Data Volume Management na SAP HANA | All for One Poland
PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa All for One zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Wcześniej SNP Poland, a do 2017 - BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Data Volume Management na SAP HANA

Lepszy sizing systemu, niższe koszty utrzymania

Udostępnij
Drukuj:
Dla firm, które rozważają migrację systemów SAP na platformę SAP HANA, największą barierą wejścia jest koszt zakupu i utrzymania platformy sprzętowej pod HANA. A co, jeśli bazę danych systemu można odchudzić z ponad 1 TB do zaledwie ok. 250 GB? Pakiet usług Data Volume Management, które SNP realizuje u swoich klientów, pozwala zmniejszyć bazę danych nawet pięciokrotnie. To obowiązkowy etap przygotowania do migracji na SAP HANA.
 

Zarządzanie wielkością środowiska SAP stanowi istotny aspekt posiadania systemu praktycznie w każdej firmie. Dla administratorów i deweloperów rodzi wyzwania związane z utrzymaniem i rozwojem. Użytkownicy muszą się borykać ze zbyt długim czasem reakcji systemu i wykonywania się kolejnych operacji. Dla zarządu firmy duże wolumeny danych utrzymywanych na dyskach i serwerach to dodatkowe nakłady na utrzymanie systemu zintegrowanego.

Zarządzanie wielkością systemów jest ważne w każdym momencie ich cyklu życia. Coraz więcej danych i rozrost bazy z dziesiątek do setek gigabajtów i dalej wartości liczonych w terabajtach zawsze przekłada się bowiem na rosnące koszty. Przy znacznym przyroście danych koszty nie rosną już liniowo, lecz wykładniczo.

Odpowiednio wydajne macierze dyskowe, serwery o wystarczającej mocy obliczeniowej, systemy backupowe pozwalające odtworzyć system w akceptowalnym przez biznes czasie to wymagania, za którymi kryją się konkretne kwoty.

Wyróżnikiem – i zarazem największą zaletą platformy SAP HANA – jest wykorzystanie dobrodziejstw rozwoju technologii, która umożliwia wykonywanie wszystkich operacji w pamięci operacyjnej. Serwery z 1 TB lub więcej pamięci operacyjnej jeszcze kilka lat temu były poza zasięgiem wyobraźni. Dziś są już dostępne (dla SAP HANA firma SAP rekomenduje tzw. certyfikowane serwery SAP HANA Appliance, o pojemności powyżej 1 TB), jednak ich koszt nadal pozostaje poza zasięgiem wielu firm.

Czas na porządki

Nie oznacza to jednak, że firmy, w których obecna wielkość bazy danych generuje koszty infrastruktury pod HANA przekraczające ich budżety, powinny pożegnać się z myślą o większej szybkości przetwarzania i wydajności systemów SAP, jaką oferuje SAP HANA. Oznacza to jedynie, że czas na… porządki.

Po kilku latach bieżącego prowadzenia przedsiębiorstwa w systemie SAP jego rozmiar zazwyczaj znacznie się powiększa. Część starszych danych nie jest już wykorzystywana, część jest wykorzystywana sporadycznie (powodem mogą być np. wymogi prawne związane z udostępnianiem instytucjom takim jak ZUS czy US). Duży potencjał odchudzenia tkwi także w tabelach technicznych systemu.

Dostępne w systemie SAP mechanizmy archiwizacji oraz usunięcie niepotrzebnych danych pozwalają na odzyskanie znacznych przestrzeni dyskowych i kilkukrotne zmniejszenie wielkości bazy danych. Zarchiwizowane dane są nadal dostępne z poziomu systemu SAP, na co dzień nie obciążają jednak bazy danych, a są przechowywane w zewnętrznych archiwach.

Wykonanie archiwizacji, a następnie usunięcie niepotrzebnych danych technicznych, wraz z ich reorganizacją to istota projektów Data Volume Management, jakie SNP wykonuje dla swoich klientów i jakie rekomenduje jako pierwszy krok wszystkim firmom, które rozważają przejście na platformę HANA. Uzupełnieniem projektu DVM powinien być cykliczny przegląd systemów pozwalający utrzymać sizing na rozsądnym poziomie i nie dopuszczać do ponownego niekontrolowanego przyrostu wielkości bazy danych.

