RISE with SAP S/4HANA – w zależności od klienta – jest dostępny w modelu chmury publicznej lub prywatnej. Różnica polega nie tylko na modelu utrzymania systemu, ale sięga o wiele dalej: od interfejsu użytkownika, poprzez możliwości konfiguracyjne i rozwój systemu, aż po jego aktualizacje i administrację. Wpływa także na przebieg projektu wdrożenia SAP S/4HANA.
 

Oferta RISE with SAP jest dedykowana dla obecnych klientów SAP ECC, dla klientów, którzy już posiadają SAP S/4 HANA, ale w wersji on-premise, a także dla nowych klientów zainteresowanych wdrożeniem SAP. Mamy do wyboru dwie alternatywy wdrożenia – obie oparte na chmurze. Jedna to chmura prywatna, czyli RISE with SAP S/4HANA Cloud Private Edition, a druga – chmura publiczna S/4HANA Public Edition.

Przyjrzyjmy się różnicom pomiędzy tymi opcjami. Na początek zaznaczmy, że proponowane przez SAP rozwiązanie w modelu Private Cloud i podejście on-premise są w gruncie rzeczy bardzo zbliżone – upraszczając, w obu wypadkach to podobny system, ulokowany albo w chmurze, albo lokalnie.

Chmura publiczna czy prywatna

Interfejs użytkownika. W chmurze publicznej dostępny jest tylko interfejs Fiori – oparty na ekranach selekcji, tzw. kafelkach, jest to bardzo intuicyjne, przyjazne użytkownikom środowisko do wykonywania codziennych zadań. W chmurze prywatnej, podobnie jak w rozwiązaniu on-premise, mamy dostępne dwie opcje interfejsów. Oprócz Fiori nadal dostępny jest SAP GUI (dobrze znany użytkownikom z poprzednich wersji systemu SAP).

Dostępność interfejsów użytkownika wpływa również na to jak będą wyglądać szkolenia i przygotowanie użytkowników końcowych w fazie przygotowania do pracy produkcyjnej.

Konfiguracja. W tym zakresie różnice są spore. W chmurze publicznej punktem wyjścia do konfiguracji systemu są prekonfigurowalne paczki, które wybiera się z listy tzw. best practices. SAP w tym przypadku dość mocno limituje opcje dostosowań i zachęca, by całą konfigurację oprzeć na dostępnych pakietach. Jest to bardzo duża zmiana i w zależności od oczekiwań w przedsiębiorstwach o dużej standaryzacji może znacznie skrócić czas trwania fazy realizacji i samego wdrożenia, jednak dla systemów o wysokim poziomie customizacji dostosowanie do chmury publicznej może być nie lada wyzwaniem.

W SAP Private Cloud mamy pełny dostęp do opcji konfiguracyjnych (dostęp do transakcji SPRO), co pozwala na lepsze dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb.

Rozwój. S/4 Public Cloud mocno ogranicza dostęp do kodu programistycznego i możliwość jego modyfikacji. Praktycznie jedyną opcją rozwoju systemu są certyfikowane przez SAP aplikacje (dostarczane przez SAP lub partnerów), które można zakupić na SAP Business Technology Platform (która działa podobnie jak Google Store lub App Store). W chmurze prywatnej mamy pełen dostęp do kodu źródłowego, co pozwala rozwijać system według wymagań klienta.

Upgrade systemu. W wersji publicznej, aby utrzymać aktualność środowiska, upgrade’y następują dwa razy do roku, automatycznie, a klienci są informowani o tym fakcie z około dwutygodniowym wyprzedzeniem. Taka ścieżka szybkich i częstych upgrade’ów będzie oznaczała przerwy w biznesie w narzuconym czasie, jednak ze względu brak modyfikacji „rdzenia” aplikacji upgrade są prostsze i tańsze.

W wersji private cloud także będziemy zobligowani do wykonania upgrade’u w celu utrzymania wsparcia dla danej wersji produktu (co 5 lat). To klient decyduje o terminie aktualizacji systemu, jednak wymagają one przygotowań i są bardziej pracochłonne.

Administracja. Realizowana w całości przez SAP w chmurze publicznej. W prywatnej – można zdać się na własne IT lub powierzyć administrację wybranemu dostawcy takiej usługi, np. All for One. W obu podejściach może wystąpić konieczność zapewnienie usług dodatkowych, nieobjętych kontraktem RISE.

Wdrożenie systemu

W przypadku oferty private cloud SAP opublikował wersję metodyki SAP Activate dostosowaną do wdrożenia chmury prywatnej.

