BCC w 2006 roku: 40% wzrostu | All for One Poland

BCC w 2006 roku: 40% wzrostu

Takiego roku – dużych inwestycji, powiększenia zespołu i wzrostu przychodów, BCC nie odnotowało w swej 12-letniej historii.  Przychody BCC wzrosły do 37,5 mln zł, a łącznie ze spółką zależną 7milowy – do 43,4 mln. Daje to w porównaniu do 2005 roku 40% wzrost, a razem z 7milowym – nawet 46%.

Klient prawdziwą miarą
„Jesteśmy ambitną, niezależną firmą konsultingową, która stawia sobie za cel bycie liderem rynku SAP pod względem jakości usług, a jednocześnie powiększanie udziału w rynku. Cieszymy się z 40% wzrostu przychodów w 2006 r. Traktujemy to jako premię od naszych Klientów, którzy dali nam sygnał, że wcześniejsze inwestycje były trafione i z ich punktu widzenia przydatne. Jednak to nie większy wynik finansowy jest tym, co było najważniejsze w minionym roku” – mówi Bartłomiej Buszczak, Dyrektor Generalny.

W odróżnieniu od większości konkurentów, BCC nie jest częścią międzynarodowej korporacji. Dlatego wzrost przychodów czy udziałów w rynku, określany przez centralę, nie jest bezwzględnym, „objawionym” z góry celem i punktem odniesienia wszystkich innych działań. Jako niezależna firma możemy samodzielnie kształtować strategię, z korzyścią dla Klientów. Dzięki temu w 2006 r. mogliśmy się koncentrować na inwestycjach w rozwój firmy, które zaprocentują dla nas i dla naszych Klientów w kolejnych latach.

Piotr Płóciennik, Dyrektor ds. Współpracy z Klientami BCC, zaznacza: „Myślę, że dla Klienta ważny jest szeroko pojęty potencjał partnera, z którym chce się wdrażać, rozwijać i utrzymywać system. To suma doświadczeń firmy i kompetencji poszczególnych ludzi, wielkość zespołu, organizacja i procedury, wreszcie zaplecze techniczne – rozwój w tych wszystkich obszarach pozwala lepiej obsługiwać Klienta”.

Wzrost kompetencji
Rynek usług SAP w Polsce jest znacznie bardziej dojrzały niż 5-7 lat temu. Świadomość i oczekiwania przedsiębiorstw wzrosły, podobnie jak liczba specjalistów od SAP. Firm, które potrafią poprawnie skonfigurować system, jest więcej niż kiedyś.
Obecnie prawdziwą wartość firmy konsultingowej można ocenić w przedsięwzięciach szczególnie wymagających: kompleksowych projektach SAP w firmach o rozbudowanej strukturze, międzynarodowych projektach SAP, przedsięwzięciach związanych ze zmianami organizacyjnymi, wreszcie w projektach innowacyjnych, pionierskich w danym zakresie.

Wśród ciekawszych przedsięwzięć prowadzonych w 2006 r. przez BCC w Polsce można wymienić m.in. kompleksowe wdrożenie SAP w Horteksie (pierwsza w Polsce migracja z Oracle do mySAP ERP), wdrożenie SAP dla zakładu kuźniczego Celsa Huta Ostrowiec – z zaawansowanymi funkcjami planowania produkcji, pierwszy w Polsce projekt w zakresie SAP e-Recruiting, przedsięwzięcia w oparciu o SAP NetWeaver i SAP Business Intelligence, a także nowatorskie projekty m.in. dla firmy Żabka.

Wśród projektów międzynarodowych warto wspomnieć wdrożenie w Antalis w 4 krajach Europy Środkowej. Kolejne tego typu projekty BCC realizowało dla dwóch oddziałów koncernu z branży FMCG – na Półwyspie Bałkańskim i w Azji Wschodniej. Co prawda od lat polscy specjaliści, również z BCC, uczestniczyli w projektach SAP za granicą. Jednak dotychczas niezmiernie rzadko zdarzało się, by polska firma wdrożeniowa zarządzała dużym przedsięwzięciem SAP w innym kraju.

„Realizacja wymagających projektów jest dla nas najlepszą drogą do rozwijania kompetencji zespołu. Można powiedzieć, że w ogniu hartuje się stal. Jeśli Klient planuje wdrożenie SAP w kilku krajach regionu czy pierwsze wdrożenie danej funkcjonalności w Polsce lub też oczekuje eksperckiego podejścia, mocno zorientowanego nie na techniczny, lecz na biznesowy efekt wdrożenia – jestem przekonany, że BCC jest obecnie najlepszym partnerem w kraju” – mówi Piotr Płóciennik.

