Nowy interfejs SAP oparty na Fiori to nie tylko zmiany, które widać na pierwszy rzut oka, takie jak nowe kolory, czcionki i obrazki. U podłoża SAP Fiori UX leży koncepcja stawiająca wysoko na liście priorytetów ergonomię pracy i pozytywne doświadczenia użytkownika systemu. „Nagrodą” za takie podejście są również korzyści w zakresie redukcji kosztów, przyspieszenia działania procesów oraz dostępu do odpowiednich danych.
 

Fiori… UX?

User experience (UX) to pojęcie zwykle wykorzystywane w odniesieniu do interakcji człowiek – komputer, która w założeniu powinna dostarczać użytkownikowi pozytywnych doświadczeń z produktem funkcjonalnym, łatwym w obsłudze, estetycznym i ergonomicznym. Ze znaczenia projektowania zorientowanego na użytkownika zdał sobie sprawę już w 1993 r. Don Norman – wówczas Architekt User Experience w firmie Apple Computers, której produkty są dobrym przykładem zastosowania tej wiedzy w praktyce. Boom UX nadszedł jednak dopiero wraz z popularyzacją serwisów internetowych, a następnie aplikacji mobilnych. Dziś cenimy rozwiązania, które oprócz tego, że robią, to co mają robić, są zwyczajnie wygodne w obsłudze. Czas najwyższy, żeby także nasze narzędzia pracy nadążyły za tym trendem.

Popularyzację nowego podejścia w swoich produktach SAP zaczął od wprowadzenia zestawu gotowych aplikacji nazwanych SAP Fiori, które de facto są odzwierciedleniem najczęściej używanych czy też najbardziej nadających się do „umobilnienia” transakcji z różnych modułów SAP. Początkowo były to 24 aplikacje, później liczba ta stopniowo rosła, by wystrzelić do poziomu ponad 500!

Trend ten pokazuje, że SAP również podchodził ostrożnie do nowej technologii, zanim utwierdził się w przekonaniu, że jest to właściwy kierunek. Podobne eksperymenty z nowymi technologiami interfejsu użytkownika toczyły się równolegle, by ostatecznie wyłonić zwycięzcę – SAP Fiori, który następnie został wykorzystany jako interfejs użytkownika w nowych produktach SAP – ostatnio w SAP Simple Finance (i w konsekwencji w kolejnych planowanych modułach S/4HANA).

Zanim to się jednak stało, SAP słusznie doszedł do przekonania, że mimo swojej liczebności, standardowe aplikacje SAP Fiori nie są w stanie zrealizować wszystkich możliwych scenariuszy, i udostępnił narzędzia do samodzielnej modyfikacji aplikacji standardowych oraz tworzenia ich zupełnie od podstaw, zgodnie z koncepcją SAP Fiori UX. Dzięki temu, niezależnie od tego, jaki w organizacji będzie podział na aplikacje własne i standardowe, użytkownik otrzyma jedno spójne rozwiązanie.

Zmiana interfejsu użytkownika – czy to wszystko?

Niektórzy powiedzą – w końcu. Przecież dostęp do większości systemów informatycznych jest obecnie realizowany wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową. Przede wszystkim w systemach, których używamy jako konsumenci, ale systemy korporacyjne już odrabiają zaległości w tym obszarze. Podobnie jest z dostępem mobilnym, a przecież SAP GUI nie można ściągnąć z App Store’u, czy z Google Play. Dla nowych użytkowników SAP obsługa systemu jest dość skomplikowana, w końcu żaden znany im system nie działa w podobny sposób.

Inni (szczególnie ci bardziej doświadczeni użytkownicy) powiedzą – po co? System działa dobrze, logicznie i jest spójny. Architektura klient-serwer jest wydajna, a po ostatnich zmianach tematów graficznych świat SAP GUI nie jest już pomalowany wyłącznie na żółto i na niebiesko. Tych użytkowników powinien przekonać aspekt finansowy (oraz to, że SAP GUI będzie dalej dostępne).

Szybciej działające aplikacje, z lepszym dostępem do danych potrafią znacznie podnieść produktywność i tym samym obniżyć wydatki. Koszt wdrożenia nowych rozwiązań w organizacji, w tym szkolenia użytkowników, przy odpowiednio przemyślanej aplikacji również maleje. W końcu dobrze zaprojektowane, zaimplementowane i wdrożone rozwiązanie to mniej błędów oraz żądań zmian w trakcie utrzymania aplikacji po starcie produkcyjnym. Na swoich stronach SAP udostępnia specjalny kalkulator, za pomocą którego można przeliczyć, ile jesteśmy w stanie potencjalnie zaoszczędzić w różnych scenariuszach (http://www.sapcampaigns.de/us/UX_Calculator/).

Krótko mówiąc, nowe narzędzia pozwalają efektywniej wykorzystywać zasoby. Mamy też aspekt mobilności. Z pewnością czynności takie jak weryfikacja raportów czy zatwierdzanie kroków workflow mogą być z powodzeniem wykonywane na smartfonie, w (niemal) dowolnej lokalizacji i (niemal) dowolnej sytuacji. Bardziej zaawansowane i mniej pilne czynności wykonamy później, na laptopie. Za pomocą tego samego narzędzia.

Koniec ograniczeń technologicznych

Zarówno SAP, jak i jego klienci zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. Dzięki uzupełnieniu gamy stosowanych przez SAP technologii znikają bariery, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia. Możemy na nowo zastanowić się, jak byśmy chcieli, żeby działały (i wyglądały) nasze narzędzia.

