Konfiguracja klastrowa zapewnia wysoką wydajność i stabilność systemu SAP. Dotyczy to również platform opartych o procesory Intel i systemy operacyjne Microsoft.
 

Wiele z firm korzystających z systemu SAP zdecydowało się na platformę sprzętowo-programową opartą o procesory Intel i system operacyjny Windows NT lub 2000 Server, przy wykorzystaniu bazy danych Microsoft SQL Server lub Oracle. Z reguły są to pojedyncze serwery z wbudowanymi dyskami.

Po kilku latach użytkowania może pojawić się problem z wydajnością systemu – przyrost bazy danych jest tak duży, że firma staje przed koniecznością rozbudowy platformy. Pojawia się pytanie – jaką konfigurację wybrać – może zdecydować się na technologię klastrową?

Klaster – co to jest i jak działa?

Pod pojęciem konfiguracji klastrowej rozumiemy grupę serwerów (minimum 2), tworzących pojedynczy system, którego zadaniem jest udostępniać krytyczne zasoby bez nieplanowanych przerw. Są to tzw. systemy wysokiej dostępności (high-availability systems).

Z założenia konfiguracja klastrowa nie powinna mieć pojedynczego punktu awarii, wszystkie elementy powinny być zdublowane, dzięki temu w przypadku awarii np. jednego z serwerów, jego zadania automatycznie przejmuje druga maszyna. Serwery komunikują się przez tzw. sygnał bicia serca (heartbeat), który jest implementowany w postaci dedykowanej podsieci.

Zasoby skonfigurowane w klastrze korzystają ze współdzielonych dysków, aby mogły być przejęte przez każdy z serwerów składających się na konfigurację klastrową. Dzięki powyższym cechom klaster jest odporny na awarie, wysokodostępny, skalowalny i prosty w zarządzaniu.

Trochę historii

Oprogramowaniem służącym do tworzenia klastrów jest Microsoft Cluster Server (MSCS). Rozwiązanie pierwszy raz zostało udostępnione na rynku pod nazwą Wolfpack (MSCS 1.0) wraz z systemem Windows NT Server Enterprise Edition w 1997 roku.

Druga wersja oznaczona jako MSCS 1.1 została udostępniona jako część składowa systemów Windows 2000 Advanced Server i Datacenter Server, a stosunkowo niedawno pojawiła się kolejna – MSCS 1.2, która jest zintegrowana z systemem Windows 2003 Enterprise Edition i Datacenter Edition.

Od początku powstania MSCS Microsoft doskonalił swój produkt, co zaowocowało stabilnym i prostym w administracji oprogramowaniem do zarządzania konfiguracją klastrową.

System SAP w klastrze MSCS

Jeśli decydujemy się na konfigurację klastrową systemu SAP, warto wiedzieć jaki sprzęt i oprogramowanie jest wymagane, i tak:

  • dwa serwery o identycznej konfiguracji sprzętowej, które są certyfikowane przez Microsoft do konfiguracji klastrowej,
  • współdzielone zasoby dyskowe, udostępniane przez macierz, najlepiej z wykorzystaniem technologii Fibre Channel, może być też SCSI,
  • system operacyjny Windows 2000 Advanced Server lub Windows 2003 Server Enterprise Edition (mogą też być wersje Datacenter).

Bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego sprzętu, który spełni wymagania konfiguracji klastrowej. Konfiguracja systemu SAP w klastrze zakłada, że jeden serwer domyślnie będzie pełnił funkcję serwera bazy danych, drugi natomiast serwera Centralnej Instancji systemu SAP.

Na dyskach lokalnych instalujemy system operacyjny oraz binaria bazy danych, na dyskach współdzielonych instalujemy samą bazę danych systemu SAP oraz binaria systemu SAP i katalog transportowy. W przypadku awarii działający serwer przejmuje funkcje serwera bazy danych jak i Centralnej Instancji systemu SAP.

Klaster MSCS – warto czy nie?

Rozwiązanie klastrowe oparte na technologii Microsoft jest stabilnym i prostym w administracji rozwiązaniem. Daje nam gwarancję dostępności systemu SAP poprzez automatyczne zarządzanie udostępnianymi zasobami, a odpowiednio dobrana platforma sprzętowa gwarantuje odpowiednią wydajność.

Niebagatelnym argumentem jest również cena, która jest znacznie niższa od rozwiązań klastrowych opartych na systemach UNIX.

Jeśli system SAP jest zasobem krytycznym dla Państwa firmy, to odpowiedź nasuwa się automatycznie, trzeba zastosować rozwiązanie klastrowe. Nie ma również przeciwwskazań w wykonaniu migracji systemu z dowolnej platformy sprzętowo-programowej do rozwiązania klastrowego opartego na technologii Microsoft.

Warto również rozważyć wykorzystanie technologii 64-bitowej z procesorami Itanium do zaimplementowania rozwiązania Microsoft, znikają wówczas ograniczenia środowiska 32-bitowego.

Konsultanci BCC (aktualnie All for One Poland) również wykonali przeniesienie systemu SAP do konfiguracji klastrowej w grupie wydawniczo-prasowej Orkla Press Polska. Orkla Press użytkuje SAP od stycznia 2002 roku, system działał na platformie sprzętowej HP LH600r, korzystał z wewnętrznych dysków, pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000 Advanced Server i wykorzystywał bazę danych Oracle, która osiągnęła ponad 110 GB. Plany wdrożenia systemu SAP w nowych spółkach oraz brak przestrzeni dyskowej zaowocował przeniesieniem systemu do konfiguracji klastrowej, z wykorzystaniem technologii Fibre Channel. Po przeniesieniu systemu do konfiguracji klastrowej zlikwidowano wąskie gardła w postaci braku przestrzeni dyskowej i dalszych możliwości rozbudowy systemu SAP, znacznie wzrosła wydajność i stabilność systemu.

Te fakty, jak i doświadczenia klientów BCC wskazują, że technologia klastrowa firmy Microsoft może być podstawą platformy sprzętowo-programowej, zapewniającej Państwu na długo odpowiednie parametry stabilności i wydajności kluczowego dla firmy systemu SAP.

Lider rynku płytek ceramicznych, Opoczno SA, rozpoczął użytkowanie systemu SAP w lipcu 2002 roku. System był zainstalowany na serwerze Compaq ML570, korzystał z wewnętrznych dysków. Pracował pod kontrolą systemu Windows 2000 Advanced Server i bazy danych Microsoft SQL Server. Po dwu latach użytkowania SAP baza danych w systemie osiągnęła ponad 140 GB. Aby uniknąć problemów ze stabilnością systemu i jego wydajnością, Opoczno korzystając z rekomendacji BCC zdecydowało o przeniesieniu systemu SAP do konfiguracji klastrowej na dwóch serwerach HP DL580, z wykorzystaniem macierzy MSA1000 oraz technologii Fibre Channel. W nowej konfiguracji wykorzystano system operacyjny Windows 2003 Server Enterprise Edition i bazę danych Microsoft SQL Server. Po przeniesieniu system SAP jest zasobem stabilnym spełniającym standardy wysokiej dostępności, a jego wydajność znacznie wzrosła.