Praktycznie każda firma wykorzystuje szeroko arkusze kalkulacyjne. Najczęstszym wyborem w tym zakresie jest Microsoft Excel, który dzięki swojej funkcjonalności, ergonomii i intuicyjności stał się swojego rodzaju korporacyjnym standardem. To za pośrednictwem plików MS Excel zwykle wymieniamy mniejsze ilości danych, przetwarzamy je za pomocą formuł i makr, raportujemy z wykorzystaniem tabel przestawnych i tworzymy wykresy do prezentacji. Co najważniejsze, praktycznie każdy użytkownik biznesowy jest biegły w posługiwaniu się tym narzędziem.

Z kolei system SAP w dużych przedsiębiorstwach wspiera obsługę najważniejszych procesów biznesowych, przetwarza ogromne ilości danych i jest wykorzystywany przez wielu użytkowników, którzy wprowadzają do niego dane, rejestrują zdarzenia gospodarcze, zatwierdzają transakcje czy raportują. Te dwa odrębne światy przenikają się zwykle w niewielkim zakresie (np. eksport raportu z SAP do pliku MS Excel), ale ich wspólny potencjał nie jest wykorzystywany w całości.

All for One EasyInput

Od kilku lat oferujemy produkt All for One EasyInput, łączący interfejs MS Excel z przetwarzaniem danych w SAP. Narzędzie pozwala użytkownikom biznesowym automatyzować pracę z systemem SAP (rodzaj modnego ostatnio Robotic Process Automation, RPA), pozwalając wykorzystać połączony potencjał transakcji SAP i funkcji MS Excel. W roku 2020 zaprezentowaliśmy odświeżoną wersję narzędzia EasyInput, oznaczoną numerem 4.0, dostosowaną do przetwarzania danych w najnowszych systemach SAP S/4HANA, szybszą, wzbogaconą o bardziej elastyczny proces zarządzania uprawnieniami i z ułatwionym procesem instalacji.

W trzech krokach

EasyInput pozwala w trzech przyjaznych krokach utworzyć skrypt automatyzujący wybrane zagadnienie w SAP i wykorzystujący interfejs MS Excel.

Krok pierwszy to zazwyczaj nagranie skryptu. Na tym etapie z poziomu MS Excel użytkownik rozpoczyna przygotowanie skryptu. Zależnie od wybranej technologii można go utworzyć poprzez nagranie transakcji, wybranie funkcji Business API lub odwołanie do usługi OData (S/4HANA). Prowadzony „za rękę” użytkownik biznesowy po kilku próbach wykonuje ten krok w ciągu najwyżej kilku minut. Wynikiem tego etapu jest skrypt w pliku MS Excel, którego celem jest wymiana danych z SAP.

Krok drugi to powiązanie linii skryptu z kolumnami danych arkusza danych w MS Excel. W tym kroku użytkownik podaje po prostu identyfikatory kolumn, z których dane mają być pobrane, lub do których mają trafić, oraz definiuje kierunek przekazywania danych. Czynności w tym etapie można częściowo zautomatyzować, by przyspieszyć proces przygotowywania skryptu.

Krok trzeci to testowanie utworzonego skryptu, ewentualne dostosowanie i następnie normalne użytkownie.

Cały proces nie trwa długo i został przygotowany tak, by brak wiedzy informatycznej nie był barierą. W przypadku bardziej złożonych skryptów, w których konieczne jest przetwarzanie warunkowe lub obliczenia danych w locie, wykorzystuje się formuły MS Excel, a nie programowanie.