Jest to druga w ostatnich latach tak istotna zmiana, obok technologii SAP HANA, która umożliwiła wykorzystanie części danych w sposób dotychczas niedostępny. Nic więc dziwnego, że SAP łączy potencjał obu nowości, pozwalając na projektowanie konsumpcji nowych informacji z bazy danych in-memory w nowoczesny sposób, na dowolnych urządzeniach. Efekt synergii można zaobserwować np. w SAP Simple Finance. Według raportu „New Technologies Transforming The Finance Function”, przygotowanego przez „Harvard Business Review”, obszar finansów może bardzo wiele zyskać dzięki wykorzystaniu tego typu nowych rozwiązań.

Także nowy framework SAP UI5, który został wprowadzony razem z SAP Fiori i posłużył do stworzenia tego zestawu aplikacji, może konkurować z innymi otwartymi technologiami spoza świata SAP, jednocześnie bazując na tych samych, sprawdzonych standardach (HTML5, CSS3, JavaScript), co jest nieczęstą sytuacją.

Do tej pory tam, gdzie zawodziły standardowe rozwiązania webowe SAP (np. WebDynpro), prowadziliśmy projekty mające na celu udostępnić użytkownikom przyjazne środowisko pracy z wykorzystaniem otwartych standardów i technologii frontendowych (JSP, JSF, ASP.NET, Flex, Vaadin, Thymeleaf, jQuery, AngularJS). Teraz możemy podążać za uznanymi otwartymi standardami przy jednoczesnym użyciu technologii od jednego producenta – SAP.

Można też powiedzieć, że po kilku latach obecności w portfolio SAP-a i po kilku aktualizacjach frameworku, SAP UI5 jest obecnie dostatecznie stabilnym rozwiązaniem, żeby móc je szerzej wykorzystywać i budować aplikacje SAP Fiori UX.

Rozwiązanie jest na tyle zaawansowane, że (w wersji otwartej – Open UI5), wykorzystujemy je również do tworzenia własnych produktów w ramach All for One Software Factory. Decydujemy się na to także tam, gdzie mamy większy wybór i nie jesteśmy ograniczeni jedynie do technologii SAP, np. przy mobilnej wersji systemu All for One ECM (Enterprise Content Management) czy w portalu do składania zamówień przez klientów naszych klientów, działającym w oparciu o autorską platformę integracyjną BCC (aktualnie All for One Poland) – Edistrada.

 

Portal do składania zamówień – przykład aplikacji SAP Fiori

Fiori – strategiczny krok SAP

W analizie Gartnera „SAP Fiori UX: It Is Not a Matter of If, but When and How” możemy przeczytać, że wraz z aplikacjami Fiori zmieniło się podejście do możliwości wykonywania zadań przez pracowników. Fiori nie jest już tak mocno związane z obszarem funkcjonalnym, którego w danym przypadku dotyczy aplikacja, a zamiast tego skupia się na przeprowadzeniu procesu biznesowego od A do Z. Pozwala też na dostęp z różnych urządzeń (smartfony, tablety, laptopy) oraz dostosowanie zestawu aplikacji do własnych potrzeb.

Inaczej niż w przypadku innych nowych rozwiązań dostarczających odświeżonego interfejsu graficznego (np. SAP Screen Personas), SAP Fiori UX nie jest typowym produktem wprowadzonym i rozwijanym przez jeden z działów produktowych. Projekt stworzenia Fiori UX został przeprowadzony przez specjalnie powołane w ramach SAP centra innowacji, zajmujące się UX i designem (tzw. AppHouse’y), które to zagadnienia leżą również w kręgu zainteresowań Hasso Plattnera – jednego z założycieli SAP, a obecnie przewodniczącego rady nadzorczej.

Oparcie interfejsu użytkownika na Fiori UX stało się ostatecznie jednym z dwóch najważniejszych filarów nowej wersji systemu SAP – S/4HANA. Co jednak najważniejsze, licencja na samo Fiori została ostatecznie dołączona do zakresu standardowych licencji SAP (wcześniej było to rozwiązanie dodatkowo płatne). Otrzymujemy w ten sposób możliwość wdrożenia ponad 500 aplikacji wraz z narzędziami do ich modyfikacji oraz stos technologiczny do tworzenia aplikacji odpowiadających dzisiejszym wymaganiom użytkowników i biznesu.

Obserwując zdecydowane ruchy firmy SAP w kierunku Fiori, należy się przygotować na tę zmianę. Jest to tym łatwiejsze, że dzięki przystępności technologii można takie podejście najpierw zweryfikować, np. uruchamiając na początek wąski zakres funkcjonalny w nowym modelu tam, gdzie użytkownicy łatwo zaakceptują i polubią zmianę (akceptacja zapotrzebowań, przyjmowanie zamówień, zatwierdzanie wniosków urlopowych, wgląd do raportów, itd.). Wszystko inne można stworzyć z dostępnych komponentów.

Zarządzanie brakami materiałowymi i Zlecenia sprzedaży – przykładowe aplikacje z zestawu SAP Fiori

Działanie Fiori na systemie demo: https://www.sapfioritrial.com/sap/hana/uis/clients/ushell-app/shells/fiori/FioriLaunchpad.html?helpset=trial&sap-client=001
Lista dostępnych aplikacji Fiori: https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/