Data Volume Management – podkręcić i odchudzić system

SNP od lat oferuje i rozwija usługi, których celem jest optymalizacja i efektywne zarządzanie wolumenem danych. Celem pakietu usług oferowanych pod nazwą Data Volume Management (DVM) jest wypracowanie rozwiązania, które zaspokoi wymagania biznesowe związane z dostępem do dużych ilości informacji. W skład pakietu wchodzą m.in. analiza systemów pod kątem sizingu baz danych, archiwizacja danych historycznych, a także kompresja i reorganizacja plików danych. Oprócz projektu DVM naszym klientom rekomendujemy także cykliczne przeglądy i czyszczenie baz danych. W ramach usług administracji SAP dla klientów SNP wykonujemy także weryfikację krótko- i długoterminowych trendów w zakresie nagłego przyrostu danych, ustalenie przyczyn, a także opracowujemy plany działań zaradczych.
Działania z zakresu DVM rekomendujemy szczególnie tym firmom, które planują wirtualizację lub migrację swoich systemów na nową platformę sprzętową, w tym SAP HANA.

Bądź fit, urealnij koszty

Dbałość o przechowywanie tylko tych danych, które są istotne dla funkcjonowania biznesu, pozwoli firmom skorzystać z HANA przy akceptowalnym poziomie kosztów. Dlaczego? Jednym z powodów niech będą dane przechowywane kolumnowo w bazie, które w przypadku bazy danych HANA muszą być wczytane w całości do pamięci operacyjnej. Jak łatwo się domyśleć, im danych więcej, tym czas ładowania i odczytu jest dłuższy. Także np. uruchomienie bazy, a w konsekwencji systemu trwa dłużej.

Oczywiście nowe rozwiązania technologiczne wychodzą naprzeciw tym potrzebom. I tak np. karty FusionIO, dyski SSD w certyfikowanych serwerach SAP HANA Appliance czy odpowiednio przygotowane macierze dyskowe w rozwiązaniach SAP HANA Tailored Datacenter Integration (TDI) pozwalają szybko odczytywać wiele gigabajtów danych. Niemniej w każdym rozwiązaniu każdy gigabajt kosztuje.

Wśród wspomnianych już tabel kolumnowych istnieją też takie, które mogą zająć wiele pamięci operacyjnej (np. >500 GB), a w konsekwencji potrzebują także dużo czasu na ich wczytywanie. Niektóre są potrzebne tylko w niewielkiej części, inne z kolei pozostają niewykorzystane i niepotrzebne. Tu szczególną uwagę warto zwrócić na tabele techniczne, które mogą zawierać dane nieużywane w pracy biznesowej, a które można zarchiwizować lub po prostu usunąć.

Bardzo pomocne i wręcz obowiązkowe w przygotowaniach do migracji systemów SAP na platformę HANA są dostarczane przez SAP raporty sizingowe, tj. /SDF/HDB_SIZING (ZNEWHDB_SIZE).

System 5 razy mniejszy

Posłużmy się w tym momencie przykładem. Powyżej zamieszczamy wycinki rezultatów raportu sizingowego dla systemu SAP ERP, w którym nie była wykonywana archiwizacja komunikatów IDOC. Konieczność weryfikacji komunikatów znacznie się różni w zależności od systemu, specyfiki działania przedsiębiorstwa i biznesu, niemniej zasadą jest, że komunikaty IDOC powinny być regularnie archiwizowane. Pozwala to na utrzymanie wielkości tabel EDID4 i EDIDS w rozsądnych wartościach.

W sytuacji, którą obrazują fragmenty raportów, nadmiarowe dane zaowocowały przewidywanym zapotrzebowaniem na ok 1,4 TB pamięci operacyjnej. Oczywiście taka wartość może zostać obsłużona zarówno przez rozwiązania SAP HANA Appliance, jak również przez SAP HANA TDI. Jednak w tym przypadku konieczne koszty nie mają żadnego uzasadnienia.

