W ocenie menedżerów Sitechu, polkowickiego producenta siedzeń samochodowych, utrzymanie majątku produkcyjnego w pełnej sprawności jest jednym z istotnych warunków konkurencyjności. Stąd decyzja o wykorzystaniu SAP w obszarze gospodarki remontowej.

Ważna gospodarka remontowa

Majątkiem produkcyjnym trzeba zarządzać tak, aby zapewnić dostępność i sprawność techniczną maszyn i urządzeń, gwarantując nieprzerwaną produkcję, z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakości i optymalnych kosztów obsługi. W tym sensie gospodarka remontowa jest rozumiana jako kompleksowe zarządzanie majątkiem.

Wszelkie decyzje w tym obszarze muszą opierać się na rzetelnych i aktualnych danych. Zwłaszcza w dużych firmach produkcyjnych, zebranie, opracowanie i dostarczenie na czas rzetelnych informacji wymaga wsparcia menedżerów przez systemy informatyczne, a także determinacji i konsekwencji w ich codziennym stosowaniu.

Utrzymanie w ruchu – działania

System informatyczny powinien wspierać trzy główne obszary: przeglądy, pozwalające na ocenę rzeczywistego stanu technicznego, obsługa zapobiegawcza, naprawy. Bardziej szczegółowo, dotyczy to następujących działań i obszarów:

 • Katalog obiektów (urządzenia, maszyny, budynki, środki transportu, infrastruktura)
 • Planowanie prac służb utrzymania ruchu
 • Rejestracja zdarzeń związanych z gospodarką remontową
 • Harmonogramowanie obsługi zapobiegawczej
 • Obsługa zaopatrzenia i zapasów części zamiennych
 • Nabywanie usług remontowych i serwisowych
 • Regeneracja części zamiennych
 • Modyfikacja i modernizacja technicznych środków produkcji
 • Obsługa eksploatacji środków transportu
 • Kosztowy i rzeczowy plan remontów
 • Rejestracja kosztów związanych z remontami i utrzymaniem ruchu
 • Analizy i raportowanie

W czym pomaga SAP?

Naturalnym wyborem dla firm korzystających już z SAP w innych obszarach jest wykorzystanie szerokiej funkcjonalności, dostępnej w ramach modułu PM (Plant Maintenance – gospodarka remontowa i utrzymanie ruchu). Wymieńmy, co ona zapewnia:

 • Mechanizm kontroli realizacji planu kosztowego technicznej obsługi urządzeń – efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych
 • Rejestracja kosztów materiałowych, robocizny i usług występujących w remontach i utrzymaniu ruchu, z dokładnością do obiektu odniesienia (urządzenia); dokładna rejestracja kosztów – znany moment, miejsce i wysokość powstających kosztów
 • Optymalizacja stanu zapasów części zamiennych i materiałów, poprzez śledzenie stanów minimalnych, kontrolę dostępności, stan rezerwacji
 • Minimalizacja awaryjności urządzeń poprzez planowanie i dokumentowanie realizacji działań zapobiegawczych – zwiększenie skuteczności prewencji
 • Wsparcie procesu zamawiania materiałów i usług – skrócenie cyklu dostawy i mechanizmy jego nadzoru
 • Centralny rejestr działań remontowych pozwala gromadzić i analizować dane historyczne, w celu zwiększenia ich efektywności i skuteczności
 • Wspomaganie obsługi okresowej urządzeń – planowanie i harmonogramowanie prac. Wyższa terminowość realizacji prac nawet przy dużej liczbie obsługiwanych obiektów.
 • Wdrożenie (implementacja) działań remontowych w systemie zapewnia przestrzeganie procedur ich realizacji – w kluczowych momentach system uniemożliwia ominięcie ustalonych procedur działania
 • Szybki dostęp do aktualnych informacji, co ma znaczący wpływ na poprawność podejmowanych decyzji w sferze remontów
 • Jednolity, aktualny rejestr obiektów podlegających gospodarce remontowej, dający możliwość efektywniejszego zarządzania majątkiem produkcyjnym

Sitech centralnie zarządza kosztami remontów

Jagoda Damrath, Dyrektor Finansowy Sitechu, jasno określa spodziewane korzyści z niedawno zakończonego przez BCC (aktualnie All for One Poland) wdrożenia funkcjonalności PM: „Sitech jest dużą firmą produkcyjną. Potrzebowaliśmy narzędzia, które pozwoli nam efektywniej zarządzać majątkiem produkcyjnym. Niższe koszty utrzymania ruchu, minimalizacja przestojów produkcyjnych, mają duże przełożenie na nasz wynik finansowy”.