All For One realizuje wdrożenia zgodnie z tą metodyką, uzupełnioną o wieloletnie doświadczenie w projektach wdrożenia systemów SAP oraz elementy podejścia zwinnego (agile).

S/4HANA metodyka wdrożenia

 

W naszym podejściu wyróżniamy sześć etapów wdrożenia systemu.

  1. Faza Discovery – identyfikacja potrzeb. Na tym etapie definiuje się strategie wdrożenia, zakres, harmonogram i budżet projektu. Odbywają się spotkania poświęcone określeniu wymagań funkcjonalnych wobec systemu. W przypadku migracji na S/4HANA z poprzedniej wersji SAP konieczna jest analiza obecnej konfiguracji i rozszerzeń. Korzystamy z narzędzi oferowanych przez SAP, takich jak Readiness Check, Custom Code Analyzer oraz CrystalBridge. Celem fazy jest lepsze zrozumienie obecnego systemu i identyfikacja koniecznych zmian. Jedną z decyzji, które należy podjąć, jest wybór chmury publicznej lub prywatnej.
  2. Organizacja projektu to faza, w której niezależnie od wybranego modelu powołuje się docelową strukturę organizacyjną projektu i określa podział ról. Zostaje opracowany regulamin oraz pozostałe plany i standardy projektowe. Działania w tej fazie angażują przede wszystkim kierowników projektu ze strony klienta i All for One.
  3. Faza Explore, czyli projektowanie koncepcyjne. Zostaje opracowana „Koncepcja wdrożenia”, opisująca strukturę organizacyjną oraz sposób jej modelowana w systemie SAP, struktury danych, rzeczywiste funkcje i procesy biznesowe, interfejsy, raporty, formularze i inne rozszerzenia standardowej funkcjonalności. Powstaje opis wymaganej infrastruktury technicznej i następuje przygotowanie systemu testowo-rozwojowego, który będzie podstawą do konfiguracji prototypu w kolejnej fazie projektu.
  4. Realizacja, czyli na podstawie przygotowanej koncepcji w środowisku testowym buduje się tzw. prototyp systemu, a następnie przeprowadza jego testy – przebieg tej fazy zależy od możliwości konfiguracyjnych i deweloperskich dostępnych w chmurze prywatnej lub publicznej. Faza kończy się zatwierdzeniem prototypu systemu.
  5. Faza Deploy, czyli przeniesienia rozwiązania ze środowiska testowego na produkcyjne oraz szkolenia użytkowników. W zależności od wybranej opcji zakres szkoleń jest różny, inaczej też wygląda zarządzanie transportami. Zwieńczeniem tej fazy jest go live.
  6. Run, czyli wsparcie po starce. Ogólnie mówiąc, jest to zarządzanie systemem w jego cyklu życia, czyli aktualizacje, bieżąca administracja, upgrade’y. W tej fazie projektu następuje również optymalizacja pracy z systemem SAP na podstawie obserwacji pracy produkcyjnej.

SAP Best Practices

By ułatwić wdrożenie S/4 i skrócić jego czas, producent oprogramowania inwestuje w SAP Best Practices. Dostępna dla klientów i partnerów platforma Fully Activated Appliance umożliwia sprawdzenie, jak system wygląda i jak się w nim pracuje. Udostępnia prekonfigurowane procesy biznesowe, użytkowników i wstępne scenariusze testowe.

SAP daje możliwość zalogowania się na platformę, żeby zobaczyć, jak może wyglądać realizacja procesów w systemie. Platforma zawiera wszystkie moduły, a także treści dla wszystkich 43 krajów, w których dostępny jest SAP. Niestety dla Polski scenariusze testowe przygotowano tylko w języku angielskim.

Przy wyborze systemu na pierwszym miejscu powinny stać dobrze zidentyfikowane potrzeby biznesowe firmy, jej plany rozwoju, stopień zaawansowania i dopasowana wcześniej wykorzystywanego rozwiązania. Doświadczony partner wdrożeniowy nie tylko przeprowadzi firmę przez projekt wdrożenia i uruchomienia systemu, ale może także pomóc w procesie identyfikacji potrzeb, wyboru optymalnego rozwiązania i modelu jego utrzymania.

Decyzja o tym, czy będzie to chmura publiczna, czy prywatna (a może jednak nadal model on-premise), wiąże się z dalekosiężnymi skutkami dla biznesu i warto ją oprzeć na dobrze przemyślanych argumentach.