SNP Crystal Bridge

SNP (aktualnie All for One Poland) pomaga znacząco zredukować nakład pracy i skrócić czasy realizacji projektów transformacji SAP. Platforma CrystalBridge pozwala zachować kontrolę nad ich przebiegiem na każdym etapie. Dzięki temu zyskujemy pełny wgląd w sytuację systemu i procesów, co pozwala z wyprzedzeniem wykonać symulacje wyników projektu transformacji i opracować optymalną mapę realizacji projektu.

Wstępnie zdefiniowane scenariusze, moduły i komponenty zapewniają powodzenie w transformacji. CrystalBridge umożliwia wdrażanie wielu projektów transformacji w jednym starcie produktywnym. Kontrole spójności danych i zautomatyzowane testy na poziomie aplikacji zmniejszają nakład pracy do minimum. Moduły są łączone i dobierane w zależności od realizowanego scenariusza transformacji, jakim może być np. przejście na SAP S/4HANA, połączenie z SAP S/4HANA lub ujednolicenie z SAP S/4HANA. Ponadto zaprezentowana w formie układu okresowego tabela zapewnia przegląd konkretnych komponentów oprogramowania, które można wykorzystać w projekcie. Dzięki nieocenionym możliwościom tej uniwersalnej, kompleksowej platformy, nawet złożone projekty transformacji zrealizujesz z sukcesem.

CrystalBridge to zautomatyzowane, kompleksowe transformacje środowisk SAP:

 • Planowanie projektu odbywa się w oparciu o dane rzeczywiste, przeprowadzane są symulacje oraz implementacja optymalnej mapy wdrożenia;
 • Mniejszy udział prac ręcznych i niższe koszty dzięki zastosowaniu dedykowanego oprogramowania;
 • Dostępne predefiniowane scenariusze transformacji;
 • Kontrole jakości zintegrowane z oprogramowaniem, zapewniające ciągły monitoring i niezmienną jakość.

Scenariusz Move

Jednym z predefiniowanych scenariuszy transformacji dostępnym w CrystalBridge jest scenariusz Move, wspierający projekty migracyjne.

Do najważniejszych wyzwań w tego typu projektach należą:

 • Bardzo duże wolumeny danych do migracji, co ma krytyczne znaczenie dla przyszłych kosztów przechowywania danych i wpływa na prędkość przeprowadzenia migracji danych;
 • Wewnętrzne prace rozwojowe i rozszerzenia funkcjonalności SAP, które należy uwzględnić w nowym systemie docelowym;
 • Przestoje systemu – pomimo złożoności projektu należy skrócić czas przestoju systemu do minimum w celu utrzymania kosztów na jak najniższym poziomie.

Na scenariusz Move składają się cztery moduły Crystal Bridge:

 • Analysis: moduł ten zapewnia całościowy wgląd w systemy SAP i oferuje szczegółową, interaktywną analizę obiektów organizacyjnych, wolumenów danych, konfiguracji i struktur systemowych. Analizy różnych konfliktów umożliwiają zidentyfikowanie obszarów, które wymagają harmonizacji. Wyniki analiz są wizualizowane w unikalny sposób. Na podstawie uzyskanych wyników jest opracowywana dostosowana do potrzeb firmy strategia transformacji;
 • Shell umożliwia stworzenie nowego systemu docelowego z repozytorium i konfiguracją z systemu źródłowego. Dane aplikacji nie są kopiowane, dopóki nie zostanie określone, które dane powinny zostać skopiowane. Procedura ta pozwala uniknąć długotrwałych procesów czyszczenia danych w kopii systemu, co przyśpiesza postawienie systemu docelowego i redukuje wymagania dotyczące potrzebnego miejsca na dysku;
 • Transformation steruje migracją danych i wykonuje ją zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi regułami. Dane są precyzyjnie i spójnie kopiowane z systemu źródłowego i przenoszone do nowego systemu docelowego. Metoda „niemal zerowego czasu przestoju” umożliwia kontynuację bieżących operacji prawie bez zakłóceń. Po migracji wykonywane są automatyczne testy i kontrole spójności danych, co upraszcza i skraca cykle testów.
 • Innowacyjne rozwiązania chmurowe umożliwiające konsekwentną realizację strategii biznesowej. Wspieramy migrację systemu do chmury poprzez wymiarowanie docelowego systemu w czasie rzeczywistym i zautomatyzowaną migrację do Azure Cloud.

