Jak przenieść hurtownię danych SAP do chmury | All for One Poland

Jak przenieść hurtownię danych SAP do chmury

SAP Datasphere, SAP BW Bridge

Systemy oparte na chmurze stają się coraz popularniejsze ze względu na ich dużą elastyczność i postępującą wydajność. Nowa hurtownia danych od SAP – Datasphere, zastępująca SAP BW, kusi swoimi możliwościami, jednak rodzi pewne pytania. Czy przejście do chmury wiąże się z implementacją całego rozwiązania od nowa? Czy wszystkie elementy istniejącego systemu trzeba manualnie przetworzyć i dostosować w nowym środowisku? Absolutnie nie. Narzędziem umożliwiającym płynne przejście z SAP BW on-premise do hurtowni opartej na chmurze jest BW Bridge.

Systemy oparte na chmurze stają się coraz popularniejsze ze względu na ich dużą elastyczność i postępującą wydajność. Nowa hurtownia danych od SAP – Datasphere, zastępująca SAP BW, kusi swoimi możliwościami, jednak rodzi pewne pytania. Czy przejście do chmury wiąże się z implementacją całego rozwiązania od nowa? Czy wszystkie elementy istniejącego systemu trzeba manualnie przetworzyć i dostosować w nowym środowisku? Absolutnie nie. Narzędziem umożliwiającym płynne przejście z SAP BW on-premise do hurtowni opartej na chmurze jest BW Bridge.

Elastyczność i wydajność, która zapewnia odpowiednio szybkie przetwarzanie danych, to niejedyne zalety rozwiązań chmurowych. Pracownicy działu IT nie muszą się martwić o dodatkowe zasoby sprzętowe w przypadku zwiększania ilości magazynowanych i przetwarzanych danych czy czuwać nad regularną aktualizacją systemu. Łatwe zwiększenie dostępnej przestrzeni czy regularny upgrade środowiska gwarantuje dostawca chmury. Dodatkowo systemy oparte na chmurze cechują się przyjaznym interfejsem użytkownika.

Przeniesienie istniejącej hurtowni danych on-premise do chmury – podobnie jak migracja systemów klasy ERP czy do obsługi procesów HR – staje się jednym z punktów na liście planów rozwoju systemów biznesowych firmy.

Wiele podmiotów posiada rozbudowaną i w pełni funkcjonalną hurtownię danych SAP BW. Przez lata organizacje rozwijały swój system on-premise, dostosowując go do potrzeb użytkowników biznesowych. Zwiększały liczbę obsługiwanych źródeł, przepływów danych czy raportów, które nierzadko cechują się wysokim poziomem skomplikowania. Trudno jest porzucić tak wygodne i dobrze skrojone rozwiązanie, nawet jeśli oczekiwane korzyści są duże.

Świadomy tych obaw producent systemu, firma SAP do swojej chmurowej hurtowni danych SAP Datasphere dodała narzędzie BW Bridge. Jest to rozszerzenie funkcjonalności hurtowni danych w chmurze SAP Datasphere umożliwiające firmom posiadającym SAP BW lub SAP BW/4HANA dostęp do chmury publicznej. Narzędzie zapewnia:

 • Ciągłość inwestycji – poprzez ponowne wykorzystanie struktur danych SAP BW, transformacji i dostosowań w chmurze;
 • Integrację z danymi z SAP ERP – dzięki łączności i elastyczności semantycznej SAP Business Warehouse;
 • Korzystanie z elastyczności oraz innowacyjności rozwiązania chmurowego.

Dlaczego SAP Datasphere?

Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać do zalet rozwiązania opartego na chmurze. Co jeszcze sprawia, że SAP Datasphere warto rozważyć jako docelowy system hurtowni danych? Poniżej wymieniamy najważniejsze powody:

 • Jest to jedyna obecnie rozwijana hurtownia danych SAP;
 • Duża elastyczność – wynikająca zarówno z oparcia rozwiązania na chmurze, jak i szerokich możliwości modelowania;
 • Przyjazny, graficzny interfejs;
 • Możliwość tworzenia przepływów danych zarówno przez konsultantów lub administratorów, jak i użytkowników biznesowych (w przypadku SAP Datasphere zakłada się, że użytkownicy biznesowi są w stanie wykonać 70% czynności związanych z modelowaniem oraz administrowaniem przepływem danych);
 • Integracja z SAP Analytics Cloud – w tym obsługa planowania w SAC;
 • Możliwość raportowania z poziomu MS Excel;
 • Systemy źródłowe: on-premise, cloud i pliki;
 • Wspieranie zdalnego dostępu do danych, dzięki czemu dane po stronie SAP Datasphere są zawsze aktualne;
 • Na chwilę obecną nielimitowane wsparcie techniczne (SAP BW 7.5 jest wspierany do 2027 r., zaś BW/4HANA do 2040);
 • Opcja BW Bridge umożliwiająca wykorzystanie obecnie istniejącego rozwiązania SAP BW lub SAP BW/4HANA.

Wymienione cechy SAP Datasphere wskazują, że warto rozważyć migrację rozwiązania hurtowni danych SAP BW on-premise do chmury. W kolejnych częściach artykułu skupimy się na możliwościach SAP BW Bridge, które ułatwiają podjęcie działań w tym zakresie.

BW Bridge – konwersja obiektów SAP BW

Wykorzystanie obiektów SAP BW w SAP Datasphere opiera się na konfiguracji rozwiązania w dwóch narzędziach. Są to:

 • BW modeling tools w Eclipse – ta część jest związana z modelowaniem dostawców informacji (infoproviders) oraz pozyskiwaniem danych z systemu źródłowego;
 • SAP Datasphere, BW Bridge – po tej stronie odbywa się zarządzanie użytkownikami i rolami, a także administrowanie, obejmujące definiowanie i monitorowanie łańcuchów procesów czy zarządzanie zawartością dostawców informacji.

Architekturę rozwiązania z wykorzystaniem SAP BW Bridge prezentuje schemat.

Aby obiekty DSO (typu advanced), composite providers czy dane podstawowe (teksty oraz atrybuty) z systemu SAP BW były widoczne w SAP Datasphere, tworzona jest dedykowana przestrzeń BW Bridge po stronie rozwiązania chmurowego. Wymienione obiekty w SAP Datasphere są widoczne w niej jako tabele zdalne. Głównym i jedynym celem przestrzeni BW Bridge jest importowanie i udostępnianie wspomnianych zdalnych tabel do innych przestrzeni, w których odbywa się modelowanie danych już w oparciu o obiekty SAP Datasphere.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie wszystkie obiekty są automatycznie konwertowane na obiekty SAP Datasphere. W szczególności manualnego dostosowania wymagają:

 • Obiekty Business Explorer (w tym zapytania);
 • Niektóre systemy źródłowe – BW Bridge wspiera tylko obsługę systemów ODP (SAP, BW, CDS, SLT). W przypadku innych źródeł danych powinny one być skonfigurowane bezpośrednio z poziomu SAP Datasphere;
 • Planowanie – zostało przeniesione w całości do SAP Analtics Cloud;
 • Konsolidacja w BPC – obecnie SAP rekomenduje do konsolidacji danych raportowanie grupowe dostępne w systemie S/4HANA;
 • Procesy APD (Analysis Process Designer).

Rodzaje konwersji i ograniczenia BW Bridge

Konwersja istniejącego rozwiązania hurtowni danych do SAP Datasphere z wykorzystaniem BW Bridge jest możliwa dla systemów SAP BW w wersji co najmniej 7.3 opartych na dowolnej bazie danych oraz SAP BW/4HANA.  W każdym przypadku system powinien mieć wgrany najbardziej aktualny pakiet. W przypadku systemów starszych (<7.3) przed dokonaniem konwersji konieczny jest ich upgrade.

