E-Payslips: to się opłaca | All for One Poland

E-Payslips: to się opłaca

Informacja o wynagrodzeniach dostępna e-mailem

Udostępnij
Drukuj:
Pasek płacowy to w większości firm dokument poufny pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Drukowany na specjalnych drukarkach, oddawany tylko do rąk własnych pracownika – ciągle jest narażony na odtajnienie. Aplikacja SNP E-Payslips generująca paski wynagrodzeń z systemu SAP HR lub SuccessFactors to sposób na znaczne obniżenie kosztów tego procesu przy zachowaniu poufności danych płacowych.
 

SNP E-Payslips to produkt usprawniający zarządzanie kapitałem ludzkim, dostępny w ofercie SNP. Aplikacja  służy do dystrybucji pasków płacowych za pomocą poczty elektronicznej. Idea jest prosta – do skrzynek e-mail pracowników, którzy wyrazili na to zgodę, trafia automatycznie raz na miesiąc (lub częściej, jeśli w firmie występują listy dodatkowe) informacja o wynagrodzeniu. Rozwiązanie jest gotowe do implementacji zarówno w SAP HR, jaki i EC Payroll SAP SuccessFactors. Może zostać zintegrowane z zewnętrznymi systemami samoobsługi pracowniczej, np. BeeOffice.

Oprócz pasków płacowych, aplikacja wspiera także wysyłkę do pracowników – tą samą drogą – formularzy PIT11 oraz RMUA. Zgodnie w wymaganiami ustawowymi, w rozwiązaniu przewidziano możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów.

Rozwiązanie może być szczególnie przydatne w firmach z rozproszoną strukturą organizacyjną, gdzie dział płacowy realizuje usługi naliczania płac dla oddziałów w różnych lokalizacjach, a także w przedsiębiorstwach, w których praca jest zorganizowana w systemie zmianowym i godziny pracy pracowników nie pokrywają się z godzinami pracy działu kadrowo-płacowego.

Już kilkadziesiąt tysięcy pracowników otrzymuje e-mail z danymi o wynagrodzeniu za pośrednictwem tej autorskiej aplikacji SNP.

Dystrybucja i poufność

Standardowym źródłem informacji dla aplikacji SNP E-Payslips  jest rozliczona aktualna lista płac. Także w systemie, w danych kadrowych pracowników, są zapisane adresy e-mail. Ich lista jest podstawą dystrybucji pasków płacowych.

Dodawanie kolejnych pracowników do listy dystrybucyjnej jest bardzo proste. Wystarczy zadbać o to, żeby w danych kadrowych pracownika znajdowała się  informacja o aktualnym adresie e-mail, opcjonalnie zaznaczyć zgodę na otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej  i wybranym kanałem dystrybucji dostarczyć pracownikowi wygenerowane hasło.

Na wskazane konto e-mail (nie ma znaczenia, czy jest to konto w domenie firmowej, czy prywatne) pracownik dostaje e-mail z załączonym zaszyfrowanym plikiem PDF.

O ile w przypadku przekazywania pasków w tradycyjnej formie papierowej istniało ryzyko odtajnienia informacji o wynagrodzeniach (zagubienie paska, wydruk masowy na ogólnodostępnej drukarce, słaba ochrona archiwum), informacja w wersji elektronicznej, przechowywana w formie zaszyfrowanej, jest praktycznie niedostępna dla osób postronnych. Dostęp do paska ma wyłącznie pracownik dysponujący danym kontem e-mail i znający hasło do zaszyfrowanego pliku.

Rozwiązanie spełnia wysokie wymagania poufności i ochrony danych dzięki dającym wysoki poziom bezpieczeństwa sposobom szyfrowania.

Hasła są generowane przez generator haseł losowych. W wypadku jego zapomnienia, zagubienia lub odtajnienia pracownik może poprosić o wygenerowanie nowego. Zaszyfrowana informacja jest dostępna jedynie dla pracownika dysponującego kontem pocztowym i hasłem do zaszyfrowanego pliku.

SNP posiada opinię prawną, zgodnie z którą pracodawca nie jest zobowiązany otrzymać zgody pracownika na wysyłanie mu korespondencji mailowej.

Dowolny zakres informacji, dodatkowe medium komunikacji

Rozwiązanie SNP E-Payslips  pozostawia pełną dowolność w zakresie wyglądu paska i zawartych w nim informacji – te dane są definiowane na poziomie systemu płacowego.

Aplikacja  to także nowe medium komunikacji z pracownikami, które może być wykorzystywane nie tylko do celów dystrybucji informacji o wynagrodzeniach. Rozwiązanie pozwala na personalizację standardowej wiadomości e-mail (np. imienny nagłówek) oraz jej dowolne formatowanie (HTML).