Wyróżniki i przykłady użycia

Najważniejsze cechy rozwiązania All for One EasyInput:

 • Przyjazny interfejs użytkownika oparty na MS Excel i dodatkowe menu wstążki pozwalające zarówno na wysyłanie danych do SAP, jak i ich pobieranie z systemu;
 • Ścisła integracja z SAP (pobieranie ustawień z SAP GUI, możliwość korzystania w Excelu z klawisza F4, by podobnie jak w SAP wyszukiwać możliwe wartości dla pól danych, automatyczne nagrywanie/generowanie skryptów);
 • Obsługa czterech rodzajów skryptów SAP (Batch input, SAP Gui Scripting, moduły funkcyjne – BAPI, usługi OData), pozwalających na dostosowanie rozwiązania do potrzeb;
 • Obsługa możliwa przez użytkowników biznesowych;
 • Wraz z rozwiązaniem dostarczany jest e-podręcznik (po polsku i po angielsku) z wyczerpującym opisem wszystkich funkcji, zależny od kontekstu wykonywanej czynności;
 • Dla rozwiązania przygotowano wiele filmów dostępnych on-line stanowiących swego rodzaju akademię i ułatwiających pozyskiwanie wiedzy przez użytkowników;
 • Interfejs rozwiązania przygotowany w trzech językach (polski, angielski, niemiecki) z możliwością przetłumaczenia na kolejne języki.

EasyInput jest narzędziem tak uniwersalnym, że podobnie jak Microsoft Excel może być wykorzystywany na wiele sposobów. Poniżej przedstawiamy kilka jego najczęstszych zastosowań.

Zamiast SAP GUI/SAP Fiori – zadania bieżące

Jeśli użytkownik jest odpowiedzialny za księgowania kosztów usług, do których dane są przygotowywane w arkuszu elektronicznym (np. koszty najmu floty samochodowej, koszty połączeń telefonicznych, koszty zużycia energii elektrycznej), to nie ma potrzeby przepisywania tych danych do transakcji SAP. Zamiast ręcznie przenosić dane do systemu SAP (np. księgowanie w księdze głównej lub wprowadzanie wskaźników podziałowych do rozliczeń w module kontrolingu), można szybko przygotować odpowiedni skrypt All for One EasyInput i przenosić dane pomiędzy MS Excel i systemem ERP za pomocą jednego kliknięcia myszką.

Podany przykład odnosi się do modułów finansowych, ale podobne zagadnienia są częste także w innych obszarach, np. wprowadzanie zamówień sprzedaży, dla których dane są przygotowane w pliku, czy zmiany danych HR na podstawie arkusza MS Excel.

Przykład sformatowanego dokumentu wprowadzanego do SAP z poziomu All for One EasyInput

Migracja danych

Kiedy migrujemy dane do SAP z innych systemów, np. z poprzednich systemów ERP czy systemów dotąd wspierających ERP zastąpionych nową funkcjonalnością SAP, dane wejściowe zazwyczaj mają postać pliku. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wczytać je do arkusza MS Excel i następnie automatycznie załadować do SAP za pomocą skryptu EasyInput. Szczególnie w przypadkach gdy liczba rekordów nie idzie w miliony, a ogranicza się do tysięcy, zastosowanie narzędzia EasyInput może znacznie przyspieszyć proces przygotowywania i następnie wykonania migracji.

Łatwość symulowania migracji i znajdowania rekordów migracyjnych do poprawienia sprawia, że EasyInput jest często wybierany do tego zadania zamiast dedykowanych narzędzi migracyjnych SAP takich jak LSMW czy Migration Cockpit.

Integracja wyszukiwania danych F4 z EasyInput

Masowa zmiana danych podstawowych/ konfiguracyjnych

Co pewien czas użytkownicy systemów SAP stają przed zadaniem masowej zmiany danych podstawowych. Trzeba zmienić pewne parametry materiału, dostosować opisy MPK, zmienić ustawienia podatkowe kont księgi głównej, przetworzyć lokalizacje funkcjonalne itd. Dla wieli takich operacji istnieją narzędzia w systemie SAP. Czasem jednak ich nie ma i pozostaje żmudne ręczne przetwarzanie danych podstawowych.

