Począwszy od nowej wersji systemu (SAP R/3 Enterprise) wdrażającym moduł HR potrzebna jest coraz bardziej wiedza o BAdI. W celu zrozumienia idei BAdI przydatna jest znajomość pojęć programowania obiektowego: klasa, obiekt, metoda, tworzenie instancji (obiektów) klasy.
 

BAdI definiują autorzy standardowych programów (można je również tworzyć dla własnych programów) w celu umożliwienia modyfikacji przez Klientów wybranych funkcjonalności (są to swojego rodzaju exity). Wspomniani autorzy aplikacji tworzą interfejs dla BAdI. Dla tego interfejsu system (a dokładnie część związana z zarządzaniem rozszerzeniami) generuje klasę (pojęcie obiektowe). Program standardowy tworzy instancję klasy (obiekt) i woła metodę tej klasy (dla tego obiektu). Naszym zadaniem jest implementacja BAdI, najczęściej polegająca na modyfikacji odpowiedniej metody. Działania te nie wymagają znajomości programowania obiektowego, ale na pewno wiedza taka daje pewność i większą świadomość działań programisty.

BAdI można definiować dla własnych aplikacji za pomocą transakcji SE18, ale zazwyczaj będziemy wykorzystywać już zdefiniowane BAdI w programach standardowych.

BAdI może być implementowane w zależności od wartości tzw.filtra. Przykładem filtra może być MOLGA – dla różnych grupowań krajowych będą wywoływane różne fragmenty kodu.

BAdI dla HR można znaleźć np. w IMG. Załączamy listę BAdI dla HR. Zainteresowanych tą technologią zapraszamy na szkolenia autorskie BCC (aktualnie All for One Poland).

Lista wybranych BAdI dla HR

 • Personnel Administration
  • Check Fields on the Fast Entry Screens
  • Indirect Valuation of Wage Types
  • Authorization Check
  • Entry Help for Subtypes
 • Personnel Development
  • Default eriod for Creating an Appraisal
  • Authorization Check for Accessing Subprofiles
  • Selection Options for "Find Objects for Qualifications" Search Function
 • Compensation Management
  • Read TCS Data for SAP-Defined Subcategory
  • Read TCS Data for Customer-Defined Subcategory
  • Read TCS Data of a Person for a Customer-Defined Category
  • Customer Enhancements for SAP Benefits Plan Categories
  • Customer Enhancements for Customer-Specific Benefits Categories
 • HR and ALE
  • Inbound Processing HR Master Data
  • Check/Additional Processing of an Object in Inbound Processing
  • Customer-Defined nbound Processing
  • Fine Tuning of the Original System Mechanism
 • HR Basis and Reporting
  • HRBAS00INFTY: Update Task
  • HRBAS00_STRUAUTH: Business Add In for Structural Authorization
  • HRBAS00_SELECTION: HR: Business Add-In for Selections
  • AQ_QUERY_PROT: Query Log