Firma SAP stale rozwija rodzinę dostępnych w modelu SaaS rozwiązań SAP SuccessFactors wspierających obszar zarządzania kapitałem ludzkim w firmie. Nowości są cyklicznie udostępnianie na systemach klientów. By nowe funkcje jak najlepiej i jak najszybciej zadomowiły się u klientów, producent systemu udostępnia środowisko testowe, publikuje materiały informacyjne, prowadzi webinary. Najnowszy pakiet aktualizacji w module Employee Central to duże zmiany w designie aplikacji, kilka ułatwień dla administratora, także długo oczekiwane narzędzie do naliczania płac dla Polski.
 

Kwartalne aktualizacje dla SF

Firma SAP co kwartał informuje o zmianach wprowadzonych w poszczególnych modułach SAP SuccessFactors. Wśród nich znajdziemy zarówno aktualizacje opcjonalne, o których uruchomieniu decyduje sam klient, jak również tzw. zmiany uniwersalne, które automatycznie zostają włączone na systemie klienta. Zmiany uniwersalne są obligatoryjne i nie ma możliwości rezygnacji z nich.

Zazwyczaj zmiany opcjonalne mogą zostać uruchomione samodzielnie przez administratora SuccessFactors, poprzez wykorzystanie np. opcji bezpośrednio dostępnych w aplikacji chmurowej. Uruchomienie części aktualizacji opcjonalnych wymaga kontaktu z serwisem klienta SuccessFactors Customer Success. Jako że rozwiązania z rodziny SAP SuccessFactors cały czas są rozwijane i zmieniają się dynamicznie, dostępne są dokumenty zmian, tzw. Release Information. Ich analiza może być bardzo pomocna w optymalizacji procesu dostosowania narzędzia w celu osiągnięcia celów biznesowych firmy.

Należy pamiętać o tym, że niektóre kwartalne opcjonalne aktualizacje są domyślnie uruchamiane na systemie, jednak w razie potrzeby możliwa jest ich dezaktywacja. Część aktualizacji dotyczy wszystkich krajów, dla których została opracowana wersja SuccessFactors, a część zmian przeznaczonych jest tylko dla konkretnych lokalizacji.

Centrum Aktualizacji dostępne dla administratora systemu SuccessFactors

Instancja „wczesnego testowania”

W styczniu 2016 roku określone Centra Danych SuccessFactors (SAP SuccessFactors Data Centers – DC) uzyskały dostęp do środowiska testowego Early Test/Preview Environment. Instancje testowe tego środowiska otrzymują pakiet zmian na 30 dni przed jego oficjalnym wprowadzeniem do środowiska produkcyjnego SF. Dzięki temu klienci zyskują czas na przetestowanie nowych rozwiązań oraz podjęcie decyzji na temat zakresu ich implementacji w sposób maksymalizujący korzyści biznesowe.

SAP SuccessFactors z wyprzedzeniem udostępnia informacje o terminach wypuszczenia uzupełnień dla instancji Early Test/Preview oraz instancji produktywnej. Przykładowo delta dla czwartego kwartału tego roku udostępniona zostanie dla instancji testowej 4 listopada, natomiast dla instancji produktywnej: 2 grudnia.

Klienci, którzy rozpoczęli korzystanie z systemu SuccessFactors przed momentem pojawienia się instancji Early Test/ Preview, do końca trzeciego kwartału tego roku mogą bez ponoszenia dodatkowych kosztów przeprowadzić migrację swojego do środowiska Early Test/Preview.

Firma SAP co kwartał informuje o zmianach wprowadzonych w poszczególnych modułach SAP SuccessFactors. Wśród nich znajdziemy aktualizacje opcjonalne, o których uruchomieniu decyduje klient, obligatoryjne zmiany uniwersalne.

Coś do poczytania

Dla administratora systemu cennym źródłem informacji o planowanych zmianach jest z pewnością strona aktualizacji produktu SAP SuccessFactors (Product Updates Page), na której z wyprzedzeniem publikowane są m.in. materiały z podsumowaniem planowanych modyfikacji. Wyciąg z listą nowości udostępniany jest 60 dni przed ich pojawieniem się w środowisku produktywnym. Na 30 dni przed uruchomieniem nowych funkcjonalności na instancji produktywnej jest publikowany szczegółowy dokument zmian (tzw. Release Information Document). To lektura obowiązkowa dla każdego administratora SAP SuccessFactors.

Dla tych, którzy chcieliby jeszcze lepiej przygotować się do uruchomienia nowych funkcjonalności, organizowane są webinary, w trakcie których omawiane są szczegóły aktualizacji (tzw. Release Information Webinars). Każdemu z modułów SAP SuccessFactors poświęcowny jest osobny webinar. Także zamieszczane materiały informacyjne są dedykowane poszczególnym  modułom.

Dodatkowo dla kadry zarządczej przygotowane są oddzielne publikacje (tzw. Release Highlights) o zmianach szczególnie istotnych z puntu widzenia tej grupy odbiorców.

Zmiany w centralnej bazie pracowniczej SAP SuccessFactors

Jednym z kluczowych modułów rozwiązania SAP SuccessFactors jest Employee Central (EC). Jego zadaniem jest wsparcie obszaru zarządzania kapitałem ludzkim w firmie oraz monitorowanie i raportowanie danych i procesów HR. Oprócz edycji danych podstawowych pracowników mamy tutaj możliwość odzwierciedlania struktury organizacyjnej. Employee Central oferuje użytkownikom szeroki zakres funkcji samoobsługowych oraz rozbudowany Workflow.