Po uprządkowaniu, analizie i z archwizowaniu komunikatów, jakie SNP wykonało w ramach usługi DVM, okazało się, że wystarczyłaby wirtualna maszyna w rozwiązaniu SAP HANA TDI z 256 GB pamięci operacyjnej.

Dla pojedynczego systemu otrzymaliśmy estymację na użycie pamięci operacyjnej w wysokości 1428 GB (przed analizą i optymalizacją) oraz zaledwie 266 GB (po projekcie DVM). Różnica jest ponad 5-krotna!

W tym konkretnym przypadku pejzaż środowiska SAP składał się z trzech systemów: deweloperskiego, testowego i produkcyjnego. A zatem, upraszczając rachunki, system, który nie został poddany Data Volume Management, wykazuje ponad 15-krotnie większe zapotrzebowanie infrastrukturalne niż system, który został poddany temu procesowi. Odpowiednio wyższe są także koszty zakupu i następnie utrzymania infrastruktury.

Po wykonaniu usługi DVM system zajmuje 5 razy mniej pamięci operacyjnej

DVM – konieczny krok migracji

Nie wszystkie systemy mają aż tak spektakularne możliwości odchudzenia, lecz nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że we wszystkich znajdą się rzeczy nadmiarowe. Analiza danych przechowywanych w tabelach kolumnowych, jak również archiwizacja danych niepotrzebnych są koniecznością.

Doświadczenia SNP w migracjach systemów SAP na nowe platformy sprzętowe, w tym także SAP HANA, a także stałe usługi utrzymania i administracji SAP, jakie świadczymy dla naszych klientów, potwierdzają, że powyższy przykład nie jest odosobniony.

Dlatego też analiza wielkości bazy danych systemu SAP oraz wykonanie prac z zakresu Data Volume Management to kroki, które zawsze zalecamy naszym klientom przed migracją systemów do SAP HANA, a nawet jeszcze przed planowaniem budżetu na taką inwestycję.

Warto także mieć świadomość, że ewentualne konsekwencje pominięcia analizy i uporządkowania to nie tylko zbyt wysoki koszt sprzętu i jego utrzymania. Znaczne wydłużenie czasu koniecznego na wykonanie procesu migracji może sprawić, że będzie to wręcz niemożliwe w akceptowanym przez biznes oknie czasowym.

Wszyscy płacimy za zbędne informacje. Administratorzy w codziennej walce z wydajnością i skalowalnością systemów. Deweloperzy z kodem programów, by minimalizować liczbę odczytywanych danych. Użytkownicy z dodatkowymi polami wyboru, by nie wyławiać np. tej jednej poszukiwanej faktury z oceanu utworzonych. A zarząd z rachunkami za utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą. Dbanie o rozsądne (czytaj: możliwie jak najmniejsze) wielkości baz danych systemów jest w interesie wszystkich.

SAP HANA w modelu TDI w SNP Data Centers

Alternatywą wobec struktury SAP HANA Appliance jest możliwość utrzymania systemów SAP HANA w oparciu o rozwiązanie TDI w SNP Data Center. Ta opcja obniża barierę wejścia w rozwiązania HANA dla tych firm, w których wielkość bazy danych systemu SAP nie uzasadnia inwestycji w infrastrukturę SAP HANA Appliance.
Systemy SAP HANA utrzymywane w SNP Data Centers wykorzystują platformę sprzętowo-programową określoną przez SAP jako Tailored Datacenter Integration (TDI). TDI w SNP Data Centers to udzielana przez SAP gwarancja, że wykorzystywane przez centra przetwarzania danych SNP zasoby infrastruktury sprzętowej spełniają restrykcyjne wymagania dotyczące wydajności, dostępności i bezpieczeństwa w kontekście utrzymywania systemów SAP HANA. Gwarancja producenta obejmuje również personel techniczny zajmujący się instalacją systemów oraz ich późniejszym utrzymywaniem.
Dodatkowym potwierdzeniem profesjonalizmu i bezpieczeństwa gwarantowanego przez SNP Data Centers są certyfikaty SAP Certified in Hosting Services, SAP Certified in SAP HANA Operations Services.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  All for One Poland sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00