Do oferty SAP dołączyły produkty Business Objects. Dzięki tej fuzji zarówno klienci SAP, jak i BO zyskają szansę rozwoju aplikacji dostarczających przesłanek do trafnego podejmowania decyzji i zwiększenia wydajności pracy przedsiębiorstwa. Przed nami okres intensywnego rozwoju aplikacji do analizowania możliwości biznesowych.
 

Business Objects (BO) jest światowym liderem w branży oprogramowania Business Intelligence (BI), czyli rozwiązań IT do pozyskiwania, przekształcania danych w informacje i ich prezentowania. Założona w 1990 r. w Paryżu firma rozwijała się dynamicznie już od początku istnienia. W 1994 r. zadebiutowała na giełdzie NASDAQ i skoncentrowała się na obsłudze największych przedsiębiorstw i instytucji.

Systematyczny rozwój nowych technologii – web intelligence, extranet, mobilne rozwiązania BI, ciągły wzrost skali i udziału w rynku światowym oraz liczne akwizycje sprawiły, że dzisiaj BO jest jednym z czterech największych graczy na rynku rozwiązań BI (obok SAS, Microsoft i Cognos).

Na początku 2008 r. zakończony został proces globalnej akwizycji Business Objects przez SAP AG, której docelowym efektem będzie integracja oferty obu firm w zakresie rozwiązań BI. Zapoczątkowany został także proces integracji kanałów partnerskich SAP i BO.

Co „produkuje” BO?

Podstawą oferty firmy są aplikacje związane z hurtowniami danych i zarządzaniem danymi. Dodatkowo BO ma w ofercie systemy biznesowe związane z zarządzaniem wydajnością przedsiębiorstwa. Dopełnieniem oferty są rozwiązania z zakresu BI dla średnich i małych firm.

Poniżej w dużym uproszczeniu zaprezentowano ofertę produktową Business Objects:

  • Business Objects XI Enterprise – jest to rozwiązanie Business Intelligence dla dużych przedsiębiorstw. Business Objects XI jest flagowym produktem BO. Produkt ten umożliwia zarządzanie jakością danych, integrację danych, analizowanie informacji ad hoc, tworzenie  raportów sformatowanych do wydruku, tworzenie kokpitów wizualizujących dane dla menedżerów. Ponadto aplikacja wspiera współdzielenie danych oraz zapewnia sprawną integrację z narzędziami Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint). Zarówno ze względu na mnogość realizowanych funkcji, jak i ze względu na wydajność i łatwość obsługi produkt ten należy do najlepszych w klasie rozwiązań BI.
  • BO Enterprise Performance Management – pod tą nazwą kryje się grupa aplikacji dla dużych przedsiębiorstw, które wspomagają zarządzanie wydajnością firmy (tzw. Enterprise Performance Management). W zakres rozwiązań EPM wchodzą karty wyników i kokpity managerskie, systemy planowania, budżetowania i prognozowania, systemy wspierające konsolidację w przedsiębiorstwie i zamknięcia okresów finansowych, wspierające rachunek kosztów działań (ABC), analizy kosztów i rentowności oraz rozwiązania do zarządzania modelem finansowym, zgodnością z regułami bezpieczeństwa, wspierające zarządzanie ryzykiem (tzw. Financial Governance).
  • Business Objects Edge – rozwiązania Business Intelligence dla przedsiębiorstw średniej wielkości,oparte na znanych standardach firmowanych przez BO – Crystal Enterprise i Crystal Xcelsius.
  • Crystal Reports i Crystal Server – rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw,którym z zakresu BI potrzebna jest tylko solidna warstwa raportowa. Rozwiązania te są też sprzedawane wraz z produktami innych dostawców oprogramowania jako uznane środowisko do tworzenia sformatowanych raportów i analizy informacji.

Business Objects BI a SAP BI – co lepsze?