Wykorzystanie scenariusza Move platformy SNP CrystalBridge pozwala skrócić standardowy czas realizacji projektów migracji nawet o 75%.

Tomasz Wawrzonek, Wicedyrektor IT, All for One Poland

Migracja? Tylko ze wsparciem SNP

Na rynku jest dostępna szeroka oferta rozwiązań chmurowych dla systemów biznesowych, często z rozwiązaniami dedykowanymi dla SAP. Migracja systemu SAP do chmury to projekt złożony. Dobre dopasowanie usługi utrzymania SAP do oczekiwań firmy jest dużym wyzwaniem, obarczonym sporym ryzykiem błędu, jeśli nie posiada się wiedzy eksperckiej i doświadczenia. Sama migracja wymaga zarówno dobrej znajomości systemów, jak i kompetencji w zakresie technologii  chmurowych. Przy niedostatecznym przygotowaniu ryzykujemy nieakceptowalny dla biznesu czas niedostępności systemu i dalsze problemy z niewłaściwym wyskalowaniem usług.

SNP (aktualnie All for One Poland) wspiera firmy w projektach migracji SAP. Mamy doświadczenie zarówno w migracjach systemu na nową platformę sprzętową, jak i do chmur publicznych, w tym Azure, AWS czy SAP, a także chmury prywatnej SNP Managed Cloud (aktualnie All for One Managed Cloud). Oferujemy szereg usług wspierających wykorzystanie technologii chmurowych dla systemów SAP. Realizujemy m.in. doradztwo w zakresie doboru technologii i dostawców, opracowanie architektury, wsparcie migracji SAP ze środowiska on-premise do cloud, wdrożenia wysokiej dostępności, a także rozwój i upgrade’y środowiska SAP w chmurze. W tych projektach wspieramy się rozwiązaniami dostępnymi w scenariuszu Move platformy CrystalBridge.

Oferta SNP Managed Cloud sięga znacznie dalej, obejmując stałe usługi w zakresie administracji SAP, monitoringu środowiska SAP, zapasowego centrum przetwarzania danych oraz serwisu aplikacyjnego.

Bez względu na zakres usług, zawsze kierujemy się aspektem biznesowym klienta, a nie parametrami IT. Zindywidualizowaną ofertę przygotowujemy na podstawie sprecyzowanych oczekiwań, szczegółowo określamy zakres prac i podział odpowiedzialności. Wychodzimy z założenia, że dla klienta najważniejsze są dostępność i wydajność systemu oraz jego bezpieczeństwo.

Tomasz Wawrzonek, Wicedyrektor IT, All for One Poland

Move to cloud

Szczególnym przypadkiem projektów migracji SAP jest przeniesienie systemu do chmury obliczeniowej. Ten model utrzymania systemu staje się coraz popularniejszym, wręcz domyślnym modelem utrzymana aplikacji dla biznesu, w tym także SAP. Dostęp do innowacyjnych rozwiązań IT, optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury i gwarancje bezpieczeństwa to podstawowe korzyści modelu cloud.

O ile korzyści z chmury są oczywiste, samo przeniesienie usług IT/SAP do cloud wiąże się z kilkoma poważnymi wyzwaniami:

 • optymalne rozwiązanie chmurowe wymaga złożonych i kosztownych projektów analitycznych,
 • trudno określić optymalny rozmiar chmury i wymaga to zaawansowanej wiedzy eksperckiej,
 • problem z gwarancją bezpieczeństwa danych,
 • duży zakres pracy związanej z przenoszeniem struktur IT jest wykonywany ręcznie, co wiąże się z możliwością popełnienia błędów,
 • infrastruktura certyfikowana przez SAP (np. dla chmury Azure) jest złożona, a jej konfiguracja i wdrażanie czasochłonne.

Moduł CrystalBridge Operational Excellence zawiera innowacyjne rozwiązania oparte na chmurze, które umożliwiają spójną i niezawodną realizację strategii biznesowej firmy.

Cloud Move for Azure

We współpracy z firmą Microsoft opracowaliśmy komponent Cloud Move for Azure, który określa optymalny rozmiar systemu docelowego i automatyzuje migrację SAP do chmury Microsoft Azure.