Dostępne są dwa rodzaje konwersji: shell oraz remote.

Cechy konwersji shell:

 • Konwersja wybranych modeli danych baz danych;
 • Wsparcie dla carve-outów i konsolidacji systemu;
 • Przyspieszenie wdrożenia od podstaw poprzez przesyłanie i konwertowanie modeli oraz przepływów danych.

Cechy konwersji zdalnej (remote):

 • Konwersja wybranych modeli danych baz danych;
 • Wsparcie dla carve-outów i konsolidacji systemu;
 • Przeniesienie modeli danych i zdalny dostęp do danych;
 • Ograniczenie ryzyka dzięki systemowi równoległemu.

W chwili obecnej maksymalna pojemność danych dla BW Bridge wynosi 4096 gB. Oznacza to, że rozwiązanie jest odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw lub wybranych modeli w przypadku dużych hurtowni danych. Dodatkowo korzystając z SAP BW Bridge, należy mieć na uwadze następujące aspekty:

 • Tworzenie aplikacji powinno się odbywać przy użyciu SAP BTP na platformie SAP HANA;
 • Nie są wspierane funkcjonalności OLAP, w tym w szczególności dostęp do danych;
 • Wygenerowane na podstawie dostawców informacji widoki SAP HANA z poziomu SAP BW (BW/4HANA) nie są dostępne;
 • Łańcuchy procesów w trybie przesyłania strumieniowego nie są obsługiwane.

Pomimo wymienionych ograniczeń należy zaznaczyć, że znakomita większość obiektów utworzonych po stronie SAP BW bądź SAP BW/4HANA jest obsługiwana przez BW Bridge, w tym w szczególności wspomniani już dostawcy informacji, a także odpowiadające im przepływy danych. Ponadto SAP udostępnia samoobsługowy zestaw narzędzi służący do oceny stanu istniejącego systemu SAP BW 7.x lub SAP BW/4HANA w ramach przygotowań do transformacji do SAP Datasphere.

Readiness Check for SAP Datasphere ocenia kompatybilność analizowanego systemu źródłowego z SAP Datasphere, SAP BW Bridge i zapewnia kompleksowy przegląd różnych aspektów wymaganych do analizy w procesie transformacji.

A może hybryda?

Konwersja oryginalnego systemu to nie wszystko, co SAP ma do zaoferowania użytkownikom systemu hurtowni danych w wersji on-premise. Dla użytkowników systemu BW/4HANA możliwe jest również rozwiązanie hybrydowe w ramach funkcjonalności SAP BW/4HANA Model Transfer, którego możliwości ciągle się poszerzają. W przeciwieństwie do konwersji, niewątpliwą zaletą tego podejścia jest obsługa zapytań opartych na obiektach composite provider, a także obsługa dostępu do danych.

Wymienione możliwości konwersji obecnego rozwiązanie on-premise w zakresie hurtowni danych sprawiają, że operacja przejścia do chmury nie wiąże się z implementacją wszystkiego od nowa. Niewątpliwe zalety rozwiązania chmurowego jak i samej hurtowni danych SAP Datasphere jednoznacznie wskazują, że warto.

Pierwszym krokiem weryfikacji zasadności oraz możliwości migracji powinno być sprawdzenie obecnego systemu za pomocą programu Readiness Check for SAP Datasphere. Pozwoli on jednocześnie ocenić pracochłonność całej operacji. Zachęcamy do podjęcia tego kroku. Całkiem możliwe, że liczba niezbędnych dostosowań czy potrzebnego nakładu pracy nie okaże się taka duża i pozytywnie Państwa zaskoczy.

Dowiedz się więcej

Zobacz nagranie z naszego webinaru

Zobacz film

SAP Datasphere: integracja danych z różnych źródeł

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.