Twoja firma otwiera kolejny oddział w kraju. Masz za zadanie odzwierciedlić strukturę organizacyjną tego oddziału w systemie SAP R/3, w możliwie jak najkrótszym czasie…
 

Pomocny w takiej sytuacji będzie raport standardowy ‘Kopiowanie struktur’ (RHCOPYSTRUCT), który umożliwi Ci skopiowanie istniejących już w systemie struktur organizacyjnych i zbudowanie na ich podstawie nowych wielopoziomowych struktur nowej jednostki organizacyjnej.

Wypełnij danymi ekran selekcji raportu:

  • ‘Wariant planu’ (01 – plan bieżący),
  • typ kopiowanego obiektu, np.: ‘O’ (jednostka organizacyjna),
  • ID kopiowanego obiektu – numer jednostki organizacyjnej,
  • okres zestawienia – ‘Wszystkie’,
  • ścieżkę zestawienia, np.: O_O_S_C,
  • wariant planu docelowego (01 – plan bieżący),
  • typy informacji do skopiowania (od 1000 do 1999),
  • przycisk ‘Wykonania’.