W środowisku SAP można zbudować rozwiązanie wspierające najbardziej unikalne potrzeby. Specjalnie przygotowany dla Wolters Kluwer Polska moduł SAP obsługuje kluczowy proces interakcji z klientami – nadawanie, kontrola i odnawianie uprawnień do otrzymywania aktualizacji wydawnictw elektronicznych.

Sprawdzić uprawnienia klientów

Obsługa zabezpieczeń jest jednym z najistotniejszych elementów procesu sprzedaży produktów Wolters Kluwer Polska. Z wydawnictw aktualizowanych, takich jak serwis informacji prawnej LEX, korzysta kilkadziesiąt tysięcy klientów. Prawo do kolejnych aktualizacji, przesyłanych na CD, przysługuje klientom z opłaconym abonamentem. Warto podkreślić, że klienci korzystają z różnych form abonamentu, mając prawo dostępu do różnych produktów.

Każdego tygodnia dział dystrybucji nagrywa i przygotowuje do wysyłki znaczącą liczbę płyt CD z odpowiednią zawartością. Pracownik przygotowujący zamówienie musiał sprawdzić „ręcznie” w różnych źródłach – do aktualizacji jakich produktów klient ma prawo.

Paweł Wójcik, Dyrektor ds. Logistyki i Produkcji, Wolters Kluwer Polska

Paweł Wójcik, Dyrektor ds. Logistyki i Produkcji Wolters Kluwer Polska (wówczas PWP), wspomina: „Przy tej ilości wysyłek zdarzały się sytuacje, że nieuprawniony klient, który nie opłacił przedłużenia abonamentu, otrzymywał aktualizację. Niektórzy klienci nie otrzymywali pełnego, przysługującego im zestawu. Traciliśmy więc pewną część przychodów, a poza tym narażaliśmy się na reklamacje”.

Niebanalny problem

Niezbędne było usprawnienie przygotowania wysyłek, tak by informacja, co należy nagrać na płycie dla danego klienta, była automatycznie generowana z SAP w formie unikalnego klucza z zabezpieczeniami. Rzecz w tym, że opracowanie takiej funkcji okazało się niełatwe.

Możliwości środowiska rozwojowego SAP, narzędzia programowania w języku ABAP, gwarantowały, że otrzymamy rozwiązanie idealnie dopasowane do naszych potrzeb

Trzeba było przygotować nowe rozwiązanie, silnie zintegrowane z SAP, które umożliwiałoby zarządzanie zabezpieczeniami – reprezentowanymi w SAP przez stworzony od podstaw obiekt. Nowy obiekt wymagał funkcji, pozwalającej m.in. na jego tworzenie (również “fizyczne" generowanie), edycję, raportowanie, blokowanie, zmianę statusów, przypisywanie do zamówień, obsługę reklamacji i wysyłek.

Integracja modułu zabezpieczeń z modułem SD (sprzedaż i dystrybucja) i pośrednio z FI (obszarem finansowym SAP) pozwala bowiem na bardzo precyzyjne i jednoznaczne określenie, jakich produktów klient może używać – informacja taka zapisana jest na zabezpieczeniu i wynika z powiązań między zabezpieczeniami i zamówieniami.

Złożoność problemu wynikała także z obszerności i możliwości zindywidualizowania oferty Wolters Kluwer Polska. Klient może budować rozwiązania na miarę własnych potrzeb – może np. wykupić abonament na produkt, rozszerzony o dodatkowe informacje z danej dziedziny, następnie dodać miesięczne aktualizacje, a wszystko to na 10 stanowiskach.

Każda z możliwości jest klockiem, składającym się na posiadane w określonym czasie przez klienta uprawnienia, które muszą być zapisane na zabezpieczeniu, wynikając ze składanych zamówień.

