Duże i złożone środowisko systemów SAP oznacza często duże zapotrzebowanie na prace ABAP. Jak pogodzić dążność do szybkiej obsługi zadań ABAP z dbałością o jakość wykonania? Odpowiedzią jest All for One ABAP Development Center.
 

SNP Poland (aktualnie All for One Poland) tworzy i wdraża rozwiązania, odpowiadające na indywidualne, specyficzne dla danego przedsiębiorstwa potrzeby, które wykraczają poza standard oprogramowania SAP. Budujemy rozszerzenia zarówno w języku ABAP jak i Java.

Rozszerzenia są przygotowywane z wykorzystaniem takich technologii jak BSP, SAP Script/Smartforms, LSMW w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenia w budowaniu rozszerzeń systemu SAP i w pracach programistycznych. W zależności od potrzeb klienta współpraca na tym polu może przybrać formy:

All for One ABAP Development Center

Centrum Rozwojowe ABAP to oferta dla tych klientów, którzy posiadając duże potrzeby w zakresie prac programistycznych, oczekują konkurencyjnej ceny przy zachowaniu wysokiego standardu obsługi. Obniżenie kosztów i skrócenie czasu realizacji jest możliwe m.in. dzięki systemowi pracy zdalnej. Prace ABAP Development Center prowadzone są zwykle w oparciu o stałą umowę, bazującą na prognozowanym średnim poziomie zapotrzebowania na prace programistyczne.

All for One ABAP Development Center –  typowe zadania

 • Raporty ABAP
 • Programy dialogowe ABAP
 • Interfejsy (RFS, BAPI, proxy ABAP, WS, FTP)
 • Standardowe rozszerzenia SAP
 • SAPscript i SmartForms
 • AdobeForms
 • Aplikacje internetowe (ITS, BSP, WebDynpro, WebUI)
 • Migracja danych (LSMW, SXDA)
 • UI5
 • SAP Gateway
 • SAP Fiori
 • Udoskonalenia standardu SAP

Nowe podejście do prac w ABAP

Od dawna obserwujemy w SNP Poland (aktualnie All for One Poland) rosnący zakres prac rozwojowych, o różnym stopniu złożoności, wymagających różnych kompetencji. Szczególnie w dużych firmach zdarza się, że realizowane są złożone projekty budowy rozwiązania wielomodułowego, co wpływa na realizację krytycznych procesów biznesowych, a jednocześnie, niezależnie od siebie, tworzone są nowe raporty ABAP lub Smartformy. Skala trudności prac różni się w zależności od zadania, potrzebne są zatem różne poziomy kompetencji, co ma wpływ na cenę. Nie zawsze jest sens płacić duże pieniądze doświadczonemu specjaliście, jeśli przedmiot pracy nie wymaga kompetencji eksperckich. Kierując się takimi obserwacjami, kilka lat temu stworzyliśmy serwis ABAP Development Center.

W porównaniu do tradycyjnego modelu rozwoju ABAP, All for One ABAP Development Center to zupełnie inne podejście do sposobu realizacji usługi programowania. Przede wszystkim nie oferujemy ABAP DC zamiast tradycyjnego konsultingu z elementami „ABAP-owania”, lecz oprócz niego.

Centrum rozwojowe ABAP odpowiada na inne potrzeby, inny jest też sposób realizacji i rozliczania usług. Innowacja ABAP DC opiera się na innej organizacji pracy. Programiści wykonują swoje zadania w oparciu o precyzyjne specyfikacje. W wielu przypadkach klient sam może i chce przygotować specyfikację rozszerzenia. W razie czego w jej przygotowaniu pomaga nasz doświadczony konsultant rozwoju aplikacji. Rozszerzenie jest przygotowywane przez wyspecjalizowanego programistę-projektanta, pod „wewnętrznym” nadzorem gwarantującym jakość końcowego efektu. Większość lub nawet cała praca może być wykonana zdalnie, co powoduje, że unikamy dodatkowych kosztów logistycznych i pracujemy szybciej.

Jakość zapewniona

Istotną przewagą SNP Poland nad innymi dostawcami podobnych usług jest nasza rozległa wiedza w zakresie systemów SAP. Nasi programiści mogą w każdej chwili skonsultować się z kolegami, którzy są konsultantami wdrożeniowymi. Taka wewnętrzna współpraca zapewnia wysoką skuteczność i poprawność tworzonych rozwiązań.

