Część zasobów utrzymywana w modelu IaaS? Zapasowe centrum danych w chmurze? Firmy, które szukają możliwości obniżenia kosztów utrzymania IT przy zachowaniu wysokich parametrów wydajności i bezpieczeństwa coraz chętniej sięgają po model Infrastructure as a Service. Fitacloud to usługa udostępnienia klientowi infrastruktury IT, realizowana w technologii chmury obliczeniowej w oparciu o organizację i infrastrukturę All for One Data Centers.
 

Nowoczesne organizacje szukają sposobów, jak w ramach rozwoju wewnętrznego kształtować swoje środowisko systemów informatycznych, tak by koszty użytkowania był coraz niższy, a wydajność coraz większa, przy rozsądnych kosztach bieżącego zarządzania.

Jeszcze niedawno praktycznie każda firma utrzymywała systemy w postaci infrastruktury dedykowanej. Następnie zaczęto stosować wirtualizację zasobów, z czasem na coraz szerszą skalę. Środowisko wirtualne, wzbogacone o pewne możliwości, szczególnie w zakresie zarządzania i rozliczania, ewoluowało do postaci chmury prywatnej, czyli środowiska wykorzystywanego tylko w ramach jednej organizacji lub zbioru organizacji jednego właściciela.

Główne zalety chmur obliczeniowych, które opierają się na wirtualizacji, to:

 • możliwe równoległe wykorzystanie zasobów serwerów fizycznych przez wiele maszyn wirtualnych, co wynika z niskiego prawdopodobieństwa, że wszystkie równoległe serwery wirtualne będą pracować w tym samym czasie na 100% swoich możliwości;
 • łatwe odtworzenie całości systemu po awarii;
 • umiejscowienie danych na współdzielonych zasobach dyskowych, dzięki czemu prace serwisowe na serwerach nie powodują przerw w działaniu aplikacji;

 • przemieszczanie całych systemów pomiędzy centrami przetwarzania danych stało się możliwe nawet na duże odległości;
 • systemy stały się całkowicie replikowalne (kopiowalne) w czasie rzeczywistym między centrami przetwarzania danych w odległych miejscach;
 • konfigurowanie połączeń dla sieci informatycznych jest prostsze; administrator może tworzyć złożone, odseparowane od siebie środowiska wirtualne; na jednym fizycznym serwerze można umieścić serwery dostępne tylko z sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa (np. ERP), jak i te dostępne głownie z Internetu (WWW). Tym samym zmniejsza się liczba fizycznych urządzeń i okablowania, co przekłada się na łatwiejsze zarządzanie;
 • rozliczanie za zadeklarowane lub faktycznie użyte zasoby.

Komu potrzebny IaaS

Po zwirtualizowaniu zasobów pojawiły się nowe problemy, których nie wzięto pod uwagę przy budowaniu środowiska wirtualnego, np. jak zapewnić prawidłowe chłodzenie tak skumulowanej mocy obliczeniowej. Większość z nich wynikała z niewystarczającej infrastruktury firmowych serwerowni, m.in. zasilania, chłodzenia, gaszenia gazem, kontroli dostępu itd.

Zamiast inwestować z rozbudowę własnego centrum danych, klienci zaczęli rozważać umieszczenie swoich zasobów w profesjonalnym centrum przetwarzania danych (CPD), czyli korzystanie z usługi kolokacji. Zewnętrzne CPD zapewnia wysokie standardy dostępności, które często są niemożliwe do osiągnięcia we własnych serwerowniach, bądź koszty zbudowania i utrzymania infrastruktury na zadowalającym poziomie są niewspółmiernie do osiągniętych korzyści.

Przesunięcie infrastruktury IT do zewnętrznego CPD wiąże się również ze zmniejszeniem kosztów obsługi samych urządzeń IT. Wyspecjalizowany personel CPD może wspierać klienta w podstawowej obsłudze infrastruktury, a w dobie zdalnego dostępu przestaje mieć znaczenie nawet spora odległość pomiędzy urządzeniami a siedzibą administratorów.

