Integracja SAP i PFRON | EasyPFRON | All for One Poland

All for One EasyPFRON

Rozliczenia z PFRON w SAP HR i SuccessFactors

Firmy zatrudniające co najmniej 25 pracowników mają obowiązek dokonywać comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie precyzyjne wyliczenie kwoty w oparciu o liczbę osób niepełnosprawnych jest ważne w celu minimalizacji kosztów. Rozwiązanie All for One EasyPFRON pomaga w znacznym przyspieszeniu procesu naliczeń poprzez system SAP HR lub SuccessFactors i w obniżeniu wpłat.

Obowiązek wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obowiązkiem wpłat z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych są objęci pracodawcy zatrudniający ogółem co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Przygotowanie danych potrzebnych do obliczenia należnej wpłaty stanowi uciążliwy obowiązek pracownika działu płac. Wyliczenie musi uwzględniać umniejszenia wpłaty wynikające z liczby zatrudnionych w firmie osób niepełnosprawnych, uwzględniające ich wymiaru czasu pracy, a także stopień niepełnosprawności. Do dwudziestego dnia każdego miesiąca należy przekazać do PFRON deklarację DEK–I–0 oraz dokonać właściwej wpłaty. Deklaracja jest przygotowywana za pomocą urzędowego programu e-PFRON OffLine, a następnie przekazywana do funduszu za pomocą aplikacji e-PFRON OnLine.

 

Poprawna deklaracja dla PFRON

All for One EasyPFRON w znacznym stopniu ułatwi i przyspieszy proces naliczeń i obniżania wpłat w firmach, które korzystają z systemu SAP HR lub SuccessFactors. System SAP HR pozwala na rejestrowanie różnych stopni niepełnosprawności zatrudnionych pracowników. Przygotowanie dokładnych danych z systemu SAP na potrzeby deklaracji odbywa się w raporcie All for One EasyPFRON. Po jego uruchomieniu na ekranie selekcji należy wybrać pracowników i analizowany okres (dany miesiąc). Ponieważ ustawa wymienia różne rodzaje nieobecności nieanalizowanych pracowników, ekran selekcji pozwala zdefiniować te typy nieobecności.

Efektem wykonania raportu jest tabela zawierająca dla każdego dnia analizowanego miesiąca liczby pracowników ogółem i pracowników pełnosprawnych oraz pracowników niepełnosprawnych w podziale na różne stopnie niepełnosprawności. Prezentowane informacje wymienione są z uwzględnieniem pełnych etatów jak i poszczególnych osób.

Na dole listy znajduje się wiersz prezentujący uśrednione dane z całego miesiąca. To najważniejsza informacja – bo dane z tego wiersza są następnie wprowadzane do programu e-PFRON OffLine.

W rezultacie tego krótkiego procesu jest poprawnie wypełniona deklaracja DEK–I–0. To znaczna oszczędność czasu dla pracownika działu płac, a co ważniejsze, zdjęcie z niego obowiązku dokonywania żmudnych obliczeń w oparciu o określone w ustawie algorytmy i zasady wyliczeń umniejszenia składki.

Korzyści od ręki

W niektórych firmach ocenia się, że nakład pracy, jaki jest konieczny do poprawnego wypełnienia deklaracji, nie jest wart możliwych korzyści – czyli pomniejszenia wpłaty. Czy jednak słusznie?

Dla firmy zatrudniającej ok. 2000 pracowników zaledwie przy kilku pracujących osobach niepełnosprawnych zmniejszenie comiesięcznej kwoty przekazywanej do PFRON wynosi kilka tysięcy złotych. To spora kwota, a dodatkowo należy pamiętać, że firmy mają prawo składać korekty do złożonych deklaracji do pięciu lat wstecz. Praktyka pokazuje, że uzyskane kwoty zwrotów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być niebagatelne.

Tym bardziej warto rozważyć wykorzystanie narzędzia EasyPFRON, które znacznie przyspiesza wypełnienie deklaracji i eliminuje żmudne obliczenia przy użyciu ad-hoc oraz Excela.

Produkt EasyPFRON jest samodzielnym modułem przeznaczonym do wgrania do systemu SAP i nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

Polecana oferta

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com