Punktem wyjścia do uzyskania korzyści jest istniejący w PM centralny rejestr obiektów (maszyn i urządzeń) podlegających gospodarce remontowej w Sitechu. Stanowią one punkt odniesienia dla wszelkich zdarzeń i prac, rejestrowanych w SAP – z nimi wiązana jest historia awarii, remontów, konserwacji. Szczegółowość rejestrowanych zdarzeń daje duże możliwości późniejszego raportowania i analiz kosztów.

Służby remontowe Sitechu szczegółowo rejestrują koszty, określając miejsce i czas ich poniesienia. Na tej podstawie można lepiej planować i realizować zadania zapobiegawcze i remontowe. To pozwala zmniejszyć ryzyko awarii i usterek. Mniej awarii – to mniej nieplanowanych kosztów napraw, ale też mniej groźnych przestojów w produkcji.

…i sprawniej organizuje działania remontowe

Sitech wykorzystuje tzw. plany obsługi, określające kiedy, jakie urządzenia i w jakim zakresie są obsługiwane. SAP na tej podstawie wspomaga organizację bieżących zadań, automatycznie generując i harmonogramując dokumenty PM. System proponuje terminy obsługi okresowej, a po jej realizacji uwzględnia rzeczywisty czas trwania i harmonogramuje kolejne terminy.

To, że działania remontowe są planowane i dokumentowane w systemie, pozwala oceniać ich wpływ na obniżenie awaryjności poszczególnych urządzeń.

Moduł PM wspomaga też w nabywaniu materiałów i usług zewnętrznych. Proces ten jest usprawniony m.in. dzięki temu, że dokumenty zaopatrzeniowe są bezpośrednio związane z dokumentami PM. Pozwala to np. uniknąć zakupu większej ilości materiału, niż to wynika z jego wykorzystania do konkretnych działań remontowych.

Służby remontowe dowiedzą się na podstawie harmonogramu w PM, kiedy materiał będzie potrzebny, nie trzeba będzie więc kupować wielu części zamiennych z dużym wyprzedzeniem i przechowywać ich w magazynie. Kapitał nie będzie zatem zamrażany w postaci zbędnych zapasów.

Ponadto, Sitech rozszerzy zastosowanie automatycznego planowania zapotrzebowań na wybrane materiały (planowanie MRP), by poziom zapasów był przewidywalny i zapewniony w minimalnie niezbędnej wielkości. Wielkość takiego optymalnego zapasu będzie znany dzięki śledzeniu historii zużycia części zamiennych i statystycznej ocenie danych historycznych.

Branża motoryzacyjna, w której działa Sitech, stwarza szczególnie wysokie wymagania odnośnie ciągłości produkcji przy z góry ustalonych, najwyższych parametrach jakości.

Jagoda Damrath podsumowuje: „Wykorzystując SAP w obszarze gospodarki remontowej, będziemy mogli jeszcze lepiej spełniać oczekiwania, stawiane przed naszym zakładem. Patrząc z perspektywy finansowej, myślę też, że nowe narzędzie pozwoli nam znaleźć nowe możliwości redukcji kosztów utrzymania sprawności produkcyjnej”.

Sitech sp. z o.o. jest producentem siedzeń samochodowych z Polkowic. Należąca do koncernu Volkswagena fabryka funkcjonuje w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zakład jest jedną z największych inwestycji w branży motoryzacyjnej na Dolnym Śląsku. Zatrudnia obecnie ponad 1200 osób.