Tworzenie raportów w systemie SAP jest zadaniem stosunkowo prostym. Co za tym idzie - także nie dającym zbyt szerokiego wachlarza możliwości, w szczególności w kwestii grafiki i układu zawartości. Stworzenie ładnego formularza jest natomiast możliwe dzięki technologii Smart Forms.
 

Narzędzie to pozwala na tworzenie bardzo zaawansowanych formularzy połączonych z elementami graficznymi. Umożliwia także generowanie tabel, których wielkość dostosowuje się dynamicznie do ilości danych. Te dwie bardzo istotne cechy przemawiają za celowością zapoznania się z SAP Smart Forms.

Tworząc formularz poruszamy się po trzech oknach. Po lewej stronie mamy do dyspozycji drzewo, które przedstawia hierarchię elementów w formularzu. Zaznaczenie elementu powoduje przejście do jego właściwości w oknie środkowym. Okno prawe umożliwia natomiast rozmieszczenie tych elementów na stronie. Do dyspozycji mamy teksty, grafiki, adresy itp. Ponadto możemy definiować logikę przepływu (pętle, alternatywy, linie programu). Dzięki temu można sprawnie operować przepływem danych.  Istnieje  także możliwość grupowania podobnych elementów w folderach.

W interfejsie określamy dane wejściowe dla formularza, od których będzie zależał wybór danych z systemu.

W formularzach Smart Forms logikę przepływu kodujemy w języku ABAP (istnieje możliwość definiowania własnych typów). Do zmiennych formularza mamy łatwy dostęp dzięki ‘liście pól’. Możemy je łatwo przenosić w interesujące nas miejsca poprzez ‘drag and drop’.

Smart Forms pozwalają także na wykorzystanie zmiennych systemowych – aktualnej daty, czasu, czy zameldowanego użytkownika.

Technologia Smart Forms może na początku przysporzyć pewnych trudności. Warto jednak spróbować, ponieważ opanowanie tego narzędzia pozwala na efektywne tworzenie zaawansowanych formularzy.