Rozwiązania cloudowe to coraz częściej oczywisty, domyślny model utrzymania systemów biznesowych, w tym także SAP. Wydaje się, że obawy o bezpieczeństwo i dostępność systemów i danych zlokalizowanych gdzieś w nieznanym data center, w chmurze – podnoszone jeszcze kilka lat temu – zostały rozwiane. Usługi chmurowe udowodniły swoją skuteczność, wydajność i efektywność kosztową. Przedsiębiorstwa przekonały się także, że własne data center daje tylko iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, za to rodzi prawdziwe problemy i generuje nieprzewidziane koszty.

A zatem chmura. Pytanie tylko: jaka. U którego dostawcy, jak duża, z jakimi parametrami, jak zarządzana?

Aby móc precyzyjnie odpowiedzieć na te pytania i wybrać parametry usługi najbardziej pasujące do organizacji, a zarazem mieszczące się w jej budżecie, najpierw warto sobie uświadomić, co mieści się w pojęciu utrzymanie systemów SAP, jakie są dostępne modele usług i jaki zakres odpowiedzialności mogą pokrywać rozwiązania cloudowe.

Infrastructure as a Service (IaaS) – ten model utrzymania systemów obejmuje tylko warstwę technologiczną: centrum przetwarzania danych, infrastrukturę techniczną (sieci, zasoby dyskowe, serwery).

Platform as a Service (PaaS) – to szerszy model chmury, w którym oprócz warstwy technologicznej dostawca usług zarządza także oprogramowaniem (wirtualizacja, system operacyjny, baza danych).

Software as a Service (SaaS), najbardziej zaawansowany model zarządzania systemem SAP, w którym dostawca odpowiada za większość warstw utrzymania systemu – wszystkie wymienione powyżej, a także technologię SAP Basis i ewentualnie aplikacje SAP (serwis aplikacyjny SAP). W tym modelu dostawca rozwiązania udostępnia praktycznie gotowe środowisko zarządzania systemem i to po jego stronie jest „dogranie” komunikacji między warstwami pośrednimi.

Bez względu na wybrany zakres usług chmurowych, dodatkowymi aspektami, które trzeba uwzględnić, są różnego rodzaju interfejsy, a także coraz bardziej istotne kwestie bezpieczeństwa, które dotyczą zarówno każdej z warstw, jak i utrzymania systemów jako całości.

Od centrum przetwarzania danych i serwerów, sieci i zasobów dyskowych, poprzez wirtualizacje, systemy operacyjne i bazy danych, aż do SAP Basis i aplikacji SAP – na styku każdej z tych warstw występują szare strefy niedookreślonych zakresów kompetencji i odpowiedzialności. Im więcej stron zaangażowanych w utrzymanie systemu, tym większe problemy komunikacyjne i ryzyko przerzucania się odpowiedzialnością. Poszukiwanie rozwiązania problemu wydłuża się i rośnie ryzyko nieplanowanej niedostępności systemu.

Własna infrastruktura

 

ChmuraAll for One Managed Cloud
Suma składowych kosztów infrastruktury własnego Data Center:

 • koszty hardware
 • koszty software
 • licencje i maintenance producentów
 • koszty systemu kopii zapasowych
 • konieczność utrzymywania niezbędnej rezerwy zasobów

Konieczność zapewnienia usług administracji systemami SAP

Wysokość opłaty miesięcznej wynika z miesięcznego zużycia IaaS:

 • dostępność infrastruktury a nie systemów SAP
 • niezbędne kompetencje architekta rozwiązań chmurowych
 • wysoka opłata za transfer danych z chmury na zewnątrz

Konieczność zapewnienia usług administracji systemami SAP

Ustalona, płaska opłata ryczałtowa:

 • infrastruktura i administracja systemami SAP
 • dostępność, wydajność oraz bezpieczeństwo systemów SAP
 • bez limitu vRAM i vCPU dla systemów SAP HANA

Zintegrowane usługi administracji SAP

Rozwiązania chmurowe

Na rynku jest dostępna szeroka oferta rozwiązań chmurowych dla systemów biznesowych. Spośród tysięcy dostawców usług chmury publicznej wymieńmy gigantów tego rynku, firmy Azure, AWS, Alibaba Google. Oferta chmury publicznej jest bardzo szeroka, często z rozwiązaniami dedykowanymi dla systemów SAP.

Chmury specjalizowane mają w swojej ofercie m.in. firma SAP, w tym z usługi typu SaaS (Cloud Analytics), PaaS (SAP Cloud Platform) oraz SAP Private Managed Cloud (SAP HANA Enterprise Cloud), a także SNP Poland (aktualnie All for One Poland) – o tym niżej.

Dostępnych rozwiązań i wariantów jest bardzo dużo. Prawdziwym wyzwaniem jest dobre dopasowanie usługi utrzymania SAP do oczekiwań firmy. By ten cel osiągnąć, należy dobrze odrobić „pracę domową” i na początku drogi dogłębnie zapoznać się ze szczegółami oferty, a nie jedynie porównywać ostateczną cenę.