Jednakże kolokowany sprzęt z czasem się starzenie, staje się niewystarczający, zawodny, nie jest dłużej objęty wsparciem producenta. Firma staje przed wyborem: Czy dalej inwestować w sprzęt, czy może pójść w kierunku skorzystania z modelu infrastruktura jako usługa. Dobrym pomysłem może być skorzystanie z rozwiązania chmury hybrydowej. Klient korzysta z rozwiązana infrastruktury jako usługi, czyli kawałka wynajętej w zewnętrznym CPD infrastruktury, którą może zarządzać w pełni zdalnie, zwanej IaaS (Infrastructure as a Service).

Infrastructure as a Service

IaaS (Infrastructure as a Service) to model, w którym klient otrzymuje wycinek infrastruktury. Dostępne zasoby mierzone są w ilości wirtualnych procesorów, pamięci RAM oraz pojemności dyskowej czy w innych ustalonych parametrach. W zależności od tych ustawień następuje rozliczenie usługi. Usługa IaaS pozwala na pełną kontrolę alokowanych zasobów, powoływanie niezbędnej liczby serwerów oraz tworzenie z nich złożonych środowisk. W tym podejściu klient nie ponosi kosztów zakupu sprzętu, który byłby w stanie zapewnić pożądaną wydajność. Jest to praktyczne rozwiązanie pod wieloma względami, poczynając od braku konieczności posiadania centrum przetwarzania danych, przez możliwość zdalnej pracy wielu osób z różnych lokalizacji, a kończąc na wysokiej dostępności, którą jest w stanie zaoferować tylko zaawansowane technologicznie centrum przetwarzania danych.

Dopasuj sobie chmurę

Fitacloud to usługa IaaS firmy BCC (aktualnie All for One Poland), realizowana w technologii chmury obliczeniowej, w oparciu o organizację i infrastrukturę All for One Data Centers.

Usługa jest świadczona w oparciu o rozwiązanie VMware, które zostało wybrane z uwagi na pozytywne opinie i dobre doświadczenia zebrane przez administratorów i konsultantów. BCC od wielu lat korzysta z tych rozwiązań w All for One Data Centers, a także wdraża je u swoich klientów. Spełnia ono wszystkie założenia stawiane przy powołaniu usługi IaaS.

Warunki sprawnego działania usługi to połączenie kompetencji (wykwalifikowana kadra), zasobów sprzętowych (odpowiedni hardware) oraz narzędzi (software), które są wymagane przy budowie chmury publicznej (public cloud).

W efektywnym świadczeniu usługi niezbędne jest zbudowanie pomostu pomiędzy skomplikowanymi procesami, jakie zachodzą wewnątrz infrastruktury dostawcy, a klientem, który powinien otrzymać przystępne narzędzie. Portal dostępny przez WWW pozwala na bezproblemowe zarządzanie posiadanymi zasobami nawet osobie bez zaawansowanej wiedzy informatycznej.

Właśnie zgodnie z tymi założeniami powstała platforma Fitacloud, która pozwala na „dopasowanie chmury” do bieżących potrzeb – dobranie parametrów mocy serwera, pojemności dysku i pamięci operacyjnej oraz oszacowanie miesięcznych kosztów usługi.

Oferta jest skierowana do firm, które planują skorzystać z modelu cloud computing w celu utrzymania całości lub części infrastruktury IT lub poszukują dostawcy bezpiecznej usługi hostingu zarządzanego dla systemów IT.

Podstawową funkcjonalność z punktu widzenia klienta zapewnia portal www.fitacloud.com, przez który można zarządzać swoją chmurą. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, zapewnia wszystkie niezbędne opcje pozwalające na wykonywanie niezbędnych prac. Z jego poziomu klient może kontrolować dostępne zasoby oraz aktualne zużycie swojego wirtualnego centrum danych (Virtual Data Center). Może także tworzyć użytkowników oraz nadawać im uprawnienia w zależności od pełnionej w organizacji roli.

