Firma, która decyduje się utrzymywać infrastrukturę IT we własnym data center musi liczyć się z szeregiem wydatków z tym związanych. Są to:

 • koszty zespołu specjalistów i administratorów, który odpowiada za:
  • utrzymanie centrum przetwarzania danych (budynek, ochrona bezpośrednia i pośrednia, chłodzenie, gaszenie gazem, podtrzymanie zasilania – UPS i agregaty itp.);
  • zagadnienia związane z wirtualizacją systemów informatycznych;
  • bezpieczeństwo platformy sprzętowo-programowej, w tym testy penetracyjne na odpowiednio dobranym poziomie;
  • bieżące utrzymanie systemów informatycznych;
  • utrzymanie wyposażenia IT dla użytkowników końcowych tzw. helpdesk),
 • finansowanie zakupu i utrzymania w ruchu m.in. serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych, licencji i innych niezbędnych komponentów sprzętowych i programowych.

Korzyści z chmury

Osoba odpowiedzialna za IT i ciągłość działania systemów ma do rozważenia wiele czynników, które wpływają na budżet, ale również i na ryzyko, jakie firma poniesie w przypadku utraty danych bądź prezerwy w dostępie do systemów informatycznych.

Coraz częściej firmy decydują się na przeniesienie danych do zewnętrznego dostawcy, korzystając z opcji Infrastructure as a Service. Większość odpowiedzialności i zadań przejmuje firma, która zajmuje się takimi usługami profesjonalnie. Najczęściej taki model współpracy opiera się na wykorzystaniu zasobów w modelu chmury hybrydowej lub publicznej, dzięki czemu osiągamy określone efekty:

 • całościowe zmniejszenie kosztów;
 • brak potrzeby inwestowania w sprzęt i wykwalifikowany zespół IT;
 • większa kontrola nad kosztami dla poszczególnych działów (możliwość rozbicia kosztów ze względu na użytkowane zasoby wirtualne);
 • kontrola miesięcznych kosztów wynikających z użytkowania chmury;
 • możliwość jednoczesnego użytkowania obecnego sprzętu IT do czasu zakończenia amortyzacji, przy jednoczesnym migrowaniu wybranych lub nowych systemów do wybranej chmury.

Fitacloud w BCC

Odpowiadając na bieżące potrzeby klientów, BCC (aktualnie All for One Poland) przygotowało usługę chmury obliczeniowej – fitacloud. Środowisko jest oparte na rozwiązaniu firmy VMware, czołowego producenta rozwiązań wirtualizacyjnych na świecie. Oprogramowanie pozwala w pełni samodzielne zarządzać utworzonym środowiskiem maszyn wirtualnych. Maszyny mogą być podzielone między różne sieci, w zależności od potrzeby. Klient samodzielnie zarządza dostępem do internetu (własny firewall), może maszyny uruchamiać, zatrzymywać, zamykać, kasować, uruchamiać migawki stanu maszyny (snapshot) lub klonować obecnie wykorzystywane maszyny.

Podsumowując, klient może wykorzystywać wszystkie niezbędne mu do efektywnej pracy funkcjonalności, a opiekę nad całym środowiskiem, które odpowiada za udostępnienie maszyn wirtualnych, sprawuje zewnętrzny dostawca.

Trzy fazy dojścia do IaaS

Z uwagi na elastyczność takiego środowiska klienci, którzy raz skorzystali z IaaS, zwykle planują coraz większe wykorzystanie zewnętrznych chmur obliczeniowych. Kroki, jakie można sobie wyobrazić w procesie przechodzenia na model IaaS, zostały podzielone na trzy fazy.

W fazie 1. klient posiada całą platformę sprzętowo-programową ulokowaną we własnym centrum przetwarzania danych. Na tej platformie zainstalowane są wszystkie systemy informatyczne, które utrzymywane są przez wewnętrzny zespół IT.

W fazie 2. klient rozpoczyna korzystanie z zewnętrznych zasobów w różnym zakresie, stopniowo zwiększając wykorzystanie zewnętrznych chmur obliczeniowych o określonych przez siebie parametrach (CPU, RAM, Storage) i równocześnie zmniejszając własne zasoby. Część zagadnień utrzymania przejmują na siebie zewnętrzni dostawcy. Następnie klient zestawia między swoimi zasobami a zasobami w chmurach obliczeniowych odpowiednio bezpieczne połączenia sieciowe, tak aby te zmiany nie były zauważalne dla użytkowników końcowych.

Firma uzyskuje nowe środowisko wirtualne, które jest widoczne jako część obecnie wykorzystywanych zasobów. W dogodnym czasie można utworzyć nowe serwery wirtualne lub wykonać migrację obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych do zewnętrznej chmury obliczeniowej.

W fazie 3. klient zakończył migrację. Wszystkie systemy informatyczne niezbędne do funkcjonowania firmy dostępne są poprzez sieć (np. kanały VPN w lokalizacjach firmy, bezpośredni dostęp z internetu) dla użytkowników końcowych.

Dzięki takiemu podejściu proces migracji systemów informatycznych z własnych zasobów do chmur obliczeniowych jest pod pełną kontrolą (w każdym momencie proces można wstrzymać, wykorzystywać dotychczasowe rozwiązania, rozwiązać bieżące problemy i wykonać kolejne kroki) z punktu widzenia zarówno funkcjonalności, jak i kosztów. Na końcu tej drogi specjaliści IT w firmie mogą poświęcić więcej uwagi na dostarczenie biznesowi narzędzi, których naprawdę potrzebuje, bez martwienia się o ograniczenia infrastruktury, bo tą można skalować dowolnie.

IaaS w BCC

Fitacloud to usługa BCC (aktualnie All for One Poland) polegająca na udostępnieniu klientowi infrastruktury IT (moc obliczeniowa, pamięć operacyjna, przestrzeń dyskowa) w modelu Infrastructure as a Service (IaaS). Usługa jest realizowana w technologii chmury obliczeniowej, w oparciu o organizację i infrastrukturę All for One Data Centers.

Wybierając usługę Fitacloud klienci zyskują:

 • gwarantowane bezpieczeństwo systemów i danych – zdublowana infrastruktura CPD w dwóch różnych lokalizacjach
 • skalowalność i wydajność usług IT – brak barier w rozwoju infrastruktury IT w miarę rosnących potrzeb
 • optymalizację kosztów utrzymania IT
 • wysokie parametry dostępności centrum przetwarzania danych (powyżej 99,98%)
 • proaktywny monitoring – stały nadzór infrastruktury IT przez specjalistów All for One Data Centers
 • stały monitoring poziomu usług (m.in. niezależne audyty)