Najważniejsze aspekty do rozpatrzenia przed podjęciem decyzji o wyborze chmury i jej dostawcy, aby mieć pełną świadomość tego, co kupiliśmy i za co płacimy, to:

 • standardy komunikacji i pracy (ustanowione kanały komunikacji, jasne warunki określające ścieżkę eskalacji problemu, czas reakcji itp., możliwość kontaktu z kompetentnym konsultantem, a nie tylko automatem);
 • przejrzyście i jasno zdefiniowane warunki kontraktu, ustalone SLA, określona odpowiedzialność dostawcy;
 • warunki wyjścia, czy jest określony okres wypowiedzenia, czy możliwy jest okres próbny (np. pierwszy kontrakt na kilka miesięcy, zanim się zdecydujemy na umowę długookresową); zasady regulowania płatności (przedpłata, płatność w trakcie trwania usługi), inne warunki wpływające na ostateczną cenę usługi;
 • gwarancja dostępności. W materiałach marketingowych dostawcy chwalą się wysoką dostępnością, na poziomie 99,999%. Problem polega na tym, że często trudno się zorientować, dostępność czego nam gwarantują. Zwykle okazuje się, że jest to dostępność data center dostawcy usług. Niestety, to nie przekłada się bezpośrednio na takie same parametry dostępności systemów klientów. W sytuacji niedostępności systemu dostawca często nie chce przyjąć odpowiedzialności, twierdząc, że jego infrastruktura działa i problem leży po stronie klienta.

 All for One Managed Cloud dla SAP

All for One Managed Cloud dla SAP to profesjonalna usługa zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa systemów IT z wykorzystaniem technologii chmurowej, dostarczana wg parametrów SLA podyktowanych wymaganiami biznesowymi. Chmura dla klienta może być oparta na infrastrukturze własnego Data Center SNP (aktualnie All for One Data Centers) lub zewnętrznych dostawców (np. SAP, Azure, AWS…). W usłudze All for One Managed Cloud dla SAP nie koncentrujemy się na infrastrukturze. W odniesieniu do wielu naszych klientów można wręcz powiedzieć, że All for One Managed Cloud zaczyna się w punkcie, gdzie kończy się IaaS oferowany przez gigantów usług chmurowych. Istotę stanowi cały szereg usług komplementarnych, które odpowiadają za płynne działanie na obszarach styku warstw zarządzania systemami, o których wspominaliśmy wcześniej.

SNP (aktualnie All for One Poland) zapewnia m.in. wszechstronną opiekę administracyjną IT (sprzęt, sieci, systemy operacyjne, bazy danych, kopie zapasowe) oraz SAP (administracja SAP Basis, maintenance SAP, serwis aplikacyjny SAP), proaktywne działania optymalizujące, nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych, a także indywidualny konsulting. Oprócz warstwy technicznej niezbędnej do utrzymania systemów, usługa All for One Managed Cloud to zespół doświadczonych konsultantów i administratorów oraz dojrzała i certyfikowana organizacja serwisowa SNP.

Wśród najważniejszych korzyści dla klienta należy wymienić:

 • wydajność, dostępność i bezpieczeństwo systemów SAP w oderwaniu od zarządzania platformą sprzętową i oprogramowaniem,
 • precyzyjnie ustalone zakresy odpowiedzialności i czasy reakcji (SLA),
 • opłata zależna od ilości użytkowników systemu SAP oraz przestrzeni dyskowej,
 • pojedynczy punkt kontaktu dla wszystkich rodzajów zgłoszeń (klienta nie interesują warstwy pośrednie i źródło problemu, dokonuje zgłoszenia, a po stronie SNP leży wypracowanie rozwiązania),
 • koordynator usługi – konkretna osoba, z którą zawsze można się skontaktować (telefon, e-mail) w celu eskalacji problemu, uzyskania wyjaśnień, zmiany zakresu usług, rozliczeń itp.,
 • zespół doświadczonych administratorów z certyfikatami branżowymi dostępnych w trybie 24/7/365,
 • współpraca z chmurami SAP, AWS, Azure i inne,
 • system kopii zapasowych z pełną integracją na poziomie bazy danych systemu SAP,
 • pełna integracja z usługami administracji SAP.

Klienci, którzy korzystają z All for One Data Centers, mają gwarancję nielimitowanego dostępu do zasobów RAM i CPU. Cennik jest uzależniony od liczby użytkowników systemu i ilości danych. Aspekty techniczne (takie jak np. liczba i rodzaj serwerów) są po stronie dostawcy usługi nie muszą interesować klienta.

Model usługi All for One Managed Cloud jest za każdym razem dostosowywany do potrzeb klienta w oparciu o aspekty biznesowe, a nie parametry IT. Zindywidualizowaną ofertę przygotowujemy na podstawie sprecyzowanych oczekiwań, szczegółowo określamy zakres prac i podział odpowiedzialności.

W SNP (aktualnie All for One Poland) wychodzimy z założenia, że dla klienta najważniejsze są dostępność i wydajność systemu oraz jego bezpieczeństwo.