Prace programistyczne wykonywane są zdalnie, bezpośrednio na systemach deweloperskich klienta. Zachowujemy tu standardową metodykę związaną z rozszerzeniami funkcjonalności SAP. Proponujemy, aby testy końcowe, funkcjonalne gotowych rozszerzeń wykonywały odpowiedzialne osoby po stronie klienta. To one ostatecznie odbierają wykonaną przez programistów pracę i one najczęściej będą wykorzystywały w przyszłości wynik tej pracy.

Kiedy usługa ABAP DC jest najbardziej potrzebna?

Przy utrzymaniu i rozwoju dużych instalacji SAP nigdy nie brakuje potrzeb związanych z ABAP, a duża ich część może być obsłużona przez Centrum Rozwojowe ABAP. Usługi takie mogą być potrzebne między innymi przy zaplanowanych większych projektach programistycznych, przy bieżących pracach związanych z optymalizacją procesów lub usprawnieniami działającego systemu.
Zapotrzebowanie na takie prace rośnie przy upgrade’ach SAP, przy zmianach w wykorzystywanej technologii (np. migracja do ALV, Smartforms, BSP itd.) lub na przykład przy okazji reorganizacji systemu uprawnień.
Często bywa tak, że klient ma w planach pewne funkcjonalności typu „nice to have”, których realizacja czeka na swoją kolej gdzieś w szufladzie. Skorzystanie z usług Centrum Rozwojowego ABAP może pomóc we wprowadzeniu w życie projektów, które bez wsparcia nie mogłyby zostać zrealizowane. Czasami potrzeby pojawiają się nieoczekiwanie. W trwającym projekcie klient identyfikuje potrzebę dużego, wcześniej nieplanowanego rozszerzenia. Zdarza się to często przy niedoszacowanym budżecie lub przy zmianach w harmonogramie projektu. Są wreszcie sytuacje losowe – choćby choroby, urlopy czy odejścia programistów wewnętrznych.

Gwarancja zaspokojenia potrzeb

W tradycyjnym konsultingu model rozliczeniowy jest prosty. Składamy ofertę w oparciu o analizę potrzeb klienta, wykonuje usługę, a następnie wystawia fakturę za konkretne zlecenie. W przypadku usług ABAP Development Center zazwyczaj najlepiej sprawdzają się dwa modele rozliczeń. Pierwszy z nich jest podobny do tradycyjnego: klient przesyła nam specyfikację, wyceniamy pracę i po akceptacji klienta zaczynamy realizować projekt. Takie podejście najlepiej nadaje się do zamówień „ad hoc” lub na początku współpracy z SNP. Chociaż zasady są proste, istnieje ryzyko, że w danym momencie nasze zasoby okażą się niewystarczające i będziemy musieli zaoferować wydłużony czas realizacji zamówienia. Dlatego zachęcamy firmy mające więcej zleceń do podpisania długoterminowej umowy, na przykład na okres jednego roku. Razem z naszym klientem obliczamy miesięczne zapotrzebowanie na czas pracy naszych programistów. Powyższa umowa gwarantuje naszym klientom dostępność programistów oraz związaną z nimi przewidywalność kosztów i terminów realizacji poszczególnych zadań. Jednak w obu modelach korzyść jest taka sama: klient otrzymuje znormalizowaną usługę o gwarantowanej jakości przy niższych kosztach. Ponadto długoterminowa umowa pozwala na lepsze planowanie budżetu.

Rekomendacje

Klient SNP #1

Od 2012 r. z ABAP Development Center korzysta jedna z największych firm handlowych w Szwajcarii. W ramach współpracy, specjaliści SNP Poland (aktualnie All for One Poland) realizują w ciągu roku średnio 200 dni w zakresie utrzymania i  rozwoju interfejsów (monitorowanie komunikatów EDI i korekta przetwarzania komunikatów), a także programowania ABAP (raporty i rozszerzenia).

Klient SNP #2

Od 2014 r. współpracujemy z wiodącą firmą detaliczną w Polsce. W ramach ABAP Development Center, realizujemy średnio 500 dni rocznie (m.in. raporty, transakcje dialogowe, rozszerzenia, formularze Smartforms, interfejsy, WebService). Nasi specjaliści brali również udział w upgrade systemu SAP (przejście na SAP HANA), przygotowali programy ABAP do migracji na Unicode, a także optymalizują je do pracy z SAP HANA.