Automatyczne i bezbłędne generowanie deklaracji CIT i VAT bezpośrednio z systemu SAP w kilkanaście minut. Taki efekt zapewniają autorskie rozwiązania All for One EasyVAT i All for One EasyCIT, dostępne w ofercie All for One SAP Add-ons.
 

All for One EasyVAT

Z powodu unikalnego charakteru polskiego prawa podatkowego standardowa wersja systemu SAP nie dostarcza narzędzi pozwalających utworzyć deklarację VAT w sposób w pełni automatyczny. Co prawda standard SAP zawiera raport wspomagający proces tworzenia deklaracji podatku od towarów i usług składanej za okresy miesięczne VAT-7 – jest nim rejestr VAT. Jednak wadą tego raportu jest przetwarzanie dużej liczby danych, które nie są istotne dla obliczenia wartości wyprowadzanych do deklaracji VAT-7.

BCC (aktualnie All for One Poland) przygotowało i oferuje rozwiązanie All for One EasyVAT, które jest rozszerzeniem standardu systemu SAP. Zadaniem tego autorskiego produktu jest wsparcie użytkowników w przygotowaniu deklaracji VAT bezpośrednio w systemie SAP wraz z wygenerowaniem deklaracji w postaci pliku w formacie XML, umożliwiającym elektroniczną wysyłkę deklaracji. Plik XML zapisywany jest w katalogu lokalnym.

Rozliczanie podatku VAT jest realizowane w oparciu o opracowane przez BCC programy.

Raport, na podstawie danych z systemu SAP, wylicza wysokość podatku należnego i naliczonego. Na podstawie danych odczytanych z systemu oraz korekt wprowadzonych przez użytkowników generowanych jest plik w formacie XML, który jest zaczytywany do formularza VAT-7 (dostarczanego przez Ministerstwo Finansów).

Algorytm działania raportu oparty jest w głównej mierze na informacji o dacie obowiązku podatkowego (pole VATDATE), kodach podatku oraz wprowadzonej parametryzacji. Dane raportu prezentowane są w postaci zagregowanej, na poziomie kodów podatku i rodzajów dokumentu. Poszczególne pozycje raportu odpowiadają pozycjom deklaracji VAT-7.

Rozwiązanie umożliwia pierwotne ustawienie oraz późniejsze zmiany części parametrów, które mają wpływ na wyliczenie wysokości podatku VAT za pomocą EasyVAT. Są to:

  • przypisanie dokumentów do pozycji deklaracji VAT,
  • umożliwienie wprowadzania korekty pozycji deklaracji przez zmianę wartości lub dopisanie dokumentów,
  • wyświetlenie dokumentów z datami technicznymi rozliczenia podatku VAT,
  • wyświetlenie danych nagłówkowych oraz z pozycji dokumentu FI.

Rozwiązanie wspiera obsługę korekt deklaracji dzięki możliwości wykonania przebiegu testowego lub rzeczywistego raportu. Przebieg rzeczywisty zapamiętuje wygenerowane wartości w osobnej tabeli. W momencie wykonania kolejnego przebiegu dla tych samych kryteriów dokumenty są wykazywane narastająco, z informacją o wartościach z poprzedniego przebiegu.

Plik w formacie XML może zostać wygenerowany dla dowolnego przebiegu. Możliwe jest uwzględnienie dokumentów w kilku kolejnych okresach rozliczeniowych dla podatku VAT.

Rozwiązanie może obsługiwać następujące formularze: VAT-7, VAT-27, VAT-UE. Możliwe są dalsze rozszerzenia pakietu, na podstawie indywidualnych oczekiwań klienta.

Pakiet All for One EasyVAT pozwala zmniejszyć obciążenie służb finansowych przygotowywaniem deklaracji VAT, redukując jednocześnie ryzyko błędów. Deklaracje są generowane z SAP w sposób automatyczny, w ciągu zaledwie kilkunastu minut.

All for One EasyCIT

Ze względu na mnogość oraz złożoność operacji gospodarczych istotnych do obliczenia podstawy opodatkowania dla podatku dochodowego od osób prawnych sporządzenie deklaracji CIT na podstawie danych z systemu SAP jest pracochłonne. Z powodu unikalnego charakteru polskiego prawa podatkowego standardowa wersja systemu SAP nie dostarcza narzędzi pozwalających utworzyć deklarację CIT w sposób automatyczny. Odpowiednie dane finansowe należy ręcznie pobrać z kilku raportów, a następnie zagregować na określonym poziomie. To czasochłonny proces, a dodatkowo prawdopodobieństwo wystąpienia błędu jest bardzo wysokie.

BCC (aktualnie All for One Poland) przygotowało i oferuje rozwiązanie All for One EasyCIT, które jest rozszerzeniem standardu systemu SAP.

Rozwiązanie All for One EasyCIT umożliwia eksport deklaracji do formatu XML w celu wysyłki elektronicznej deklaracji oraz zapisywanie pliku w formacie XML w katalogu lokalnym (na życzenie klienta możliwy jest też eksport pliku na zewnętrzny serwer). Dostarczenie deklaracji do odbiorcy polega na zaczytaniu plików w formacie XML bezpośrednio na stronie www.e-deklaracje.gov.pl, z wykorzystaniem udostępnionej wtyczki (plugin). Aplikacja wykorzystuje pola XREF1 lub XREF2 w pozycji dokumentu księgowego, w celu przypisania klasyfikatorów podatkowych. W przypadku uruchomienia rozwiązania w trakcie trwania roku obrotowego uwzględniono konieczność wstecznego przypisania klasyfikatorów podatkowych do pozycji dokumentów księgowych.

All for One EasyCIT może obsługiwać następujące formularze: CIT-8, CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A.

Pakiet pozwala zmniejszyć obciążenie służb finansowych przygotowywaniem deklaracji CIT, redukując jednocześnie ryzyko błędów. Deklaracje są generowane z SAP w sposób automatyczny i w krótkim czasie.