E-mail, oprócz stałych treści (np. klauzuli o zachowaniu poufności), może zawierać dodatkowe, okolicznościowe informacje z życia firmy lub przypomnienia o zdarzeniach kadrowo-płacowych (np. przypomnienie o terminie rocznego rozliczenia podatku, przypomnienie o konieczności wypełnienia wniosku o dodatkowy urlop opiekuńczy itp.). Dodatkowe treści mogą być zawarte w treści e-maila lub jako dodatkowy załącznik z dowolnym plikiem.

 Dla firmy

SNP E-Payslips  to nie tylko wygoda i oszczędność. Rozwiązanie może pełnić także rolę firmowego archiwum listy płac. W aplikacji są przechowywane wszystkie wysłane do pracowników dokumenty oraz listy płac będące podstawą ich wygenerowania. Dodatkowo takie archiwum – samo w sobie przydatne – daje szerokie możliwości raportowe. Możliwe jest np. sprawdzenie, kiedy (z dokładnością do minuty), przez kogo i dla jakich pracowników paski płacowe zostały wygenerowane (szczegóły logu) i wysłane.

W rozwiązaniu można zdefiniować rodzaj informacji przechowywanej w archiwum (czy tylko informacja o wysłaniu paska, czy również sam e-mail i pasek). System pozwala również na wgląd w status e-maili: gotowy do wysyłki, wysłany, wysyłka nie powiodła się.

 Opcje konfiguracji

Wśród opcji konfiguracyjnych programu warto wymienić:

 • wybór metody szyfrowania pliku;
 • obsługa programów HPLCEDT0 i HPLCLJN0 (standardowe raporty generujące paski w SAP HR), według którego będą generowane paski;
 • obsługa SmartForms,
 • obsługa HR Forms;
 • rodzaj informacji przechowywanej w archiwum (czy tylko informacja o wysłaniu paska, czy również sam e-mail i pasek);
 • wsparcie wysyłki dokumentów PIT oraz RMUA;
 • obsługa podpisu elektronicznego;
 • możliwość wysyłki dowolnych dodatkowych plików;
 • ekran zarządzania hasłami (użytkownik ma możliwość zmiany hasła dla pracownika, możliwe jest też wykorzystanie generatora haseł);
 • oddzielnie konfigurowalna treść wiadomości e-mail dla każdego rodzaju dokumentu z możliwością używania języka HTML.

 Droga do SNP E-Payslips

Techniczne uruchomienie programu wraz z przeszkoleniem specjalisty HR można przeprowadzić w ciągu zaledwie kilku dni. Najważniejszym elementem projektu jest komunikacja z pracownikami – przekazanie informacji o nowej usłudze wewnętrznej.

SNP E-Payslips  to rozwiązanie gotowe do użycia, dostępne w formie transportu, „paczki” do zainstalowania na systemie klienta. Niewielkie dostosowania, jakie są konieczne przed uruchomieniem aplikacji, odbywają się już z poziomu systemu klienta i mogą zostać wykonane przez konsultanta SNP lub doświadczonego kluczowego użytkownika SAP.

Także bieżąca obsługa programu jest bardzo prosta. Specjalista HR wybiera w SAP okres rozliczeniowy (lub konkretną listę dodatkową) oraz zakres pracowników, dla których ma być zrealizowana wysyłka. Ekran wyboru przypomina standardowe ekrany selekcji dla raportów płacowych w SAP HR. Po uruchomieniu raportu operator otrzymuje listę pracowników skojarzoną z danym rozliczeniem.

Wysyłka e-maili może być zrealizowana automatycznie do wszystkich osób bądź tylko do wybranych, ręcznie. Pozostaje tylko wciśnięcie przycisku „Wygeneruj i wyślij”. A jeśli jest taka potrzeba – na prośbę pracownika specjalista płacowy może ponownie przesłać mu pasek za dowolny okres. Taka operacja zajmuje jedynie tyle czasu, ile potrzeba na uruchomienie aplikacji, odszukanie zarchiwizowanej wiadomości i ponowne jej przesłanie.

Klienci o aplikacji E-paski w SAP HR

Nie ma powrotu do starej metody
Od roku około 2700 pracowników korzysta z elektronicznego paska, co stanowi około 90% całego zatrudnienia w DHL Express Poland. Nasze główne założenia przedwdrożeniowe zostały osiągnięte. Skróciliśmy czas wysyłki pasków, obecnie wysyłane są bezpośrednio do pracownika, omijając osoby pośredniczące w dystrybucji. Zminimalizowaliśmy koszty dzięki wyeliminowaniu wydruków, a dzięki certyfikowanemu podpisowi elektronicznemu zachowujemy moc prawną dokumentu. Najważniejsze jest to, że specjaliści z Działu Kadr i Płac nie wyobrażają sobie powrotu do starej metody rozsyłania pasków, a pracownicy nie ukrywają zadowolenia z błyskawicznie dostarczonej informacji o wynagrodzeniu bezpośrednio po zamknięciu listy płac.
Emilia Marciniak, Kierownik Centrum Kompetencyjnego SAP, DHL Express (Poland) sp. z o.o.