Wykorzystanie tego komponentu pozwala przygotować i przeprowadzić szybką i elastyczną transformację środowiska SAP do chmury – od procesów i danych po infrastrukturę.

Microsoft i SNP – globalni partnerzy

We współpracy z ekspertami ds. rozwiązań chmurowych z firmy Microsoft, dostawcy usług cloud computing Azure, nasi konsultanci opracowali rozwiązanie Cloud Move for Azure.

Cloud Move for Azure to niezależny komponent platformy transformacji danych CrystalBridge. Umożliwia automatyczne i precyzyjne określanie wielkości chmury na podstawie pogłębionej analizy istniejącego systemu SAP. Skalowanie systemu można elastycznie dostosowywać na każdym etapie projektu, w czasie rzeczywistym, przy zachowaniu pełnej przejrzystości kosztów. Zautomatyzowana implementacja chmury Azure, w tym dla systemu SAP S/4HANA, umożliwia klientom szybkie, bezpieczne i ekonomiczne zrealizowanie migracji. Udostępnione przez SNP kompleksowe rozwiązanie, od analizy i planowania harmonogramu migracji po transformację danych, było dla Microsoft decydującym czynnikiem przy nawiązaniu partnerskiej współpracy z SNP.

Dr Christine Haupt, General Manager Marketing & Operations oraz członek zarządu Microsoft Deutschland GmbH, przewiduje dla klientów zdecydowane korzyści wynikające ze współpracy: „Wiele firm chce przejść do chmury, ale obawia się złożoności projektów. SNP Cloud Move for Azure rozwiązuje ten problem i oferuje szybką i bezpieczną ścieżkę do chmury Azure. SNP ma wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu złożonych migracji danych – klienci mogą korzystać z wyjątkowej wiedzy naszego partnera”.

Jak podkreśla Lutz Lambrecht, Vice President of SNP Global Partner Management: „Rozwiązanie Cloud Move for Azure to komponent zapewnia naszym partnerom dodatkowe bezpieczeństwo, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji na podstawie obszernych i opartych na faktach analiz oraz w znacznym stopniu automatyzując wejście w cloud”.

Optymalna wielkości systemu docelowego jest określana w czasie rzeczywistym, w ciągu minut zamiast tygodni. Wdrażanie chmury Azure i bazowego systemu docelowego, opcjonalnie z SAP S/4HANA jest w pełni zautomatyzowane. Rozwiązanie zapewnia maksymalną elastyczność usługi i oszczędność kosztów wynikającą z chmury w optymalnym rozmiarze. Rozmiar chmury Azure można dostosować na każdym etapie projektu, za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Analiza ilości danych do migracji odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania. Wysoki stopień automatyzacji umożliwia przejrzystą wizualizację danych i ułatwia analizę. W celu określenia odpowiedniego rozmiaru chmury wykonywana jest symulacja przyszłych wymagań dotyczących pamięci masowej i serwera. To ułatwia planowanie wydajności oraz daje szybki wgląd w bieżące i przyszłe koszty utrzymania systemu. Automatyczne generowanie szablonu wdrożenia znacznie skraca czas potrzebny na analizę i planowanie.

CrystalBridge Cloud Move for Azure – korzyści

Szybko i niezawodnie – Cloud Move for Azure zbiera dane biznesowe i techniczne za pomocą automatycznego skanowania systemu, oszczędzając w ten sposób czas, koszty i zasoby.

Wryfikowalnie – rozwiązanie zostało zaprojektowane we współpracy z firmą Microsoft. Zebrane dane są przechowywane w CrystalBridge i można je łatwo sprawdzić w dowolnym momencie.

Symulacja – CrystalBridge korzysta z raportów i porównań, które użytkownicy mogą dostosowywać interaktywnie, aby natychmiast zidentyfikować potencjalne oszczędności.

Zautomatyzowane wdrożenie – Cloud Move for Azure nie tylko planuje wdrożenie systemu docelowego w chmurze Azure. Jest ono również wykonywane automatycznie w ciągu kilku godzin, przy użyciu szablonu zatwierdzonego przez SAP i Microsoft.

Niskie ryzyko – wysoce zautomatyzowana analiza i symulacja docelowego rozwiązania w chmurze pozwala uniknąć zadań realizowanych ręcznie, które są narażone na powstanie błędów, i zapewnia pełną przejrzystość kosztów.

