Projekty informatyczne cechują się złożonością, koniecznością reagowania na zmienne otoczenie biznesowe, ale przede wszystkim ogromną dynamiką. Nie inaczej jest w projektach SAP – wdrożeniowych, migracyjnych, Proof of Concept. Jednym z podstawowych pytań, które pojawiają się wtedy jest – gdzie uruchomić nasze systemy SAP? Inwestować we własne środowisko, może skorzystać z chmury publicznej lub też skorzystać z Data Centers łączącego zalety chmury obliczeniowej i dostarczającego dodane usługi administracyjne?
 

W poniższym tekście zajmiemy się tym pytaniem w szczególnej chwili – rozpoczęcia projektu, kiedy biznes już wie, że prace będą realizowane, system projektowy jest potrzebny „na już”, a odpowiedzi „gdzie” – ciągle nie ma…

Przemyślany fundament – nie warto się spieszyć

Dla komfortu pracy zespołu projektowego, złożonego zarówno z konsultantów partnera wdrożeniowego, jak i pracowników biznesu klienta, jest jak najszybsze i zgodne z oczekiwaniami fundamentu pracy – czyli samego systemu SAP – wybranie środowiska systemowego. Mając dostęp do systemu, uruchamiane są kolejne funkcjonalności, testowane przez użytkowników. Nierzadkie są sytuacje polegające na zmianie koncepcji biznesowej, uruchamiania nowej funkcji systemowych, czy wręcz nowych systemów. W tak zdefiniowanym świecie dynamiki projektowej bardzo trudno jest przewidzieć już na początku projektu ostateczny kształt pejzażu systemów oraz ich zwymiarowanie, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty zakupu.

W przypadku wdrożeń on-premise wiedza, jak ma wyglądać środowisko docelowe, ma ogromny wpływ na decyzję zakupową – serwerów, macierzy i innych koniecznych elementów infrastruktury. Pomyłka w tym miejscu może być kosztowna i może się sprowadzać do zwielokrotnienia kosztów przez dodatkowe zakupy. A co w przypadku zamrożenia projektu? Koszty infrastruktury zostały przecież już poniesione. Patrząc na nasze wieloletnie doświadczenie projektowe, mocno rekomendujemy naszym klientom – nawet tym, którzy preferują docelowo utrzymywanie systemów SAP w wariancie on-premise – skorzystanie z możliwości czasowego wynajęcia infrastruktury w chmurze obliczeniowej, aż do momentu końcowego ustabilizowania zakresu projektu i związanych z tym potrzeb infrastrukturalnych.

Chmura – wynajem infrastruktury czy zarządzanie systemami?

Rozważmy zatem bardzo często wykorzystywany model wynajmu infrastruktury, czyli chmury obliczeniowej. Na rynku mamy wiele ofert – od światowych, globalnych graczy, po lokalne centra obliczeniowe realizujące podobne usługi. Niewątpliwą przewagą, zwłaszcza w czasie trwania projektu IT, jest elastyczność, którą chmura oferuje – zarówno co do zmiany możliwych parametrów technicznych (ilość pamięci RAM, CPU, przestrzeni dyskowej, przepustowości sieci itp.). W większości oferowanych na rynku chmur obliczeniowych nie będzie również problemu wygaszenie projektu i rezygnacja z usług z miesiąca na miesiąc. Doświadczenie naszych klientów, którzy zdecydowali się skorzystać z chmury oferowanej przez All for One Data Centers,  jest połączenie elastyczności z usługami zarządzania systemami IT.

All for One Data Centers oferuje możliwość oddania usługi administracji systemami na poziomie serwerów wirtualnych, systemów operacyjnych, baz danych, również aplikacji – w szczególności SAP – konsultantom technicznym. Co ważne – w połączeniu z usługami administracji oferowana jest również usługa zarządzania kopiami zapasowymi, systemami umożliwiającymi odtworzenie do wskazanego punktu w czasie. To bardzo istotny czynnik, który przy planowaniu własnej infrastruktury na bazie chmury warto mieć na uwadze, a który często nie jest zauważany w fazie projektowania.  W ten sposób zmieniamy optykę projektową dla naszych klientów, umożliwiając im skupienie się na części biznesowej przedsięwzięcia, tą techniczną biorąc na siebie.

Przejrzystość przede wszystkim

W fazie trwania projektu kluczowym aspektem jest elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe. Chmury obliczeniowe dają taką możliwość – daje ją również All for One Data Centers. Innym, nie mniej ważnym elementem ofert jest ich przejrzystość. Często spotykamy się, podczas rozmów z naszymi klientami, z opinią nieprzejrzystości ofert chmurowych, co oznacza, że klienci bez rozbudowanych własnych sił IT mają trudności z oszacowaniem rzeczywistych kosztów utrzymania systemów w chmurze. Kalkulator cenowy mówi jedno, a otrzymana faktura drugie. W ofercie All for One Data Centers przejrzystość cenowa jest najistotniejszym elementem oferty, w pełni zrozumiała na poziomie działu finansowego. W połączeniu z zachowaniem elementu elastyczności oraz kolejnym bardzo ważnym czynnikiem – usługą administracji technicznej systemami – jest rzeczywistą i bardzo dobrą alternatywą utrzymania systemów projektowych.

Projekt – czyli czas próby

Czas projektu to czas na przemyślenie, ustalenie docelowego pejzażu systemów i sprawdzenie możliwości utrzymania systemów. Coraz rzadziej, ale nadal zdarza się na rynku obawa przed oddaniem „własnych systemów” do chmury obliczeniowej. Czas projektu to idealny czas na weryfikację takiego sposobu realizacji usług bez długoterminowego zobowiązania, biorąc pod uwagę wiele aspektów – elastyczności, szybkości reakcji na zgłoszenia serwisowe, przejrzystości kosztowej itd. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, mocno rekomendujemy weryfikację naszego rozwiązania – All for One Data Centers.