Wybór partnera w zakresie outsourcingu IT zawsze jest poprzedzony skrupulatną analizą jego potencjału wykonawczego. Jednym z etapów w procesie decyzyjnym jest wizyta referencyjna w centrum przetwarzania danych (CPD), która umożliwia zapoznanie się z infrastrukturą oraz wewnętrznymi regulacjami organizacyjnymi. W All for One Data Centers pokazujemy, jakie czynniki decydują o jakości usług i jak w praktyce wygląda zapewnienie dostępności systemów IT i bezpieczeństwa informacji naszych klientów.
 

Bezpieczna lokalizacja i konstrukcja

Geograficzna lokalizacja samego budynku CPD to pierwszy, oczywisty element podlegający ocenie klienta. Każdy z dwóch site’ów All for One Data Centers zlokalizowany jest w pobliżu węzła drogi ekspresowej oraz kilkanaście kilometrów od lotniska i autostrady, a ponadto umożliwia dojazd do budynku z dwóch stron. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłość dostępu nawet na wypadek nieprzejezdności części dróg (remonty, śnieżyce, korki, powalone drzewa), co ma duże znaczenie choćby w razie konieczności dotankowania agregatów prądotwórczych, dojazdu serwisu czy dostarczenia sprzętu. Obie lokalizacje All for One Data Centers są położne w miejscach niezagrożonych powodzią, a teren wokół, jak i same budynki podlegają całodobowej ochronie i monitoringowi wizyjnemu (zewnętrznemu i wewnętrznemu) oraz są wyposażone w rozbudowane systemy kontroli dostępu.

Konstrukcja budynku w dużej mierze decyduje o fizycznym bezpieczeństwie systemów działających w CPD. Budynki All for One Data Centers posiadają żelbetowe ściany konstrukcyjne, zapewniające bardzo wysoką odporność na mechaniczne przebicie, jak również nośność, izolacyjność i szczelność ogniową przez co najmniej 120 minut. Dodatkowo na bezpieczeństwo wpływa podział CPD na kilka stref, wyposażonych w niezależne systemy detekcji pożaru i gaszenia gazem.

Bardzo ważnym aspektem jest także nośność posadzki oraz podłogi technicznej oraz odpowiednia wysokość i szerokość drzwi na całej drodze transportowej, aby umożliwić dostarczenie i posadowienie szaf rack, o wysokości co najmniej 42 U i masie co najmniej 1200 kg.

Zasilanie

Ciągłość dostaw energii elektrycznej dla infrastruktury CPD i zainstalowanych urządzeń IT to podstawowy czynnik gwarantujący dostępność systemów. Każdy z site’ów All for One Data Centers jest zasilany redundantnie z dwóch linii średniego napięcia, poprzez niezależne transformatory. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią agregaty prądotwórcze. Wyborem dostępnego źródła zasilania sterują systemy automatyki.

Kolejny poziom zabezpieczeń stanowią redundantne UPS-y w architekturze N+1 lub N+N. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie w trybie ciągłym wyrównanego poziomu napięcia zasilania (230 V lub 400 V) oraz zasilenie infrastruktury z akumulatorów podczas przełączania na zewnętrzne źródła zasilania.

Ostatni poziom dystrybucji energii stanowią listwy zasilające (PDU) zlokalizowane bezpośrednio w szafach rackowych. Każda z szaf jest zasilona dwutorowo, dzięki czemu PDU korzystają z niezależnych obwodów elektrycznych. Dla urządzeń (np. serwerów) z redundantnymi zasilaczami (1+1, N+1, 2N) rozwiązanie takie bezpośrednio zapewnia ciągłość dostaw energii. Natomiast w przypadku stosowania urządzeń jednozasilaczowych stosowane są styczniki, automatycznie i bezprzerwowo przełączające zasilanie między dwoma PDU.

Klientom korzystającym z kolokacji proponujemy możliwość samodzielnego zarządzania energią (zdalne wyłączanie i włączanie obwodów, podgląd liczników zużycia energii).

Mając na uwadze systematycznie rosnącą gęstość mocy w przeliczeniu na jednostkę rack unit, All for One Data Centers zapewnia zasilanie na poziomie 20 kW na szafę rack (trójfazowe, 32 A), co – z dużą nadwyżką – umożliwia podłączenie np. racka wypełnionego serwerami kasetowymi lub półkami dyskowymi macierzy.

Kluczowe zalety All for One Data Centers

  • dwie lokalizacje – niezależne fizycznie, ale jednolite logicznie
  • światowe standardy jakości usług – ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001, Microsoft Hosting Professional, SAP Certified Partner in Hosting Services, SAP Certified Partner in Cloud Services
  • 50-osobowy zespół dedykowany do outsourcingu IT
  • około 150 certyfikatów w zakresie różnych technologii i zarządzania IT
  • szerokie portfolio usług: kolokacja, dzierżawa serwerów, hosting, hosting zarządzany, zapasowe CPD, chmura prywatna i publiczna – Infrastructure as a Service, Software as a Service

Klimatyzacja i wentylacja

System klimatyzacji precyzyjnej utrzymuje parametry środowiskowe właściwe dla wszystkich urządzeń znajdujących się w All for One Data Centers. Redundantne szafy w układzie 1+1 lub N+1 gwarantują ciągłość i stabilność temperatury oraz poziomu wilgotności.

Warto zwrócić uwagę, że zapewnienie chłodzenia dla urządzeń IT to jeden z głównych kosztów dodatkowych i jednocześnie podstawowy czynnik decydujący o efektywności energetycznej centrum przetwarzania danych.

