Targi „Praca Kariera Rozwój” – zapraszamy do Kielc | All for One Poland

Targi "Praca Kariera Rozwój" - zapraszamy do Kielc

Targi Praca Kariera Rozwój dla Studentów i Absolwentów Szkół Wyższych to przedsięwzięcie kierowane do społeczności studenckiej w Kielcach. BCC zaprasza na swoje stanowisko w poniedziałek, 5 marca 2012 r. na hali Targów Kielce S.A. przy ulicy Zakładowej 1.

Targi Praca Kariera Rozwój to jedna z nielicznych imprez na tamtejszym rynku pracy, która daje szansę znalezienia satysfakcjonującej pracy młodym i ambitnym ludziom. Po raz szósty wydarzenie to zorganizują wspólnie Komitet Lokalny AIESEC Kielce, Targi Kielce oraz Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Celem targów jest zbliżenie środowisk studenckich i firm oraz zaprezentowanie aktywnym i przedsiębiorczym osobom szans, jaką jest praca w Polsce. Wystawa jako pomost między środowiskami akademickim i biznesowym uświadamia młodym ludziom konieczność zadbania o własny rozwój zawodowy także poprzez praktyki i szkolenia.

Podczas targów studenci i absolwenci uczelni wyższych mogą również wziąć udział w szeregu warsztatów prowadzonych przez przedsiębiorców i praktyków zawodu, a spośród wystawców wybrany zostanie najlepszy pracodawca VI Targów Praca, Kariera, Rozwój.

 

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com