Wzrost zespołu
W 2006 r. liczba konsultantów BCC wzrosła z 83 do 120 – zatem o 45%. To przekłada się na zwiększenie potencjału firmy, który teraz pozwala realizować największe przedsięwzięcia SAP.
„Część osób, które zasiliły nasz zespół, ma duże doświadczenie w SAP i w biznesie. Jednak większość nowo przyjętych to osoby młode, nieraz świeżo po studiach, które bardzo szybko chłoną wiedzę i dobre praktyki, pracując pod nadzorem doświadczonych mentorów. O postępach naszych nowych pracowników świadczy fakt, że wielu z nich zdobywa certyfikat SAP w swoim obszarze już po kilku miesiącach od rozpoczęcia pracy w BCC. Zdecydowana większość zespołu BCC to konsultanci certyfikowani, którzy udowodnili swoje kompetencje, zdając trudny egzamin zgodnie z wymagającymi normami SAP AG i innymi uznanymi standardami świata biznesu. Ponadto konsultanci potwierdzają swoją wiedzę biznesową innymi uznanymi certyfikatami, zdając wymagające egzaminy z zakresu łańcucha dostaw, zakończone dyplomem według standardów APICS, lub z zarządzania projektami, potwierdzone przez PMI. Certyfikaty, oprócz setek dni pracy przy projektach zewnętrznych, stanowią dodatkowe, niezależne uznanie wiedzy naszych pracowników. Posiadanie takich certyfikatów w niektórych firmach bywa wyjątkiem, a w BCC jest regułą” – stwierdza Maciej Mazuruk, Dyrektor Działu Konsultingu BCC.
W branży konsultingowej rotacja kadr jest bardzo duża. Dobry pracodawca zapewnia możliwości rozwoju i awansu w rozwijającej się organizacji, a także uczestnictwo w ambitnych projektach. W 2006 r. w BCC rozpoczęło pracę 37 konsultantów, a odeszła 1 osoba. Takie środowisko pracy zostało docenione w konkursie Inwestor w Kapitał Ludzki. BCC po raz czwarty zdobyło godło tego programu, organizowanego przez Instytut Zarządzania i TNS OBOP. Firma jest jedyną z branży konsultingowej nagradzaną corocznie tym godłem. „Myślę, że dla Klientów ważne są nie tylko kompetencje, ale i stabilność kadry partnera konsultingowego. Staramy się tworzyć przyjazne środowisko pracy, bo tylko w ten sposób możemy stawiać na długoterminowe relacje z Klientami” – zauważa Maciej Mazuruk.

Outsourcing – bezpieczeństwo i niezawodność
W Dziale Usług Outsourcingowych BCC liczba konsultantów zwiększyła się o połowę. Również tutaj priorytetem był szybki transfer wiedzy i kompetencji, a dowodem na to – zdobyte certyfikaty SAP. Konsultanci pracują w 6 zespołach, specjalizujących się we wsparciu SAP w poszczególnych obszarach aplikacyjnych (serwis aplikacyjny) i technicznych (administracja systemami).
Waldemar Sokołowski, Dyrektor Działu Usług Outsourcingowych, komentuje: „Uważam, że BCC jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się dostawcą na polskim rynku usług serwisowych i outsourcingowych SAP. Znacznie powiększyliśmy zespół i liczbę obsługiwanych Klientów. Wdrożyliśmy restrykcyjny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Otworzyliśmy nowe centrum przetwarzania danych”.
Siedziba firmy została przeniesiona do Nickel Technology Poznań Park w podpoznańskich Złotnikach. Powstało tam współfinansowane ze środków unijnych centrum przetwarzania danych, w oparciu o które BCC świadczy usługi hostingu. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji został certyfikowany według standardu ISO 27001 (jeden z pierwszych w Polsce takich certyfikatów).
„Inwestycje osobowe, techniczne i organizacyjne mają jeden cel – zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia biznesu przez Klientów wspieranych przez nasze centrum outsourcingowe”. – podkreśla Waldemar Sokołowski.
Rok 2006 przyniósł 14 kontraktów na serwis aplikacyjny SAP (w tym m.in. z takimi firmami jak Kompania Piwowarska, Knauf, Pfeifer & Langen, Valeo, Herlitz), 7 kontraktów na wsparcie lub outsourcing administracji SAP (w tym Wolters Kluwer, Cehave Pasze, Herlitz), a także 3 kontrakty na hosting SAP (w tym dla Scaninter w Polsce, Finlandii i Niemczech).

W stronę przyszłości
Ubiegły rok był kolejnym rokiem istotnego wzrostu przychodów. Piotr Rogala, Dyrektor Finansowy BCC, zaznacza: „Nasi Klienci, oczekujący od partnera konsultingowego stabilności działania w dłuższym okresie, mogą czuć się bezpiecznie. Temu też służą ostatnie zmiany w strukturze właścicielskiej BCC – członkowie kierownictwa zostali udziałowcami BCC. Stery firmy są w pewnych rękach, konsekwentnie realizujemy naszą strategię”.
O planach mówi Bartłomiej Buszczak: „Zamierzamy dalej inwestować we wzrost potencjału kadrowego. Spodziewamy się rozpocząć wiele kolejnych ambitnych projektów. Oczekujemy zawarcia wielu kontraktów na stałe usługi serwisu i outsourcingu. Będziemy zwiększać obecność w innych krajach, ale nie zmienia to faktu, że najważniejszym obszarem naszego działania jest Polska. W 2007 r. zamierzamy umocnić pozycję BCC jako lidera rynku usług SAP w Polsce”.

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com