1 lutego 2020 r. Brexit stał się faktem. Do końca roku trwa okres przejściowy, po którym nastąpi całkowity rozwód Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. All for One Brexit Pack to pakiet rozwiązań dla firm mających partnerów w Wielkiej Brytanii. Jego zadaniem jest przygotowane systemów SAP do zmian, które nastąpią po 1 stycznia 2021 r.
 

Nadchodzące zmiany będą miały bezpośrednie przełożenie na sytuację gospodarczą firm mających brytyjskich kontrahentów i wymuszą wiele zmian, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w systemie SAP.

Najczarniejszy scenariusz, tzw. twardy Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy (a w obecnej sytuacji musimy zakładać, że do takiego dojdzie) wymusi zmiany w gospodarce materiałowej oraz sprzedaży i dystrybucji, jak i w finansach i kontrolingu.

W chwili obecnej Wielka Brytania deklaruje ciągłość ustawodawstwa w odniesieniu do działania spółek, jednak przedsiębiorstwa mające oddziały, zakłady czy spółki na wyspach muszą być świadome, że to prawo w tym zakresie od teraz może się zmieniać niezależnie od UE.

Konsekwencje podatkowe

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii największe zmiany będą dotyczyć dostosowań VAT. Ich zakres w dużej mierze będzie zależał od sposobu wycofania się Wielkiej Brytanii z  UE, ponieważ twardy Brexit spowodowałby całkowite jej oddzielenie od istniejącego unijnego systemu podatkowego. Oczywiście w takim wypadku rząd brytyjski niewątpliwie ma nadzieję na utrzymanie procedur VAT podobnych do dotychczasowych, ale podatki od europejskiego importu i eksportu prawdopodobnie zostaną w jakiś sposób zmienione.

Jeśli firma w znacznym stopniu opiera się na handlu na terenie Europy, w razie Brexitu bez porozumienia warto zapoznać się z wytycznymi rządu dotyczącymi podatku VAT. Jest bardzo dużo niewiadomych, więc właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością muszą upewnić się, że są dobrze przygotowani na każdy scenariusz.

Zmiany w SAP

Oddzielenie się gospodarcze od UE wymusi wiele zmian w procesach i konfiguracji systemów SAP – szczególnie w obszarach struktury organizacyjnej, FI, MM i SD. Innym ważnym aspektem są zmiany w formularzach i wydrukach, z których część po zmianie przepisów będzie wymagała aktualizacji.

All for One BrexitPack

Dla firm, które w związku z Brexitem stoją przed koniecznością dostosowania swoich systemów SAP do zmian, przygotowaliśmy pakiet rozwiązań All for One Brexit Pack.

Nasze rozwiązanie składa się z kilku produktów, dobieranych w zależności od potrzeb klienta oraz stopnia  złożoności systemu.

W skład oferty wchodzi narzędzie, które pozwala na rozpoznanie w systemie obiektów oraz dokumentów, które będą wymagały transformacji po Brexicie. Dzięki temu klient jest w stanie samodzielnie wygenerować raport oraz sprawdzić, jaki wolumen danych należy zmodyfikować, aby utrzymać sprawne działanie systemu po wyjściu Wielkiej Brytanii.

Kolejny elementami są narzędzia transformacyjne, dzięki którym konsultanci będą mogli dostosować dane w zależności od systemu i jego możliwości operacyjnych oraz dokładnie przyjrzeć się poszczególnym modułom, aby rozpoznać i rozwiązać najbardziej złożone przypadki aktualizacji danych w systemie.

Scenariusz wsparcia SNP (aktualnie All for One Poland) w realizacji pakietu All for One BrexitPack zakłada następujące kroki:

  • wygenerowanie raportu po stronie klienta i wysyłka do SNP,
  • analiza danych oraz propozycja rekomendowanych przez SNP zmian,
  • udostępnienie przez SNP odpowiedniego narzędzia do zmiany danych (jedno lub więcej) wraz z instrukcją,
  • możliwość asysty przy weryfikacji rozwiązania na środowisku testowym (testy),
  • przygotowanie transportu/-ów ze zmianami konfiguracyjnymi z datą 01.01.2021,
  • Realizacja zmian obiektowych przez konsultanta technicznego.

Nasze rekomendacje

Przedstawiamy kilka rekomendacji i dobrych praktyk, których trzymamy się w SNP, pracując nad pakietem brexitowym, i które zalecamy także naszym klientom.

Po pierwsze trzymamy się standardowych rozwiązań w ramach systemu SAP (mając na względzie ewentualne dostosowania i aktualizacje, które firma SAP przygotuje w związku z Brexitem). Dokonujemy modyfikacji wszystkich dokumentów, które będą podlegały dostosowaniu. Dokumenty mogą być archiwizowane lub zrealizowane do momentu księgowania w module finansowym. Przy dużym wolumenie danych zalecana jest migracja za pomocą narzędzi SNP (wyboru narzędzi dokonamy na podstawie analizy potrzeb). Pamiętajmy także o tym, że każda zmiana dokumentów powinna być widoczna w systemie w tzw. logu.

Nie ulega wątpliwości, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowoduje znaczne zamieszanie w sferze gospodarczej i odbije się na działaniu wielu przedsiębiorstw.

All for One Brexit Pack poprzez kompleksową weryfikację całego systemu SAP pozwala przedsiębiorcy zyskać pewność, że będzie na tę okoliczność dobrze przygotowany.