Audyt backupu i test odtworzenia systemów SAP | All for One Poland

Audyt backupu i test odtworzenia systemów SAP

Spokojnie, to tylko awaria

Udostępnij
Drukuj:
Prawidłowo zdefiniowana polityka kopii bezpieczeństwa oraz gruntownie przetestowane procesy odtwarzania systemów produkcyjnych są istotnymi aspektami w każdym przedsiębiorstwie, którego procesy biznesowe opierają się na dostępności systemów informatycznych. Aby mieć pewność, że w razie awarii systemu SAP backupy spełnią swoje zadanie i nie odbije się to negatywnie na biznesie, SNP Poland rekomenduje przeprowadzenie weryfikacji polityki kopii zapasowych SAP i testy odtworzenia systemów produkcyjnych w środowisku SAP.
 

Awaria – i co dalej

Większość firm zdaje sobie sprawę z konieczności posiadania możliwości przywrócenia swoich systemów produkcyjnych na wypadek ich awarii. Osiągnięcie tego celu wymaga prawidłowego zdefiniowania założeń polityki bezpieczeństwa kopii zapasowych. Głównymi kwestiami, które należy wziąć pod rozwagę podczas tworzenia takiej polityki, powinny być dobrze przemyślane RTO (Recovery Time Objective) oraz RPO (Recovery Point Objective):

 • RTO – czas, jaki biznes jest w stanie zaakceptować na odtworzenie systemów od momentu wystąpienia awarii,
 • RPO – punkt w czasie, do którego system może zostać odtworzony (czas wykonania ostatniej kopii zapasowej). Punkt ten definiuje także ilość danych, których utratę firma jest w stanie zaakceptować w przypadku odtworzenia systemu.

 

Przywrócenie systemu

Cykliczne testy odtworzenia systemów produkcyjnych są w stanie dostarczyć informacji dotyczących tego, czy firma jest w stanie spełnić założenia RTO i RPO. Mają one zasymulować rzeczywisty proces wymagany do przywrócenia dostępności systemu SAP w przypadku jego awarii.

W tym celu tworzy się środowisko, które jest odizolowane sprzętowo od rzeczywistego pejzażu systemu produkcyjnego, na którym następnie wykonywane jest odtworzenie danego systemu. Na podstawie testów jesteśmy w stanie określić listę kroków, które są wymagane do odtworzenia systemu, oraz czas, jaki jest potrzebny do przywrócenia jego dostępności biznesowej. Testy te pozwalają również zweryfikować, czy mechanizm wykonywania kopii zapasowych działa prawidłowo, zgodnie z założeniami. Dokumentacja sporządzona podczas testów może być podstawą procedury odtworzenia danego systemu produkcyjnego.

Testy krok po kroku

W oparciu o doświadczenia z prac projektowych oraz administracji systemami klientów konsultanci SNP opracowali procedurę wykonywania i dokumentowania testów odtworzenia SAP. Cały proces został podzielony na następujące czynności:

 • weryfikacja istniejącej polityki bezpieczeństwa,
 • przygotowanie zaleceń dotyczących polityki kopii bezpieczeństwa systemów objętych jej zakresem, z uwzględnieniem dotychczasowych jej założeń,
 • wdrożenie przygotowanych zaleceń,
 • wykonanie testu odtworzenia systemów produkcyjnych,
 • dokumentacja realizowanych prac, w tym przyjętej polityki kopii bezpieczeństwa, oraz przygotowanie procedur odtworzenia systemów objętych przeprowadzonymi testami.

Wykonanie testów pozwala firmie zyskać pewność, że w razie potencjalnej awarii posiada już odpowiedni zestaw instrukcji i procedur, za pomocą których jest w stanie w najkrótszym możliwym czasie przywrócić dostępność systemów produkcyjnych. Sprawdzenie „na żywo”, że mechanizm wykonywania kopii zapasowych działa prawidłowo oraz zgodnie z założeniami, to cenne doświadczenie. Nieprzetestowana polityka bezpieczeństwa jest tylko zbiorem dokumentów o niepewnej wartości.

Posiadanie dokumentacji odtworzeniowej dla każdego systemu produkcyjnego minimalizuje ryzyko wystąpienia niespodziewanych problemów w trakcie wykonywania procesu podczas rzeczywistej awarii. Dodatkowo gotowa i zweryfikowana lista kroków do wykonania pozwala znaczenie skrócić czas odtworzenia systemu.

Wykonanie audytu polityki bezpieczeństwa daje firmie pewność, że założenia teoretyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa kluczowych systemów w jej środowisku zostały zweryfikowane oraz poprawione pod kątem rzeczywistych potrzeb. Wartością dodaną testów odtworzenia systemu wykonywanych przez konsultantów SNP Poland jest informacja na temat potencjalnych obszarów rozwoju rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa kopii zapasowych w firmie.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com