Od momentu wprowadzenia Employee Central na rynek oraz jego lokalizacji dla Polski moduł ten uległ sporym przeobrażeniom. O tym, co i w jakim kierunku zmienia się w Employee Central, kilka słów poniżej.

Co nowego w EC

Trzeci kwartał 2016 roku przyniósł między innymi dużą zmianę look-and-feel aplikacji SAP SuccessFactors. Jest to zmiana zalecana, niewpływająca na działanie i konfigurację dotychczasowych funkcjonalności w systemie. Zmiany są widoczne już na ekranie logowania do Employee Central i mają na celu zmodernizowanie oraz uspójnienie wyglądu aplikacji dla całej rodziny rozwiązań SAP SuccessFactors HCM Suite. W pierwszej połowie 2016 roku nastąpił update dla ponad 80 stron, a w trzecim kwartale kolejnych ponad 100 stron zostało objętych nowym designem opracowanym za pomocą narzędzi SAP Fiori (UX).

Przykładowa strona startowa użytkownika SAP SuccessFactors w nowym designie

Dodatkowo administrator systemu może w łatwy i ergonomiczny sposób zmienić motyw przewodni dla SuccessFactors, korzystając z gotowych do użycia stylów. Poniżej zaprezentowano efekty zastosowania dwóch przykładowych stylów dostarczanych w ramach kwartalnych dostosowań.

Przykładowe motywy przewodnie utworzone za pomocą dostępnych gotowych do użycia stylów

Obok nowości graficznych pojawił się również szereg zmian zlokalizowanych dla konkretnych krajów (m.in. Francji, Portugalii, Brazylii Maroka), których zakres jest szczegółowo opisany w dokumentach zmian dostępnych na stronie SuccessFactors Community hub.

Oprócz nowości widocznych dla użytkownika końcowego w ramach dokumentu szczegółowych zmian opisane są też aktualizacje w dokumentacji dostarczanej dla narzędzia SAP SuccessFactors, które mogą zainteresować m.in. osoby pełniące rolę administratora systemu. W trzecim kwartale tego roku zaktualizowane zostały chociażby dokumenty replikacji z SAP ERP do Employee Central danych struktury organizacyjnej i danych pracownika.

Wreszcie naliczanie płac dla Polski

Zgodnie z zapowiedziami firmy SAP, w najnowszej aktualizacji zostało wreszcie wprowadzone rozwiązanie do naliczania płac Employee Central SuccessFactors Payroll dla Polski (dla porządku odnotujmy, że w tym samym pakiecie znalazło się także rozwiązanie Payroll dla Filipin). Dla tych krajów udostępniono komponent grupujący informacje z zakresu danych płacowych (Payment Information Portlet).

Ta aktualizacja, to ważna nowość. Dzięki modułowi do naliczania płac SAP SuccessFactors może stać się dla firmy w Polsce kompletnym rozwiązaniem z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, w którym są realizowane wszystkie procesy kadrowo-płacowe.

Firma SAP udostępnia kompletne kompedium wiedzy na temat kwartalnych zmian w zakresie SuccessFactors. Postaje tylko włączyć pożądane aktualizacje, przetestować i cieszyć się z nowych możliwości używanych narzędzi.

Czym jest SuccessFactors?

SAP SuccessFactors to narzędzia wspierające obszar zarządzania kapitałem ludzkim w firmie, a także zaawansowane monitorowanie i raportowanie procesów i danych HR. Rozwiązania SuccessFactors są dostarczane w modelu chmury, bez konieczności inwestowania w IT. Oparcie się na gotowych wzorcach pozwala w krótkim czasie wypracować optymalne i skalowalne rozwiązanie, dopasowane do potrzeb firmy. To propozycja dla firm, które poszukują sprawdzonych aplikacji wspierających rozwój pracowników, gotowych do szybkiego uruchomienia i dostępnych w modelu subskrypcji. SuccessFactors jest dostępny na urządzeniach mobilnych.

Moduły Success Factors:

 • Employee Central (Centralna baza pracownicza)
 • SAP Jam (platforma społecznościowa)
 • Performance & Goals (Zarządzanie celami i efektywnością)
 • Compensation (Wynagrodzenia)
 • Recruiting Execution (Rekrutacja)
 • Learning (Zarządzanie szkoleniami)
 • Succession & Development (Sukcesje i rozwój)
 • Workforce Planning (Planowanie siły roboczej)
 • Workforce Analytics (Analityka kadrowa)
 • Onboarding (dla nowych pracowników)
 • BizX Mobile (dostęp przez urządzenia mobilne)

BCC (aktualnie All for One Poland) partnerem SuccessFactors

Oferujemy pełen zakres usług związanych z SuccessFactors, włączając w to wdrożenie, rozwój i serwis aplikacji. BCC (aktualnie All for One Poland) był jednym z pierwszych partnerów SAP w Polsce, który zawarł umowę partnerską z SuccessFactors. BCC od wielu lat świadczy komplet usług w zakresie zarządzania obszarem HCM, w tym SAP HR.