Optymalizacja ustawień klimatyzacji i wentylacji prowadzi zarówno do równomiernego chłodzenia wszystkich urządzeń, jak i wymiernych oszczędności w zużyciu energii. Kluczowe jest przy tym zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza, separacja powietrza zimnego od ciepłego (zimne korytarze), a nawet elementy takie jak odpowiedni kąt nachylenia przepustów w podłodze technicznej.

Z operacyjnego punktu widzenia istotny jest sposób montażu poszczególnych urządzeń w racku, tak aby dla każdego z nich zapewnić właściwe chłodzenie. W przypadku urządzeń sieciowych (np. switchy top-of-the-rack), które zwykle montowane są z tyłu szafy, należy przewidzieć odwrócony kierunek przepływu powietrza, aby do ich chłodzenia nie zostało zassane powietrze uprzednio ogrzane przez serwery (producenci sprzętu oferują coraz częściej urządzenia sieciowe z przepływem front-to-back oraz back-to-front).

Wszelkie modyfikacje w tym zakresie są korelowane z odczytami temperatury i wilgotności z czujników rozmieszczonych w różnych punktach każdej ze stref CPD.

Michał Strzyżewski, Menedżer Obszaru IT, All for One Poland

Jakość i doświadczenie
All for One Data Centers to przede wszystkim wysoka jakość. Rozwijane przez nas od ponad 16 lat usługi outsourcingowe konsekwentnie kierujemy do najbardziej wymagających klientów. Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne oraz zespół o bardzo szerokich kompetencjach IT to gwarancja, że kluczowe dla biznesu naszych klientów systemy informatyczne są bezpieczne.
Dwie lokalizacje data center, logicznie tworzące jedną całość, certyfikowane standardy pracy, wiedza i doświadczenie konsultantów i administratorów stanowią podstawę dla szerokiego wachlarza usług outsourcingowych. Całość współpracy z klientami opieramy na umowach SLA (Service Level Agreement) i obustronnie uzgodnionych mierzalnych kryteriach oceny jakości świadczonych usług.
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania, które w wielu aspektach są unikatowe na rynku IT – zarówno w obszarze infrastruktury, jak i kompetencji zespołu. Najbardziej wymagający klienci doceniają nasze doświadczenie i zaangażowanie oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury i standardów pracy.
Michał Strzyżewski, Menedżer Obszaru IT, All for One Poland

Transmisja danych

Certyfikowane okablowanie strukturalne miedziane oraz światłowodowe – wielomodowe i jednomodowe, pozwala doprowadzić do każdego racka dowolny rodzaj transmisji. Przepustowość wyznaczają jedynie dobrane urządzenia – obecnie klienci All for One Data Centers mają do dyspozycji pasmo od E1 (2 Mbps) do 40 Gigabit Ethernet.

Ciągłą dostępność systemów można zagwarantować tylko przy wykorzystaniu redundancji na poziomie sieci. W BCC (aktualnie All for One Poland) rozumiemy przez to nie tylko zdublowane urządzenia i połączenia, ale również dbałość o fizyczną niezależność tras kablowych – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (połączenia między oboma SITE data centers, jak i podejścia operatorów). Mamy dzięki temu pewność, że szkielet sieci nie ma pojedynczych punktów awarii.

Monitoring i procedury

Utrzymaniem infrastruktury All for One Data Centers zajmuje się dedykowany zespół w strukturze BCC. Skuteczne zarządzanie centrum przetwarzania danych na poziomie operacyjnym wymaga przede wszystkim szerokiej wiedzy o każdym z elementów infrastruktury – zasadach działania oraz parametrach pracy – tych bieżących i tych historycznych.

W All for One Data Centers w ciągu każdej godziny archiwizujemy ponad 8 tys. odczytów parametrów pracy samych tylko elementów infrastruktury technicznej CPD. Dane te są obrazowane i analizowane, co pozwala na kontrolowane wprowadzanie niezbędnych optymalizacji oraz w razie potrzeby – automatyczne alertowanie o nieprawidłowościach. Monitorujemy nawet bieżący stan pogody oraz prognozę pogody dla rejonu Złotnik koło Poznania (gdzie mieszczą się nasze centra przetwarzania danych), aby w razie potrzeby (np. z powodu silnych wiatrów lub mrozów i wynikającego z tego ryzyka wystąpienia przerw w zasilaniu) z wyprzedzeniem podjąć opisane procedurami działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania.

Prawidłowe działanie wszystkich systemów zależy w dużej mierze od wykonywanych okresowo przeglądów i serwisów. Dla bezpieczeństwa systemów, w BCC Data Centers codzienne przeprowadzamy obchody, pozwalające bezpośrednio potwierdzić prawidłowość działania wszystkich instalacji technicznych. Co tydzień wykonujemy testowe uruchomienia agregatów prądotwórczych, a w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych testujemy działanie wszystkich innych instalacji (UPS-y, klimatyzacje, system kontroli dostępu, system przeciwpożarowy itd.).

Rezultat

Nasze działania służą zapewnieniu dostępności i bezpieczeństwa danych klientów All for One Data Centers. Świadomie zarządzamy poszczególnymi elementami infrastruktury, minimalizując ryzyko awarii. Nasze rozwiązania inspirują klientów do wykorzystania możliwości oferowanych przez BCC (aktualnie All for One Poland) w celu podniesienia jakości eksploatacji swoich krytycznych środowisk IT. Słuchamy też potrzeb klientów – budujemy indywidualnie zaprojektowane usługi pod specyficzne potrzeby biznesu.