Budując zaawansowane narzędzia wspierające specyficzne potrzeby firmy, programiści ABAP mogą wnieść istotny wkład w rozwój biznesu. Jako przykład rozwiązania zaprojektowanego przez dział ABAP może posłużyć obsługa współpracy firmy Decora z operatorem logistycznym DB Schenker.

Z systemu SAP, wdrażanego przez firmę 7milowy z Grupy BCC (aktualnie All for One Poland), korzystają już spółki Grupy Kapitałowej Decora w Polsce, Czechach, na Węgrzech, Litwie i w Chorwacji. Obecnie trwają prace wdrożeniowe w Bułgarii.

Złamać stereotyp

Gdyby porównywać systemy ERP do samochodów, to SAP można traktować jak mercedesa klasy S. Niektórym jednak i to nie wystarcza. Dla tych najbardziej wymagających, których nie zadowalają choćby najwyższej jakości rozwiązania standardowe, pozostaje tuning.

W samochodzie można dodać elementy indywidualizujące lub podnoszące wydajność – podobnie można zrobić z SAP-em. Jeśli wydaje się, że przy pomocy konsultantów wyciśnięto z niego maksimum możliwości, można przejść do następnego etapu i „podkręcić” system za pomocą wbudowanego w SAP języka programowania ABAP.

Obiegowa opinia na temat programistów jest dość kontrowersyjna. Zazwyczaj kojarzą się z typem badacza pisma szesnastkowego, oderwanego od rzeczywistości (tym bardziej biznesowej), który podczas produkcji kodu nie jest zupełnie zainteresowany tym, w jakim celu jest on tworzony. Warto jednak zerwać z powyższym stereotypem. Programista może okazać się specjalistą z wyobraźnią, pomysłowym wykonawcą innowacyjnych rozwiązań – w myśl zasady: garnitur polskiej produkcji może być elegancki, ale ten szyty na miarę przez krawca z Paryża to dopiero strzał w dziesiątkę.

Doskonałym przykładem na wykorzystanie potencjału ABAP są rozwiązania zastosowane w firmie Decora SA. Znany producent elementów dekoracyjnych i wykończeniowych po wdrożeniu SAP uporządkował swój łańcuch dostaw, procesy logistyczne, magazynowe i produkcyjne. Kiedy już system dostroił się do pracowników, a pracownicy do systemu, kierownictwo firmy stwierdziło, że potrzebne są dodatkowe rozszerzenia. Mimo że sprzedaż firmy Decora wspomagana usprawnieniami po wdrożeniu SAP ciągle rosła, największą bolączką osób zarządzających w firmie był proces wydań towarów z magazynu. Postanowiono więc ulepszyć proces logistyczny, korzystając z ponadstandardowych rozwiązań możliwych dzięki programowaniu ABAP.

Dla spedytora

Implementację rozszerzeń systemu zaczęto już na poziomie tworzenia zlecenia sprzedaży (zlecenie tworzone jest w call-center lub przez EDI).

Dla określonego numeru odbiorcy system wyszukuje i podpowiada listę dostępnych spedytorów. Z kolei wybranie spedytora powoduje uruchomienie drugiego rozszerzenia, które w dodatkowej tabeli konfiguracyjnej wyszukuje numer trasy przypisany do kombinacji klient – spedytor. Ustalony numer zostaje przypisany do pozycji zlecenia.

Trzecie rozszerzenie napisane przez programistów ABAP dla firmy Decora to funkcjonalność opcjonalna, dostępna w przypadku, kiedy spedytorem obsługującym zlecenie zostaje firma DB Schenker. Ten konkretny przewoźnik ma w spółce Decora możliwość windykacji należności. Podczas tworzenia zlecenia może przejść do dodatkowo zaprogramowanego ekranu, gdzie system automatycznie wylistuje wszystkie zaległe niezapłacone faktury odbiorcy. Następnie może wskazać, na które faktury i w jakich kwotach mają nastąpić pobrania przez Schenkera.