Co miesiąc oszczędzamy dwie dniówki
Animex zatrudnia 8000 pracowników, jest największym pracodawcą w przemyśle mięsnym i spożywczym w Polsce, posiadającym zakłady w Szczecinie, Iławie, Morlinach, Ełku, Suwałkach, Starachowicach, Dębicy, Opolu oraz zakład pierzarski w Krakowie. Aplikacja E-paski w SAP HR została wdrożona w Animexie głównie z myślą o pracownikach mobilnych. Drukowanie pasków na „tajnokopertach” na drukarce igłowej, następnie podpisywanie, stemplowanie, rozdzielanie, kopertowanie, zamawianie kurierów dla tej grupy (ok. 500 osób) w każdym miesiącu zajmowało dwie dniówki cennego czasu, dodatkowo na wielu etapach było obciążone ryzykiem ujawnienia wynagrodzenia.Aplikacja jest znakomitym rozwiązaniem – natychmiast po zaimportowaniu przelewów wynagrodzeń do systemu bankowego można wysłać zahasłowane e-paski, a czynność ta zajmuje kilka minut. Jest to aktualna informacja o bieżącym wynagrodzeniu i jego składnikach, ale też sygnał dla pracowników, że pracodawca wysłał już przelewy.
W Animexie przyjęto założenie, że e-paski dla pracowników zatrudnionych lokalnie w zakładach nie są obowiązkowe. Jednak niezaprzeczalne korzyści dla pracowników i pracodawcy powodują, że po czterech miesiącach od wdrożenia z tej aplikacji korzysta 80% zakładów dla pracowników biurowych. Dla pracowników produkcyjnych ta forma jest zawsze tylko dla chętnych, jednak sporo osób wybiera ją ze względu na szybkość i wygodę. Selekcjonowanie pasków nie jest problemem dla działów personalnych, gdyż aplikacja E-paski umożliwia prosty wybór i wydruk pozostałych pasków tradycyjnych. Ponadto obie formy pasków dostępne są w jednym archiwum, gdzie zachowana jest informacja o sposobie, czasie dystrybucji oraz możliwa jest ponowna wysyłka dla wszystkich bądź wybranych pracowników.
Ewa Pałac, Główny Specjalista ds. Wynagrodzeń, Animex Foods

E-paski w kilkanaście minut
E-paski są używane w Stock Polska od maja 2014 roku. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoliło na zminimalizowanie nakładu pracy oraz kosztów wydruku i wysyłki. Wcześniej odcinki płacowe były drukowane i rozdawane pracownikom lub wysyłane pocztą. Wprowadzenie E-pasków pozwoliło na skrócenie czasu potrzebnego do wygenerowania i dystrybucji odcinków z jednego dnia roboczego do kilkunastu minut. Dodatkową zaletą jest funkcja szyfrowania plików oraz zabezpieczenie danych hasłem – znacznie zmniejsza się ryzyko, że wrażliwe dane płacowe trafią w niepowołane ręce. Sam program do generowania E-pasków jest obsługiwany intuicyjnie, gdyż jego wygląd oraz opcje wyboru są identyczne jak w standardowych ekranach selekcji SAP HCM.
Katarzyna Surmacz, Specjalista ds. Kadr i Płac, Stock Polska

Szybko i bez dodatkowych kosztów
W Grupie Hortex od dawna poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby szybko i bezpiecznie przesyłać naszym pracownikom zatrudnionym w biurze, a przede wszystkim w terenie informacje o wysokości ich wynagrodzenia. W końcu okazało się, że na rynku pojawiło się takie rozwiązanie. Aplikacja E-paski zaproponowana przez firmę SNP Poland pozwala nam szybko i w bezpieczny sposób przesyłać na bieżąco takie informacje. Wydruk pasków w formie papierowej jest czasochłonny i wiąże się z kosztami związanymi zakupem odpowiedniego papieru i eksploatacją drukarki, nie wspominając o uciążliwości samej pracy drukarki do wydruków… Obecnie dystrybucja pasków do pracowników włączonych do listy dystrybucyjnej zajmuje kilka minut i nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.
Ewa Kaczor, Manager ds. SAP, Hortex

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com