Wykorzystujesz rozwiązania mySAP HR w zakresie listy płac? Oto dziesięć dobrych rad, dzięki którym praca z listą płac w SAP będzie efektywniejsza.
 
  1. Używaj transakcji PA03 w celu sprawdzania bieżącego statusu listy płac.
  2. Przed zamknięciem regularnej listy płac zrób symulację księgowań.
  3. Używaj transakcji FDTA (zarządzanie nośnikami danych) i regularnie usuwaj nośniki przelewów list płac.
  4. Porównaj kwotę przelewów uzyskaną z raportu generującego przelewy z sumaryczną kwotą składników /559 uzyskaną w danej liście (można wykorzystać np. raport RPCLGA09).
  5. Poznaj transakcję PC00_M46_CLSTR (wyniki rozliczania – klaster PL) – wiedza ta na pewno Ci się przyda.
  6. Zmieniaj regularnie najwcześniejszy okres rozliczenia wstecznego (transakcja PA03) – nie chcesz chyba przebiegów wstecznych z 12 poprzednich miesięcy.
  7. W razie konieczności używaj funkcji 'Zmiana statusu rozliczenia listy płac’, w szczególności zmieniaj daty 'Rozliczenie do’ i 'Bez dalsz. rozl. po’. Poznaj znaczenie wszystkich pól infotypu 0003 (Status rozliczenia listy płac).
  8. Po fazie korekty rozlicz płace z kluczem wyszukiwania W (Korekta rozliczenia).
  9. Poznaj kluczowe fragmenty protokołu rozliczenia listy płac (np. obliczanie średnich, wynagrodzenia/zasiłku chorobowego) oraz podstawowe składniki techniczne (np. /115, /204, /3P1, /10X, /10Y itp.) i tabele (np. WPBP, RT). Będziesz w stanie prześledzić algorytmy obliczeń.
  10. Żyj dobrze z Działem Kadrowym. Wspólna baza danych łączy.