All for One Software House tworzy, rozwija i wspiera innowacyjne aplikacje wspomagające procesy biznesowe w przedsiębiorstwach oraz scenariusze współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi. Przygotowuje rozwiązania zarówno szyte na miarę dla klientów (tzw. custom development), jak i bazujące na standardowych platformach lub na autorskich rozwiązaniach. Ma doświadczenie w rozwoju aplikacji dla dużych firm polskich oraz zagranicznych, a jego wyróżnikiem jest dobre rozumienie realiów biznesowych i wymagań użytkowników.

Platforma transformacji danych

Platforma transformacji danych CrystalBridge pozwala prowadzić projekty transformacji SAP szybko i bezpiecznie, dzięki automatyzacji wielu czynności projektowych. Zapewnia niezawodne planowanie i przejrzystość podczas złożonych transformacji informatycznych i biznesowych. Umożliwia wizualizację całych środowisk, tworzenie optymalnych map wdrożenia i symulację efektów planowanych zmian w systemach, nawet przed dokonaniem rzeczywistej transformacji, co ułatwia realizację projektów bez przykrych niespodzianek. Daje możliwość skanowania systemów i ich analizowania w oparciu o obiektywne, wiarygodne dane. To stanowi punkt wyjścia do optymalizacji systemów oraz kontroli środowiska interfejsów.

Skorzystaliśmy z pomocy naszych kolegów programistów z All for One, aby uzyskać przyspieszenie w rozwoju naszych produktów i jest to bardzo pozytywne doświadczenie w porównaniu z innymi organizacjami, z którymi współpracowaliśmy. Poświęcili oni dużo czasu na poznanie i zrozumienie nowych obszarów biznesowych i procesów, które obejmuje nasza aplikacja. Dzięki temu w procesie realizacji wprowadzają znaczące ulepszenia i rekomendują zalecenia, zamiast tylko wykonywać zadania z naszej listy wymagań. Gorąco polecam współpracę z All for One Software House każdemu, kto chce poszerzyć swój zespół, a także uzyskać cenny wkład od tych doświadczonych profesjonalistów.

Steele Arbeeny, CTO, SNP SE

 

Steele Arbeeny, CTO, SNP SE

Moduły CrystalBridge umożliwiają wykonanie szczegółowych analiz systemu SAP, sprawdzenie efektów planowanych zmian, utworzenie dostosowanych planów wdrożenia, precyzyjne przeniesienie odpowiednich danych oraz archiwizację danych historycznych.

CrystalBridge umożliwia równoczesną realizację wielu projektów transformacji, zakończonych jednym startem produktywnym z niemal zerowym czasem przestoju.

Rozwiązanie jest ciągle rozwijane, a nowe komponenty i funkcjonalności systematycznie uzupełniają ofertę narzędzi transformacyjnych.

Współpraca z All for One Poland

Początki wspólnej pracy nad rozwojem platformy CrystalBridge sięgają roku 2017, kiedy to dwóch programistów z Polski dołączyło do zespołu pracującego nad rozwiązaniem w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Od samego początku nie był to model współpracy oparty o typowy „body leasing”, a znacznie bliższa kooperacja: analiza możliwych rozwiązań architektonicznych, prace R&D, wspólny wybór rozwiązań oraz bliski kontakt i wsparcie specjalistów z różnych obszarów organizacji.

Prace były realizowane w oparciu o Scrum i wraz ze zwiększającym się szybko zapotrzebowaniem na specjalistów z Polski zostały powołane kolejne samoorganizujące się zespoły złożone z programistów (głównie: React, Java i NestJS), architektów oprogramowania, testerów, inżynierów DevOps, projektantów UI/UX oraz Scrum Masterów.

Nasz zespół zaangażowany w rozwój i utrzymanie platformy CrystalBridge urósł w 2020 r. do ponad 20 osób i w tym stabilnym układzie pracuje do dzisiaj.

Przy tak dużym zespole niezbędne było maksymalne zautomatyzowanie procesów, co udało się dzięki wprowadzeniu Continuous Integration i Continuous Delivery. Automatyczne budowanie i wdrażanie aplikacji czy konteneryzacja to jednak tylko część usprawnień wdrożonych przez naszych inżynierów DevOps.

Nie bez znaczenia były też usprawnienia w samym procesie wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem procedury przeglądu kodu (Code Review) i powiadomień Pull Request.

Kolejną zmianą wpływającą zasadniczo na jakość dostarczanych produktów było zaangażowanie testerów oprogramowania, udokumentowanie scenariuszy testowych w Zephyrze (rozszerzenie Jiry) oraz implementacja automatycznych testów systemu, m.in. dzięki Selenium.

Od początku naszej przygody z produktem wprowadziliśmy również szereg zmian architektonicznych. Naszym głównym celem w tym zakresie była daleko idąca modularyzacja systemu i izolacja tak powstałych komponentów. Dzięki zastosowanej architekturze mikroserwisów mogliśmy rozbudowywać platformę horyzontalnie, stopniowo aktualizować moduły oprogramowania i powiększać zespół, przy zmniejszonym wpływie na cały organizm.

Takie podejście sprawdza się również, gdy zachodzi potrzeba aktualizacji stacku technologicznego i uspójnienia wykorzystywanych bibliotek i frameworków, zarówno na backendzie (Java, Node.js), jak frontendzie (Angular, React, JavaScript, TypeScript).

O warstwę prezentacji danych należy zadbać ze szczególną troską, aby użytkownik końcowy nie odczuwał, że oprogramowanie powstawało na przestrzeni lat i było tworzone w różnych technologiach, przez wiele zespołów. Dlatego dzisiaj każdy nowy ekran aplikacji jest projektowany przez designerów UI/UX i bazuje na komponentach ze stworzonej przez zespół biblioteki SNP Kit (bazującej na React/Redux i udokumentowanej przy użyciu Storybook). Dzięki temu designerzy wiedzą, z palety jakich komponentów powinni korzystać, a inżynierowie oprogramowania nie muszą wykazywać się inwencją i poczuciem estetyki, zamiast tego komponując interfejs z gotowych klocków i wg projektu graficznego.

All for One Software House

Współpraca z SNP przy rozwoju i utrzymaniu platformy CrystalBridge to jeden z przykładów długofalowej owocnej współpracy w modelu Team Leasing, gdzie dostarczamy samointegrujące się i współpracujące ze sobą multidyscyplinarne zespoły.

Jest to coraz powszechniejszy model współpracy i coraz bardziej pożądany przez klientów, ponieważ wymagania są stawiane przed całym zespołem dostarczonym do projektu i odpowiedzialność za rezultaty ponosi cały zespół, co sprzyja utożsamianiu się z produktem i współpracy.

Działamy oczywiście również w innych modelach, czy to uzupełniając zespoły klientów o wysokiej klasy ekspertów, czy tworząc całe rozwiązania od podstaw.

Zespół All for One Software House to obecnie ponad 100 osób, a naszymi klientami są głównie producenci oprogramowania, inne software house’y oraz klienci korporacyjni tworzący oprogramowanie na własny użytek.