Niebanalne rozwiązanie

 „SAP jest dla nas strategicznym wyborem, jako platforma IT wspierająca całościowo biznes PWP. Dlatego zadecydowaliśmy, e mimo że standardowe funkcjonalności SAP nie obsługują tego specyficznego dla nas procesu, jakim jest generowanie kluczy bezpieczeństwa, to jednak warto zaangażować się w stworzenie na bazie narzędzi SAP rozwiązania, spójnego z całym systemem ERP.” – mówi Damian Zajkowski, Główny Księgowy i Kierownik Projektu SAP w Wolters Kluwer Polska.
“Utrzymywanie innego, „obcego” narzędzia IT byłoby w dłuższym okresie czasu kłopotliwe i kosztowne. Możliwości środowiska rozwojowego SAP, narzędzia programowania w języku ABAP, gwarantowały, że otrzymamy rozwiązanie idealnie dopasowane do naszych potrzeb, a zarazem stabilne i całkowicie spójne z innymi funkcjami SAP, z których korzystamy”

Prace nad obsługą zabezpieczeń w SAP rozpoczęły się pół roku po uruchomieniu SAP w Wolters Kluwer Polska (wówczas PWP) i były prowadzone wspólnie przez konsultantów BCC (aktualnie All for One Poland) i pracowników PWP. W ich wyniku powstał praktycznie nowy moduł SAP, wspierający kojarzenie uprawnień do aktualizacji produktów z zamówieniami klienta. O złożoności rozwiązania świadczy czas trwania projektu – 20 miesięcy. Pracownicy dostarczali wiedzę o potrzebach biznesowych, wspólnie z konsultantami BCC przygotowali liczącą ponad 100 stron koncepcję biznesową rozwiązania.

W trakcie wspólnie prowadzonych prac programistycznych i wdrożeniowych powstało kilkanaście nowych transakcji dialogowych, kilkadziesiąt nowych tabel w bazie danych i ponad 220 nowych modułów funkcyjnych w języku programowania ABAP. Dzięki dokładnej analizie potrzeb, dużej dyscyplinie realizacyjnej i zaangażowaniu pracowników Wolters Kluwer Polska, przekazujących wiedzę o sposobie funkcjonowania zabezpieczeń produktów, całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.

Zabezpieczenia pod kontrolą

Od czerwca 2005 r. skuteczność nowego rozwiązania jest testowana dziesiątki razy dziennie. Proces zarządzania uprawnieniami wspierany jest wszechstronnie przez SAP. Obecnie, równocześnie z rejestracją nowego zamówienia klienta, system SAP generuje klucz bezpieczeństwa, zawierający informacje o prawach dostępu klienta do aktualizacji wydawnictw Wolters Kluwer Polska (przedmiot uprawnień – jakie produkty; czas trwania uprawnień).

Na podstawie klucza Dział dystrybucji przygotowuje wysyłkę aktualizacji na cd, zgodnie ze złożonym zamówieniem.

Paweł Wójcik ocenia: „Zcentralizowane generowanie kluczy bezpieczeństwa, oraz ich ścisłe i niezawodne powiązanie z zamówieniami, eliminuje możliwość błędu praktycznie do zera. Zatem wdrożenie modułu zabezpieczeń w SAP, wzmacniając naszą kontrolę nad całym procesem, otwiera szansę na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów aktualizowanych”.

Damian Zajkowski podsumowuje: „Z rozwiązaniami niestandardowymi bywa związane ryzyko niestabilności działania. Wspólnie z kolegami z BCC włożyliśmy niemały wysiłek, by moduł zabezpieczeń w SAP spełniał nasze oczekiwania. Opłaciło się. Funkcjonalność działa bez zarzutu, a o problemach związanych z właściwą wysyłką możemy już zapomnieć”.

Wolters Kluwer Polska (dawniej Polskie Wydawnictwa Profesjonalne – PWP) to największe w Polsce przedsiębiorstwo dostarczające profesjonalnej informacji z zakresu prawa. Głównym przedmiotem działalności firmy jest publikacja aktualizowanych produktów elektronicznych, jak również publikacja książek i czasopism. Firma należy do holenderskiego koncernu Wolters Kluwer. Spółka funkcjonuje na polskim rynku od 1999 roku, a w jej skład wchodzi pięć wydawnictw, m.in. LEX.