podstawowym celem Java EE 5 było ułatwienie tworzenia złożonych aplikacji korporacyjnych w języku Java i zwiększenie wydajności programistów. Cele te osiągnięto głównie poprzez dopracowanie i często uproszczenie technologii składowych dostępnych już w J2EE 1.4 oraz ich lepszą integrację. Jednocześnie Portal 7.3 zyskuje możliwość korzystania z wszystkich standardów idących w parze z platformą, takich jak: Enterprise JavaBeans (EJB) 3.0, Java Persistence API (JPA), Web Services (JAX-WS 2.0) oraz technologie webowe (JSP 2.1, JSF 1.2, Servlet 2.5).

Jednym z głównych ulepszeń jest konsolidacja wielu narzędzi administracyjnych (m.in. Visual Administrator oraz portalowe narzędzia wspierające) w jeden, wszechstronny kombajn, jakim jest SAP NetWeaver Administrator. Dostępny do użytku przez przeglądarkę kokpit przedstawia przekrojowy obraz systemu i jest doskonałym miejscem do monitorowania portalu. To z tego miejsca warto też zacząć wewnętrzną inwigilację w poszukiwaniu „winnych”, gdy nie wszystko działa jak należy.

Znacznemu rozszerzeniu uległa flagowa technologia UI (interfejs użytkownika) Web Dynpro Java. Ci, którzy pracują z Composition Environment mogli już skorzystać z wielu usprawnień, resztę spotka miła niespodzianka w postaci wygodnego środowiska deweloperskiego, nowe kontrolki, integracja z Adobe Flash (Flash Island), funkcjonalność przeciągnij i upuść oraz wiele innych.

Ajax Framework Page, dostępny już od wersji 7.02 EHP2 został dostarczony jako domyślny framework strony głównej, a wraz z nim szybkość działania i bogactwo możliwości edycji dedykowanych tematów graficznych (Themes).

Wreszcie najnowsza odsłona środowiska programistycznego NWDS 7.3 (NetWeaver Development Studio) opracowana na bazie Eclipse 3.5. Nowością tu jest nie tylko ergonomia pracy odziedziczona po eclipsowym Galileo. Warto napomnieć o beniaminku wśród dostępnych w IDE widoków – mianowicie perspektywie Deployment. W jej ramach mieszczą się karty służące m.in. efektywnemu zarządzaniu połączeniami do serwerów SAP oraz ich repozytoriami, a także zaawansowanemu deployowi aplikacji do portalowego serwera z uwzględnieniem wersjonowania.

Co to wszystko oznacza dla samego procesu podnoszenia portalu do najwyższej wersji?

Migracje i przysposobienie do życia w nowym otoczeniu

W związku ze zmianą technologii bazowej przystosowaniu do nowych warunków będą musiały poddać się „customowe” aplikacje rozszerzające paletę funkcjonalności portalu.

Pliki Portal Archive Files (w skrócie PAR) zostały wycofane. W ich zastępstwie wprowadzono pakowanie aplikacji w formacie WAR (Web Application Archive), który to jest standardowym formatem pakowania komponentów webowych dla serwerów Java EE. Portal zapewnia narzędzie migrujące do konwersji plików .par do docelowych z rozszerzeniem .war. Działanie zdejmuje z barków programisty dostosowanie struktury projektu do nowo obowiązującego formatu.

W przypadku Web Dynpro Java możemy cieszyć się kompatybilnością wsteczną kodu źródłowego (w przeciwieństwie do kompatybilności binarnej). Oznacza to ni mniej, ni więcej to, że dla poprawnego działania projektu WDJ musi on zostać re-kompilowany, a następnie re-deployowany. Warto wspomnieć, że nie musimy zmieniać serwera NWDI, by wspierać deploy do Portalu 7.3. Należy jednak pamiętać o ustawieniu wymaganych zależności i poprawnym SDK.

Oba powyższe akapity reprezentują najbardziej optymistyczne scenariusze. Obliczając pracochłonność przenosin starych rozwiązań do opisanych procedur trzeba doliczyć najbardziej prawdopodobne komplikacje. W zderzeniu z rzeczywistością możemy spotkać się np. z niekompatybilnością Java Development Kit (JDK). Wielce możliwym jest konieczność przeszukiwania w annałach sapowskich „JavaDoców”. W obecnym wydaniu Portalu zmiany dotknęły zestaw interfejsów programistycznych API. Część z nich została zoptymalizowana, dodano kilka nowych, a kolejną grupę API zdecydowano się usunąć. Biorąc pod uwagę powyższe podczas przygotowań do upgrade’u zalecane jest zwrócić się z pytaniem o kompatybilność z Portalem 7.3 do zewnętrznych dostawców rozwiązań zainstalowanych na portalu. Otóż okazuje się, że w przypadku aplikacji powiązanych, czy też bezpośrednio korzystających z interfejsów zmienionych lub definitywnie usuniętych, rozwiązania szyte na miarę trzeba również dostosować.

Wizualna strona portalu i zintegrowanych z nim aplikacji może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika przy pomocy Portal Theme Editor. Infrastruktura tematów w SAP NetWeaver 7.0 była oparta o „Unified Rendering” (UR). Użyta w technologiach UI (User Interface) takich, jak Web Dynpro ABAP/ JAVA, Business Warehouse Java (SAP BW), HTMLB oraz JSP. SAP NetWeaver 7.3 opiera się na „Unified Rendering Lightspeed”, co usprawnia wydajność i użyteczność (dodane m.in. wsparcie gradientów, przezroczystość). Z powodu zmiany technologii renderującej mogą dać się odczuć drobne niezgodności w wyglądzie. Powinny one zostać wyrównane, respektując reguły UR Lightspeed.

With great power comes great responsibility

Powołując się na wypowiedzi z kręgów eksperckich SAP AG, projekt upgradu nowej wersji Portalu 7.3 przebiegł w sposób płynny i niemalże pozbawiony zakłóceń. Zmiana standardu Java oraz będących w dyspozycji użytkownika instrumentów administratorskich i środowisk deweloperskich odsłania nowe możliwości i pole do popisu. Upgrade z reguły nie należy do najprostszych zadań. Niedoświadczony konsultant może spodziewać się po nim niespodziewanego. Dlatego niezwykle istotne na tym polu jest doświadczenie zdobyte w realnym projekcie.