Od kiedy Business Objects stał się częścią koncernu SAP, ważne stało się pytanie o różnice pomiędzy BO BI i SAP BI. Dokonajmy ich krótkiego przeglądu z punktu widzenia architektury, dostępu do danych oraz zalet w użytkowaniu.

Architektura rozwiązania. Hurtownia danych SAP to jeden produkt zawierający zarówno rozwiązania związane z procesami pobierania, przetwarzania i składowania danych (ETL), jak i z zarządzaniem danymi i narzędziami raportującymi. Rozwiązanie BO jest zbiorem osobnych narzędzi BI sprawnie współpracujących ze sobą w oparciu o otwarte standardy (np. CORBA, Web services itp.).

Filozofia dostępu do danych. Rozwiązanie SAP BI jest nastawione na przejęcie danych z różnych źródeł do hurtowni danych i raportowanie danych przejętych i składowanych w specjalnych strukturach zwanych kostkami informacji. BO BI najczęściej jest wykorzystywany jako biznesowy interfejs, pozwalający na bezpośredni wgląd w dane i efektywne tworzenie raportów, bez znajomości fizycznego układu danych.

W rozwiązaniu BO efektywność dla dużej liczby danych zyskuje się zazwyczaj zapamiętując poszczególne raporty, a nie składując dane niezależne od raportów w kostkach informacji. Oczywiście w każdym systemie BI możliwe jest zaimplementowanie rozwiązania występującego w drugim systemie (poprzez użycie tzw. kostek zdalnych w SAP BW oraz integratora danych w Business Objects BI).

BCC partnerem Business Objects

Na mocy podpisanej na początku czerwca 2008 r. umowy partnerskiej BCC (aktualnie All for One Poland) poszerzyło swoją ofertę w zakresie Business Intelligence o rozwiązania firmy Business Objects.

BCC jest pierwszym polskim partnerem SAP, który, podpisując umowę partnerską także z Business Objects, wykorzystuje możliwość dotarcia do nowych klientów i sprzedaży większej liczby produktów.

Dzięki współpracy z Business Objects BCC będzie mogło lepiej obsłużyć swoich klientów, oferując im jeszcze bogatszą gamę rozwiązań Business Intelligence. Partnerstwo z Business Objects pozwoli poszerzyć bazę klientów BCC o firmy niekorzystające z rozwiązań SAP.

„BCC jest pierwszym partnerem SAP, który po fuzji Business Objects i SAP zdecydował się wdrażać również rozwiązania Business Objects. W ten sposób zyskujemy partnera posiadającego duże doświadczenie w rozwoju narzędzi Business Intelligence oraz liczny zespół specjalistów w tej dziedzinie” – powiedziała Paulina Darska, Channel Coordinator w Business Objects Polska.

BCC zajmuje się wdrażaniem SAP Business Intelligence (w tym hurtowni danych SAP BW) od 2002 r. Wśród klientów firmy są m.in. ABB, Amica, AmRest, GATX Rail, Hortex, KGHM, Kompania Piwowarska, Nestle, Opoczno, Wolters Kluwer. BCC (aktualnie All for One Poland) świadczy również usługę wsparcia serwisowego użytkowników SAP BW. Od 2004 r. posiada status Partnera Eksperta SAP w zakresie SAP BW.

Zalety. BO BI ma bardziej intuicyjny interfejs tworzenia i udostępniania pracownikom raportów, natomiast SAP BI ma bardziej rozbudowany moduł przechowywania danych w strukturach hurtowni danych ułatwiających szybki dostęp do nich. Zestaw aplikacji BI rozszerzających funkcjonalność poza raportowanie hurtowni danych jest bardzo rozwinięty w Business Objects i znacznie przewyższa na tym polu funkcjonalność SAP BI. Można więc powiedzieć, że rozwiązania te w dużym stopniu się uzupełniają, co tłumaczy decyzję koncernu SAP o akwizycji Business Objects.

Kiedy BO BI, a kiedy SAP BI?