EasyInput pozwala na zastąpienie takiej operacji skryptem, który może łączyć odczytywanie danych (transakcja 1) ze zmianą danych (transakcja 2) opartą na zdefiniowanej przez nas formule w MS Excel. Takie podejście pozwala skrócić czas wprowadzania zmian i wyeliminować błędy wynikające z przetwarzania manualnego.

Ekstrakcja danych z systemu SAP i raportowanie

W idealnym świecie do analiz i raportowania wykorzystywany byłby specjalistyczny system IT bezpośrednio zintegrowany ze źródłami danych, np. SAP Cloud Analytics. Nie żyjemy jednak w idealnym świecie i w szczególności do raportowania ad hoc Excel jest nadal najczęściej wykorzystywanym narzędziem. Z tego powodu często istnieje potrzeba ekstrakcji danych z SAP do arkuszy MS Excel. W wielu przypadkach SAP zawiera odpowiednie raporty, które można wyeksportować do postaci pliku MS Excel. Następnie takie dane można dalej przetwarzać w narzędziu Microsoftu. Czasem jednak raportu brakuje lub bezpośredni eksport z SAP do Excela jest utrudniony.

Za pomocą narzędzia EasyInput można w wielu przypadkach zmienić podejście do ekstrakcji danych. Zamiast eksportować dane z SAP, można wprost z MS Excel zażądać danych z SAP, pobrać je i następnie przetworzyć w celach analitycznych. W szczególności moduły funkcyjne (BAPI) i interfejs ODATA są predystynowane do udostępniania za pomocą EasyInput masowych ilości danych z SAP.

Przykład ekstrakcji danych z SAP za pomocą EasyInput

Nowości w All for One EasyInput 4.0

Przedstawiamy listę najważniejszych zmian i nowych funkcji w wersji 4.0 produktu All for One EasyInput:

 • Dodano obsługę skryptów opartych na usługach OData, powszechnie wykorzystywanych w systemach S/4HANA;
 • Zwiększono szybkość przetwarzania dla dużych wolumenów danych;
 • Dodano możliwość pobierania danych z SAP na osobny arkusz danych (osobny arkusz do wywoływania i wysyłania danych, osobny do pobierania danych);
 • Łatwiejsza masowa instalacja rozwiązania (automatyzacja wczytywania licencji i ustawień globalnych przy instalacji lub aktualizacji rozwiązania);
 • Zwiększenie liczby licencji dla systemów umożliwia użytkowanie rozwiązania w większych przedsiębiorstwach;
 • Dodano możliwość ograniczenia uprawnień użytkownika tylko do wykonywania już przygotowanych skryptów;
 • Wprowadzono wiele drobnych usprawnień i poprawek działania.

Z lotu ptaka

Przyjazny interfejs użytkownika zintegrowany z MS Excel, oparty na dodatkowej wstążce menu pozwala na szybką akceptację narzędzia All for One EasyInput przez użytkowników biznesowych. Zbiór dostarczonych szablonów skryptów i duża liczba szkoleń wideo dostępnych online pozwala zacząć od wykorzystania już zbudowanych narzędzi i na samodzielną naukę wraz z rosnącym apetytem na rozwiązanie.

Narzędzie EasyInput nie wymaga specjalnych umiejętności programistycznych, dlatego użytkownicy kluczowi, analitycy czy opiekunowie danych podstawowych mogą samodzielnie tworzyć rozwiązania wpływające pozytywnie na pracę całego przedsiębiorstwa. Wyspecjalizowane komórki IT mogą skupić się na innych zadaniach, wiedząc, że użytkownicy mogą samodzielnie wykonać to, na co pozwala im rozbudowany system uprawnień SAP i narzędzie All for One EasyInput.

Korzystne opcje licencjonowania produktu sprawiają, że jest on bardzo przystępny nawet dla najmniejszych przedsiębiorstw korzystających z SAP, a możliwość przetestowania produktu (trial license) przez 60 dni ułatwia podjęcie właściwej decyzji zakupowej.