Bezpieczne dane firmowe i interfejsy dzięki rozwiązaniom SNP | All for One Poland

Bezpieczne dane firmowe i interfejsy dzięki rozwiązaniom SNP

Chroń biznes w erze cyberwojny

Udostępnij
Drukuj:
Systemy SAP wspierają codzienne operacje w wielu firmach. Duża liczba interfejsów i przepływ ogromnej ilości danych – mogą generować zagrożenie dla bezpieczeństwa. To sprawia, że konieczne jest dokładne przeanalizowanie interfejsów i zapewnienie rzetelnych, anonimowych danych testowych podczas projektów transformacji oraz innych działań. Dostępne w ramach platformy transformacji danych SNP CrystalBridge rozwiązania mogą chronić przed zagrożeniami takimi, jak wysokie kary za naruszenie warunków umowy licencyjnej i ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.
 

Bezpieczne testowanie 

Rzetelne dane testowe są niezbędne do przygotowania nowych procesów i aplikacji. Nowe procesy wymagają gruntownego przetestowania przy użyciu wnikliwych danych testowych, potrzebnych by zapewnić udane wdrożenie.

Najlepiej jest przeprowadzić testy, używając realistycznych danych testowych (idealnie byłoby to zrobić w oparciu o rzeczywiste dane produkcyjne). W erze Big Data i rygorystycznych reguł dotyczących zachowania zgodności, bezpieczne dane testowe zyskały na znaczeniu, a ich wygenerowanie stało się znacznie trudniejsze.

I właśnie tutaj wkraczają wysoce zaawansowane i zautomatyzowane rozwiązania firmy SNP. Zapewniają one elastyczność i bezpieczeństwo wymagane podczas testów, a ponadto zostały zaprojektowane pod kątem efektywnego wsparcia projektu. SNP Data Provisioning and Masking, SNP DPM (obecna nazw Test Data Organizer w ramach platformy SNP CrystalBridge) oraz SNP Rapid Empty Shell Creation (SNP RESC) (obecnie Empty Target System) ułatwiają sprostanie aktualnym i przyszłym wymaganiom, a także zapewniają sprawność i przewagę nad konkurencją. Od 2019 r. obydwa rozwiązania (pod nowymi nazwami) są dostępne w ramach platformy CrystalBridge.

SNP DATA PROVISIONING & MASKING

 • Zapewnia dane testowe, które optymalizują cały proces testowania
 • Stosuje elastyczne kryteria w celu zawężenia wolumenów danych, ograniczając zarówno wykorzystanie pamięci systemowej, jak i koszty operacyjne
 • Maskuje dane podstawowe i transakcyjne, aby skutecznie spełnić wymagania dotyczące ochrony danych

 Silna drużyna – DPM i RESC

SNP Rapid Empty Shell Creation idzie ramię w ramię z rozwiązaniem SNP Data Provisioning and Masking. Podczas gdy SNP DPM aktualizuje i maskuje dane testowe w aktualnych systemach, SNP RESC służy do szybkiego tworzenia nowych, nieproduktywnych systemów, które opierają się na już istniejących.

SNP RESC może wygenerować pustą powłokę systemu – kopię systemu źródłowego bez danych podstawowych lub danych transakcyjnych – w zaledwie kilku krokach. Ta procedura ogromnie przyspiesza proces kopiowania, jednocześnie znacznie zmniejszając wymagania nowego systemu dotyczące wolnego miejsca. Powłoki systemu mogą być tworzone regularnie lub na żądanie.

Każdy z tych produktów jest funkcjonalny sam w sobie, jednak w połączeniu dają ogromną elastyczność. SNP RESC zaczyna od stworzenia powłoki służącej jako system docelowy. Następnie do systemu docelowego SNP DPM wybiórczo przenosi maskowane i niemaskowane dane testowe. Importy danych mogą również spowodować aktualizację danych aplikacji w systemach rozwojowych.

Szybka i bezpieczna ochrona danych

Przetwarzanie danych wrażliwych jest ważnym aspektem, szczególnie w świetle ogólnego rozporządzenia UE o ochrony danych. Wiąże się to również z ryzykiem.

Jednym z najlepszych sposobów na zapobieżenie temu ryzyku jest anonimizowanie lub pseudonimizowanie danych. I to również wymaga wsparcia z zewnątrz, które zapewnia DPM. Rozwiązanie to zapewnia realistyczne i bezpieczne dane testowe, przyspiesza procesy wdrożenia i zmian, umożliwia bardziej ekonomiczne scenariusze testowania oraz szkoleniowe, chroni wrażliwe dane klienta i dane produktu przed nadużyciem wewnętrznym i zewnętrznym. Bez trudu konfiguruje ustawienia anonimizacji i umożliwia ich ponowne wykorzystanie, szybko i spójnie anonimizuje zbiorcze dane, a także chroni dane osobowe oraz dane transakcyjne, takie jak dane finansowe lub logistyczne. Leżące u podstaw rozwiązania bazy reguł są przechowywane centralnie, aby zawsze można je było udostępnić i ponownie wykorzystać.

Uważaj na interfejsy! Uszczelnianie bezpieczeństwa za pomocą SNP IFS

Podczas anonimizowania danych, błędem jest traktować każdą aplikację osobno. Należy raczej przemyśleć, które systemy się ze sobą komunikują. Prace nad anonimizacją szybko skończą się niepowodzeniem, jeśli dane są anonimizowane w jednym systemie ERP wyłącznie po to, by odesłać je w nieanonimizowanej formie za pośrednictwem interfejsu z innym systemem.

Z tego właśnie względu konieczne jest dokładne przeanalizowanie systemów i wszystkich rozpoznanych interfejsów. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Większość użytkowników wykonuje ręczną kontrolę, a po niej kontrolę systemową. Nakłaniamy jednak do niestosowania procesów ręcznych: są one pracochłonne, czasochłonne, na ogół nieefektywne i bardziej podatne na błędy.

Oto jedne z często występujących problemów z określeniem środowiska interfejsu:

 • Brak wiedzy na temat typów i liczby interfejsów
 • Niekompletna, nieaktualna dokumentacja interfejsów bądź jej brak
 • Brak centralnego dostępu do informacji o interfejsach
 • Brak odpowiedniego graficznego odwzorowania topologii interfejsów
 • Nieistotne rekordy danych i brakujące opcje filtrów, które sprawiają, że ręczna analiza i ocena są pracochłonne, kosztowne i frustrujące.

Dokładność i szybkość odgrywają tu decydującą rolę, dlatego należy przyjmować tylko te rozwiązania, które są ustalone i, co najważniejsze, zautomatyzowane. SNP Interface Scanner – integralna część naszej platformy transformacji CrystalBridge – błyskawicznie daje dokładne wyniki.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com