Moduł Cloud Move to Azure pozwala ograniczyć zasoby potrzebne do przeprowadzenia projektu migracji – zarówno w odniesieniu do zaangażowanych osób, jak i jednostek organizacyjnych. Analiza podstawowych parametrów technicznych, ilości danych, użytkowników dialogu i pomiarów wydajności, a także identyfikacja możliwości czyszczenia i redukcji danych odbywa się automatycznie. Określenie rozmiaru wymaganych zasobów zajmuje tyko kilka minut (zamiast kilku tygodni). Dodatkowo rozmiar może zostać elastycznie dostosowany na każdym etapie projektu.

Rozwiązanie gwarantuje stałą przejrzystość i kontrolę kosztów serwera Azure.

Projekty migracji u klientów SNP (aktualnie All for One Poland)

Case #1
Migracja i upgrade w jednym projekcie

W 2018 r. w Fabryce Mebli Forte przeprowadzono projekt upgrade’u i migracji systemów SAP ERP na platformę SAP HANA. Procedurę migracji wykonano zgodnie z metodologią rekomendowaną przez SAP, wykorzystując narzędzie Software Update Manager (SUM). Wykorzystano procedurę Database Migration Option (DMO) pozwalającą w jednym kroku na kombinowany upgrade, konwersję do unicode oraz migrację na platformę SAP HANA. Niedostępność systemu źródłowego została skrócona do czasu niezbędnego do przeniesienia danych aplikacyjnych po zakończonym procesie upgrade’u. Dzięki takiemu podejściu system źródłowy był cały czas dostępny podczas prac. Niedostępność systemu obejmowała jedynie czas transferu danych aplikacyjnych, a same dane były konwertowane do unicode w locie.

Testy odtworzeniowe bazy danych i serwerów aplikacyjnych potwierdziły gotowość środowiska do wspierania funkcji biznesowych z jednoczesnym utrzymaniem jego wysokiej dostępności i bezpieczeństwa.

Case #2
Na SAP HANA w modelu TDI

Dla spożywczego potentata, właściciela m.in. marek Goplana, Jutrzenka, Solidarność i Hellena, SNP Poland zrealizowało migrację systemów SAP ERP i SAP BW na platformę SAP HANA w modelu Tailored Data Center Integration (TDI).

Projekt trwał 20 tygodni i był podzielony na dwa główne etapy: migrację systemów klienta do SNP Data Centers (aktualnie All for One Data Centers), a następnie upgrade na platformę HANA.

Obie migracje produkcyjne (SAP BW oraz ERP) odbyły się bez znaczących problemów, a powstające trudności były na bieżąco rozwiązywane.

Zmigrowane zostały wszystkie systemy klienta: 3 x ERP, 2 x BW i 2 x SAP. Dzięki użyciu Database Migration Option (DMO) czas niedostępności systemu został znacznie skrócony – w przypadku systemów PRD do jednego weekendu, ponieważ migracja i upgrade zostały wykonane w jednym kroku. Dzięki migracji na SAP HANA osiągnięto ponad 90% przyspieszenia przetwarzania danych. Dostępność systemu wynosi 99,5%.

Case #3
Transformacja do chmury

Od 2017 r. firma Orbico Distribev korzysta z SAP HANA Enterprise Cloud (SAP HEC) – chmury oferowanej przez firmę SAP – dla systemów SAP ERP i SAP PI. Konsultanci SNP Poland wspierali proces migracji do cloud. Podczas projektu wykorzystano SAP HANA Cloud Connector do ustanowienia połączenia pomiędzy wcześniejszą platformą sprzętowo-programową i SAP HANA Enterprise Cloud.

Następnie wygenerowano plik płaski do eksportu systemu. Dzięki umieszczeniu systemów źródłowych na bardzo szybkich nośnikach udało się znacznie ograniczyć czas eksportu. Tak przygotowany system został następnie wysłany do SAP HEC z wykorzystaniem wspomnianego wcześniej oprogramowania.

Po udanym procesie migracji systemów do SAP HANA Enterprise Cloud wykonano parametryzowanie systemów oraz dostosowanie środowiska do procesów biznesowych i potrzeb klienta.

Równolegle Distribev Orbico rozpoczął korzystanie z usług SNP Managed Services (aktualnie All for One Managed Services).