Formularze Smart Forms | All for One Poland

Formularze Smart Forms

Udostępnij
Drukuj:
Tworzenie raportów w systemie SAP jest zadaniem stosunkowo prostym. Co za tym idzie - także nie dającym zbyt szerokiego wachlarza możliwości, w szczególności w kwestii grafiki i układu zawartości. Stworzenie ładnego formularza jest natomiast możliwe dzięki technologii Smart Forms.
 

Narzędzie to pozwala na tworzenie bardzo zaawansowanych formularzy połączonych z elementami graficznymi. Umożliwia także generowanie tabel, których wielkość dostosowuje się dynamicznie do ilości danych. Te dwie bardzo istotne cechy przemawiają za celowością zapoznania się z SAP Smart Forms.

Tworząc formularz poruszamy się po trzech oknach. Po lewej stronie mamy do dyspozycji drzewo, które przedstawia hierarchię elementów w formularzu. Zaznaczenie elementu powoduje przejście do jego właściwości w oknie środkowym. Okno prawe umożliwia natomiast rozmieszczenie tych elementów na stronie. Do dyspozycji mamy teksty, grafiki, adresy itp. Ponadto możemy definiować logikę przepływu (pętle, alternatywy, linie programu). Dzięki temu można sprawnie operować przepływem danych.  Istnieje  także możliwość grupowania podobnych elementów w folderach.

W interfejsie określamy dane wejściowe dla formularza, od których będzie zależał wybór danych z systemu.

W formularzach Smart Forms logikę przepływu kodujemy w języku ABAP (istnieje możliwość definiowania własnych ty-pów). Do zmiennych formularza mamy łatwy dostęp dzięki ‘liście pól’. Możemy je łatwo przenosić w interesujące nas miejsca poprzez ‘drag and drop’.

Smart Forms pozwalają także na wykorzystanie zmiennych systemowych – aktualnej daty, czasu, czy zameldowanego użytkownika.

Technologia Smart Forms może na początku przysporzyć pewnych trudności. Warto jednak spróbować, ponieważ opanowanie tego narzędzia pozwala na efektywne tworzenie zaawansowanych formularzy.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com