Nowe regulacje VAT wymagają rejestracji daty dostawy towaru do klienta. Autorska aplikacja mobilna All for One MobileVATseller umożliwia kierowcy potwierdzanie przez telefon faktu dostarczenia towaru do klienta. Dzięki temu informacja o terminie dokonanej dostawy jest rejestrowana online w systemie SAP, co usprawnia rozliczenie podatku VAT.
 

W związku z nowymi regulacjami w zakresie podatku od towaru i usług, obowiązującymi od stycznia 2014 r., zmienił się sposób określania momentu powstania obowiązku podatkowego dla transakcji zakupu i sprzedaży.

W przypadku sprzedaży towarów obowiązek podatkowy jest określony przez moment dostarczenia towarów do klienta i przekazania mu praw własności do rozporządzania tym towarem. Rodzi to wiele problemów w ustalaniu obowiązku podatkowego w momencie wystawiania faktury, ze względu na brak informacji o faktycznej dacie dostarczenia towarów. BCC (aktualnie All for One Poland) opracowało aplikację mobilną All for One MobileVATseller, za pomocą której można wesprzeć tej proces. Aplikacja jest instalowana na smartfonach, w które coraz częściej są wyposażeni kierowcy realizujący transport.

Działająca na smartfonach aplikacja umożliwia kierowcy potwierdzenie dostarczenia towaru do klienta. Po przekazaniu towaru odbiorcy (rozładunku) kierowca za pomocą swojego telefonu skanuje kod umieszczony na dokumencie dostawy i następnie go potwierdza. Informacja ta zostaje przesłana przez Internet do firmy nadawcy, gdzie trafia do systemu SAP poprzez bezpieczne połączenie. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu niezbędne informacje o terminie dostawy trafiają do systemu praktycznie w momencie jej dostarczenia, będąc podstawą do prawidłowego określenia momentu rozliczenia podatku VAT.

Działanie aplikacji MobileVATseller

Informacje o dacie dostarczenia rejestrowane są w systemie w specjalnej tabeli, wykorzystywanej przez cyklicznie uruchamiany program aktualizujący datę powstania obowiązku podatkowego w zaksięgowanych dokumentach faktur sprzedaży. Dzięki temu rozwiązaniu dokumenty sprzedaży istotne z punktu widzenia podatku od towarów i usług posiadają prawidłowo określoną datę wskazującą na okres rozliczeniowy wykorzystywany przy sporządzaniu deklaracji VAT-7. Proces sporządzania deklaracji podatkowej VAT-7 realizowany jest standardowym trybem, w oparciu o dostępne w systemie raporty.

Aplikacja MobileVATseller działa na wszystkich wiodących platformach mobilnych.

MobileVATseller jest dostępny w ramach oferty All for One SAP Add-ons – unikalnych produktów, pozwalających niewielkim kosztem zwiększyć efektywność wykorzystania systemów SAP. Są to nasze autorskie funkcjonalności, rozszerzające standard systemów SAP, a także narzędzia ułatwiające wdrożenie i rozwój SAP.