Dane pochodzące z systemów informatycznych są najcenniejszą rzeczą w firmie. Ich utrata przekłada się na utratę pieniędzy.

Według University of Texas 94% firm, które utraciły dane, doświadczyło poważnych kłopotów, z tego 43% zaprzestało jakiejkolwiek działalności biznesowej, a 51% próbowało działać dalej, ale musiały zrezygnować po najwyżej 2 latach od awarii.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, stworzenie bezpiecznego systemu backupów powinno być jednym z najważniejszych zadań działu IT.

Co to znaczy bezpieczny system tworzenia kopii zapasowych?

Jest to możliwość odtworzenia poprawnych danych utraconych w wyniku:

  • czynników niezależnych od samej firmy, np.: pożar, powódź;
  • awarii sprzętowej urządzeń, które umożliwiają funkcjonowanie systemów, np.: uszkodzenie macierzy dyskowej z danymi;
  • błędów ludzkich, np. usunięcie przez użytkownika konkretnych plików.

Na bezpieczny system tworzenia kopii zapasowych składa się odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.

Jak zapewnić taki system?

Prędzej czy później usłyszymy pytanie: „Ile będzie to kosztować?”

Koszty w dużym stopniu zależą od czasu, jaki możemy poświęcić na odtworzenie danych w przypadku ich utraty. Im tego czasu mamy mniej, tym konieczne środki będą większe. Np. poprzez stosowanie macierzy dyskowych, konfigurowanie dysków na odpowiednich poziomach RAID możemy wyeliminować awarię dysków.

Drugim ważnym czynnikiem, które ma przełożenie na wybór urządzeń do tworzenia kopii, jest czas, jaki mamy na wykonanie kopii. Czas jest zdeterminowany przez specyfikę firmy – jeśli systemy muszą pracować 24h/dobę, należy kupić oprogramowanie umożliwiające wykonywanie poprawnych kopii w trybie online.

Warto jednak pamiętać, że odtworzenie takich kopii jest bardziej pracochłonne i ryzykowne niż kopie offline, co ma wpływ na czas odtworzenia danych. Tak naprawdę nie ma uniwersalnego rozwiązania dla każdej firmy. W każdym przypadku jest ono zależne od specyfiki firmy, ale zawsze jest świadomym kompromisem pomiędzy kosztami a niezawodnością.

Wybór sprzętu

Dane przyrastają z dużą szybkością. Jeśli dziś musimy tworzyć kopie zapasowe rzędu kilkudziesięciu GB dziennie, to za rok będzie to co najmniej jeszcze raz tyle. Musimy o tym pamiętać przy zakupie sprzętu.

Powinniśmy brać pod uwagę urządzenia wykorzystujące napędy DLT, mamy kilka modeli takich napędów, ale aktualnie warto się zastanawiać jedynie nad DLT 8000, które umożliwiają tworzenie kopii zapasowej na jednej taśmie rzędu 80 GB przy zapisie do 45 GB/h (przy włączonej kompresji sprzętowej).

Jeśli wielkość naszych dziennych kopii przekracza 50 GB dziennie, należy zdecydować się na biblioteki DLT, które posiadają automaty do zmiany taśm w napędzie. Od pewnego czasu są już napędy LTO, bardziej wydajne i niezawodne. Godnymi polecenia są biblioteki Hewlett-Packard typu HP SureStore Tape Libraries 1/20 (1 napęd/20 slotów na taśmy). Biblioteki te możemy rozbudowywać poprzez kupowanie odpowiednich modułów do 6 napędów i 60 slotów. Biblioteki te są już przystosowane do napędów LTO.

Warto też zastanowić się nad zainstalowaniem takich urządzeń w innym budynku niż systemy informatyczne, dzięki temu nasze backupy będą bezpieczne w przypadku pożaru czy zalania wodą.

Wybór oprogramowania

Wśród produktów umożliwiających tworzenie backupów w sieciach komputerowych należy brać pod uwagę tylko takie, które:

  • zapewniają skalowalność, czyli rosną wraz z firmą, wspierają Storage Area Network, mają architekturę modułową, umożliwiają dowolność w wyborze miejsca tworzenia kopii, mają centralne zarządzanie;
  • pozwalają osiągnąć maksymalną wydajność, co wpływa na czas tworzenia kopii, np.: współdzielenie bibliotek i dysków, kompresja danych, load balancing;
  • zapewniają ciągłość biznesu poprzez wykonywanie kopii zapasowych online aplikacji i bazy danych;
  • są zautomatyzowane, czyli redukują obciążenie administratorów poprzez zaawansowany scheduling, raportowanie, możliwości alarmowania, zarządzanie mediami.

Produktem spełniającym te wymagania i godnym polecenia jest oprogramowanie Hewlett-Packard z rodziny OpenView o nazwie HP OpenView OmniBack II. Według Gartner Group jest to wiodące rozwiązanie z zakresu „storage management". Oprogramowanie to w prosty sposób integruje się z aplikacjami i bazami danych firm: SAP, Oracle, Microsoft (SQL, Exchange), Informix, Sybase, Lotus Notes.

Oprogramowanie to umożliwia tworzenie kopii zapasowych z praktycznie wszystkich systemów operacyjnych używanych w firmach. Dostępni klienci to np.: Windows, Novell, HP-UX, SUN Solaris, SunOS, IBM AIX, SCO i inne. Jego główny moduł tzw. Cell Manager możemy zainstalować na systemie Windows NT/2000 lub HP-UX.

OmniBack II i system SAP

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo prosta integracja OmniBacka z systemem SAP. Wszystkie logi z wykonywania kopii zapasowych offline czy online, są widoczne zarówno w OmniBacku jak i samym systemie SAP. Oprogramowanie może również pracować w klastrze, który jest bardzo często stosowany w systemach SAP.

Odpowiedni wybór sprzętu i oprogramowania zagwarantuje, że nasz system backupów będzie działał sprawnie i uchroni firmę przed skutkami niejednej awarii.