Włączenie Business Objects w struktury koncernu SAP budzi emocje na rynku IT i rodzi wiele pytań wśród klientów. Dotychczasowi klienci obu firm mogą jednak być spokojni. SAP zapowiedział kontynuację istnienia i rozwoju dwóch osobnych, choć coraz bardziej spójnych linii produktowych. Firmy, które zainwestowały w jedno z rozwiązań mogą przy nim pozostać, chyba że potrzebują funkcjonalności, której dane rozwiązanie im nie zapewnia.

Dla klientów, którzy już dziś korzystają lub chcą skorzystać z dobrodziejstw obu rozwiązań, SAP przygotował tzw. „zestaw integracyjny” umożliwiający integrację źródeł danych i interfejsu użytkownika raportów. Docelowo ta integracja będzie jeszcze silniejsza.

Zasadnicze pytanie brzmi: Co wybrać? Które rozwiązanie z rozszerzonej oferty będzie najlepsze? Próbę odpowiedzi na to pytanie zawarto w tabeli.

W którą stronę wieje wiatr?

Aby zaradzić dylematom klientów, które rozwiązanie BI z obecnej, roszerzonej oferty SAP wybrać (BO BI czy SAP BI), koncern SAP AG jasno pozycjonuje swoje produkty oraz integruje najlepsze elementy jednego i drugiego systemu.

Podstawą pozycjonowania produktów jest polityka utrzymywania odrębnych marek dla obu produktów. SAP BI ma być marką, która zapewnia solidne podstawy BI w postaci sprawdzonej i ciągle ulepszanej hurtowni danych SAP BW. Business Objects BI jest marką wyżej pozycjonowaną i jako system może działać oddzielnie, ale może także wykorzystywać SAP BW jako fundament i dodawać własne, bardzo liczne funkcjonalności z zakresu Business Intelligence wykraczające poza to, co może zaoferować SAP BI (np. EPM).

W którym kierunku będzie zmierzała unifikacja obu rozwiązań w najbliższej przyszłości, czyli w którą stronę wieje wiatr? Na integrację koncern SAP dał sobie czas do roku 2010, a więc pełne dwa lata. Skala przedsięwzięcia jest jednak ogromna.

Planowane zmiany w podstawowej części oprogramowania BI podsumowano w dokumencie „Roadmap and Go to market Positioning”, opublikowanym przez Business Objects w maju 2008 r.:

  • pobieranie danych – w zakresie pobierania danych zostaną zintegrowane rozwiązania BO Quality Management i SAP Master Data Management (SAP MDM);
  • zarządzanie danymi – w zakresie zarządzania danymi nadal dostępne będą dwa podejścia prezentowane dotychczas przez BO i SAP;
  • raportowanie sformatowane i ad hoc – w zakresie raportowania SAP przejmie doświadczenie z firmy Business Objects. Docelowo platformą sformatowanego raportowania stanie się stale rozwijany Crystal Reports. Z kolei platformą analiz danych ad-hoc będzie rozwiązanie o nazwie Pionieer będące połączeniem funkcjonalności dzisiejszego Voyagera BO i SAP BEx Analyzera;
  • tworzenie kokpitów – w zakresie tworzenie kokpitów powstanie jedno wspólne rozwiązanie o nazwie Xcelsius+ będące rozwinięciem obecnego narzędzia Xcelsius i Web Application Designer;
  • dostęp do raportów – koncern SAP zadba także o integrację portali SAP i BO.

Docelowo SAP AG będzie dysponował narzędziami Business Intelligence wykorzystującymi najmocniejsze strony rozwiązań SAP BI i BO BI. Czy będzie inny gracz na tym rynku, który będzie w stanie sprostać jego ofercie? To się okaże być może w roku 2010. Już jednak dziś SAP, dzięki przejęciu BO BI , znacznie wzbogacił swoją ofertę o funkcjonalności istniejące w rozwiązaniach Business Objects, a dotychczas niedostępne w rozwiązaniu SAP BI.