SNP partnerem studiów podyplomowych | All for One Poland

SNP partnerem studiów podyplomowych

SNP serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu systemów SAP do udziału w studiach podyplomowych, w których jesteśmy partnerem merytorycznym. Od wielu lat współpracujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy organizacji studiów podyplomowych z zakresu HR. W tym roku zaś nawiązaliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. W czasie zajęć na studiach Zarządzanie zapasami i gospodarką materiałową w systemach SAP nasi eksperci przybliżą słuchaczom rozwiązania systemów SAP z zakresu logistyki materiałowej.

Oferta dla logistyków

W ramach studiów podyplomowych Zarządzanie zapasami i gospodarką materiałową w systemach SAP uczestnicy zapoznają się z obszarem logistyki materiałowej. Podczas zajęć dowiedzą się Państwo, jak rozwiązania SAP – światowego lidera systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami – wspierają procesy gospodarki materiałowej i zarządzania zapasami. W oparciu o najnowszą wersję systemu SAP – S/4HANA – zdobędziecie praktyczną wiedzę pozwalającą na przygotowanie się do egzaminu C_TS450_1709 – SAP Certified Application Associate – SAP S/4HANA Sourcing and Procurement (1709), będącego rzepustką do kariery jako konsultanta wdrożeniowego SAP w zakresie logistyki materiałowej.

Na zajęciach słuchacze będą mieli możliwość poznania rozwiązań SAP S/4HANA, począwszy od przeglądu podstawowych funkcji i procesów w zakresie zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, jak również weryfikacji faktur. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby wiedza teoretyczna była utrwalana podczas ćwiczeń odzwierciedlających omawiane zagadnienia w systemie. Każdy uczestnik będzie miał możliwość pracy w systemie SAP S/4HANA. Podejście takie pozwoli nie tylko zapoznać się z możliwościami systemu SAP S/4, ale również posiąść umiejętność obsługi samego systemu.

Po zapoznaniu się z możliwościami funkcjonalnymi systemu SAP S/4HANA w zakresie gospodarki materiałowej uczestnicy zapoznają się z konfiguracją tego modułu. W czasie zajęć uczestnicy poznają możliwości i sposób konfigurowania systemu. Ta wiedza stanowi podstawę przydatną do rozpoczęcia pracy jako specjalista wdrażający system SAP.

Ważnym elementem zajęć są również zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, sposobu prowadzenia projektu, ograniczania ryzyka projektowego oraz omówienie zalecanej metodyki projektowej. Na koniec kursu uczestnicy odbędą sesję przygotowującą do zdobycia certyfikatu SAP. Prowadzący zajęcia przedstawią, jak przebiega egzamin certyfikacyjny i na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania się do tego egzaminu.

WSZiB

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu to 38 tysięcy absolwentów i 28 lat istnienia. Prowadzi studia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie oraz Administracja, zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i podyplomowych. 50% zajęć to warsztaty i projekty, które odbywają się w niewielkich, około 20-osobowych grupach, a 55% wykładowców to praktycy biznesu.

 

Kto powinien się zainteresować tymi studiami:

 • Osoby pracujące w logistyce (zwłaszcza w firmach pracujących na systemie SAP), chcące podnieść swoje kwalifikacje i udokumentować je poprzez uzyskanie certyfikatu firmy SAP
 • Osoby biorące udział we wdrożeniu systemu SAP w przedsiębiorstwie
 • Osoby planujące swoją karierę jako konsultant wdrożeniowy rozwiązań SAP w zakresie gospodarki materiałowej

Wymagania wstępne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość angielskiego lub niemieckiego pozwalająca na zrozumienie dokumentacji technicznej firmy SAP

 

Oferta dla specjalistów HR

W październiku 2019 roku ruszyła kolejna, szósta, edycja studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR. Studia są organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z SNP Poland. Jest to unikalna okazja na poznanie systemu SAP HR i SuccessFactors bezpośrednio na warsztatach prowadzonych przez doświadczonych konsultantów i kierowników projektów.

UE Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia z tradycjami, otwarta jednak na nowoczesne technologie i najnowsze rozwiązania. Opracowując ofertę studiów podyplomowych, wybiera zagadnienia, które mogą być potrzebne słuchaczom w pracy, zapewniając jednocześnie wysoki poziom merytoryczny studiów. 

Dla kogo studia?

Na studia Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR zapraszamy absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni. W szczególności osoby, które w swej pracy chcą usprawniać procesy zarządzania ludźmi w organizacji poprzez wykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych.

Praktyka przede wszystkim

Wykładowcami na studiach są zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, jak również doświadczeni konsultanci SNP, którzy prowadzą warsztaty praktyczne. Aspekt ten jest ważny dla słuchaczy studiów podyplomowych, często pracujących już w działach HR i posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi chcących rozszerzyć o zagadnienia na styku procesów biznesowych HR i informatyki. Słuchacze poznają funkcjonalność SAP HR, który jest światowym standardem systemu wspomagającego zarządzanie kapitałem ludzkim w dużych organizacjach. Zdobywają wiedzę dotyczącą jego wdrażania, administracji i rozwoju, korzystając z praktycznych doświadczeń najlepszych ekspertów od SAP HR w kraju.

Co w programie?

Studia trwają dwa semestry (od października 2019 r. do września 2020 r.), a zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu – w soboty i niedziele. W tym czasie słuchacze poznawać będą metodyki projektowe, przykłady z projektów wdrożeniowych SAP w Polsce i na świecie, aspekty związane z zarządzaniem projektami, metody przygotowywania się firm do wdrożenia tego typu systemów.

Program studiów przewiduje realizację 184 godz. w tym 154 godzin zajęć praktycznych prowadzonych w formie warsztatowej z wykonywaniem ćwiczeń na przygotowanych przez SNP Poland systemach SAP, dzięki umowie Uniwersytetu Ekonomicznego SAP University Aliance.

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com