Systemy dostępne w chmurze BCC

Usługa i platforma Fitacloud skupia także rozwiązania z oferty firmy BCC (aktualnie All for One Poland), dostępne w modelu chmury obliczeniowej jako Software as a Service (SaaS). Wśród nich są m.in.:

 • Edistrada – uniwersalna platforma komunikacji elektroniczej EDI,
 • rozwiązanie All for One Enterprise Content Management – wspierające elektroniczne przetwarzanie, archiwizację i obieg dokumentów oraz informacji;
 • BeeOffice – innowacyjny portal samoobsługi pracowniczej dla firmy każdej wielkości;
 • SAP on All for One Cloud – innowacyjna usługa, polegająca na dostępie do środowiska SAP utrzymywanego w chmurze prywatnej.

IaaS jako zapasowe centrum przetwarzania danych

Bardzo ważną cechą IaaS jest wirtualny router, który może zapewnić połączenie VPN typu site-to-site pomiędzy centrami danych (klienta oraz dostawcy usługi IaaS). Korzyści płynące z takiego rozwiązania są olbrzymie. Można np. rozszerzyć funkcjonalność swojego obecnego środowiska o nowe usługi świadczone w innym centrum przetwarzania danych lub utworzyć zapasowe centrum przetwarzania danych oparte na usłudze IaaS i przełączyć się na nie w wypadku niedostępności tego pierwszego. Możliwości jest sporo, dają one w zasadzie nieograniczoną elastyczność i swobodę w działaniu.

Usługa IaaS jest bardzo dobrym rozwiązaniem do stworzenia zapasowego centrum przetwarzania danych dla tych firm, których polityka zakłada wykorzystywanie własnej infrastruktury sprzętowo-programowej jako podstawowego ośrodka.

IaaS w BCC

Fitacloud to usługa BCC (aktualnie All for One Poland) polegająca na udostępnieniu klientowi infrastruktury IT (moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa, określony zasób pamięci) w modelu Infrastructure as a Service (IaaS). Usługa jest realizowana w technologii chmury obliczeniowej, w oparciu o organizację i infrastrukturę All for One Data Centers.
Wybierając usługę Fitacloud klienci zyskują:
– gwarantowane bezpieczeństwo systemów i danych – zdublowana infrastruktura w niezależnych CPD w dwóch różnych lokalizacjach
– skalowalność i wydajność usług IT – brak barier w rozwoju infrastruktury IT w miarę rosnących potrzeb
– optymalizację kosztów utrzymania IT
– wysokie parametry dostępności (powyżej 99,98%)
– proaktywny monitoring – stały nadzór infrastruktury IT przez specjalistów All for One Data Centers
– stały monitoring poziomu usług (m.in. niezależne audyty)

Elastyczność i bezpieczeństwo

Zmiana z infrastruktury własnej na infrastrukturę w postaci usługi dostarczanej przez specjalistyczne centra danych daje wymierne korzyści dla firm:

 • elastyczność w opłatach miesięcznych – klient płaci tylko za to, co zakupił w ramach wycinka infrastruktury wirtualnej;
 • brak potrzeby utrzymywania personelu odpowiedzialnego za wdrożenie i utrzymanie całej platformy sprzętowo-programowej;
 • przejrzysta kontrola wydatków i łatwość planowana nowych rozwiązań. Klient otrzymuje cennik za zasoby takie jak procesory, pamięć operacyjna, przestrzeń dyskowa, które może dowolnie kształtować w ramach swoich potrzeb;
 • jeżeli klient ma w danym miesiącu większe potrzeby (np. związane z sezonowym wzrostem sprzedaży i związanym z tym większym obciążeniem systemów biznesowych), wystarczy, że do obecne wykorzystywanych zasobów zamówi dodatkowe parametry.

Istotnym aspektem usług IaaS jest również bezpieczeństwo. Ten temat możne być bardzo szeroko rozumiany, tutaj skupimy się na kopiach zapasowych. Także w przypadku IaaS trzeba rozważyć strategię backupu i dobrać odpowiednie narzędzia. Centra danych dysponują zaawansowanymi rozwiązaniami centralnymi. Bardzo ważna jest świadomość, w jakim zakresie dana usługa ofertuje kopie zapasowe. Pod uwagę trzeba wziąć takie aspekty jak np. sposób wykonywania kopii zapasowych, czas ich przechowywania, możliwość odtworzenia do punktu w czasie, integracja z aplikacjami.