Dla magazyniera

Standardowym krokiem procesu w realizacji zlecenia jest tworzenie dostaw zbiorczo lub manualnie. W tym miejscu przenosimy się do magazynu wyrobów gotowych Decora. Tam dla widocznych w systemie dostaw operator tworzy zlecenia przeniesienia. Są one drukowane i umieszczane w skrzynkach kontaktowych, z których pobiera je kierowca wózka.

W tym momencie uruchamiane jest kolejne rozszerzenie ABAP: transakcja terminalowa. Za jej pomocą wózkowy skanuje kod paskowy ze zlecenia i na podstawie ścieżki kompletacji zbiera towar wskazany do wywozu. Po skompletowaniu i potwierdzeniu zlecenia dostawa jest księgowana. Następnie, korzystając z transakcji, która została specjalnie zaprogramowana na terminalu, wózkowy skanuje kod drukarki, na której chce wydrukować odpowiednie dokumenty. W dalszej kolejności odbywa się równoległy wydruk (na trzech drukarkach) dokumentów wymaganych przy realizacji transportu: faktury i dokumentu WZ, listu przewozowego oraz etykiet transportowych.

Rozszerzenia ABAP pozwoliły uzyskać w Decora SA bardzo wysoki poziom płynności łańcucha dostaw, szczególnie w obrębie magazynu.

Dla transportu

Jednocześnie jeśli wybranym przewoźnikiem jest DB Schenker, system tworzy w tle plik w odpowiednim formacie, zawierający dane przygotowanego transportu. Plik ten zostaje wysłany na serwer firmy logistycznej. W tym momencie kończy się rola rozszerzenia ABAP oraz magazyniera, a z Decora wyjeżdża tir załadowany bezbłędnie oznaczonym towarem. Kierowca tira, zaopatrzony w list przewozowy, nie musi się już niczym martwić, oprócz stanu polskich dróg.

DB Schenker w regularnych odstępach czasu wysyła do Decora pliki XML informujące o statusach poszczególnych transportów. Kiedy transport zostanie zrealizowany, informacja o tym pojawi się w pliku wysłanym do firmy Decora. W przypadku gdy transport jest obarczony zleceniem windykacyjnym (np. za zaległe niezapłacone faktury), kwota pobrania zostaje przeksięgowana na przewoźnika.

Tu pomocne okazuje się kolejne rozszerzenie ABAP – w postaci transakcji służącej do przeksięgowania.  Po jej uruchomieniu należy tylko wskazać plik statusu transportu dostarczony przez Schenkera,  a program sam odczyta na podstawie numerów transportów powiązane z nimi faktury i przeksięguje odpowiednie kwoty oraz zmieni w systemie status transportu na zakończony.

Przykład rozwiązań przygotowanych przez programistów 7milowego w firmie Decora doskonale odzwierciedla możliwe wsparcie rozszerzeń ABAP dla procesów biznesowych firmy. Bez opisanych elementów nie można by uzyskać tak wysokiej płynności łańcucha dostaw, szczególnie w obrębie magazynu.

Należy również przyznać, że transakcje terminalowe to jedne z najczęściej modyfikowanych przez programistów elementów systemu. Bardzo często są one pisane w języku ABAP niejako „od zera”, ze względu na mnogość i zróżnicowanie potrzeb klientów będących odbiorcami tych rozwiązań.

Decora SA, notowana na warszawskiej giełdzie, jest producentem wyrobów dekoracyjnych i wykończenia wnętrz. Specjalizuje się w produkcji artykułów służących do dekoracji podłóg, okien i sufitów. Najważniejszym rynkiem zbytu jest rynek polski, a poza nim produkty spółki dystrybuowane są do 38 krajów świata, m.in. do Rosji, Chorwacji, Czech, na Ukrainę, Węgry, Litwę i Łotwę.