Reengineering rozwiązań SD | All for One Poland

Relpol SA: Reengineering rozwiązań SD

Odnowić system, rozszerzyć możliwości

Udostępnij
Drukuj:
Po 8 latach korzystania z SAP Relpol zdecydował się na kompleksową przebudowę systemu w dziedzinie sprzedaży i dystrybucji. Duży zakres zmian sprawił, że efektywniejsze okazało się zaprojektowanie i wdrożenie SAP w tym obszarze niejako od początku – na miarę obecnych i przyszłych potrzeb.

Lepiej od podstaw

Od 2000 r., gdy Relpol zaczął korzystać z SAP, firma rozwijała się dynamicznie. Przybywały nowe obszary działania, rosła liczba produktów i klientów, zmieniały się procedury działania i procesy biznesowe. Po kilku latach pracy w systemie Relpol stał się bardziej świadomym i wymagającym użytkownikiem SAP.

SAP był rozbudowywany o kolejne funkcje, również w obszarze sprzedaży i dystrybucji (SD), kluczowym dla utrzymania przewagi konkurencyjnej. Na pewnym etapie skala zmian w biznesie okazała się tak duża, że należało zadać pytanie, czy efektywne jest dalsze dopasowywanie systemu, bez ponownego zastanowienia się nad całością rozwiązania. Przed podobnym dylematem stoi wiele firm, w których tempo zmian i wzrostu oczekiwań wobec narzędzi informatycznych wyprzedza możliwości adaptacji systemów.

Pojawiają się pytania: czy dalej pracować na obecnym modelu, uruchamiając kolejne funkcje, czy też większy efekt przyniesie budowa nowego rozwiązania od podstaw.

W Relpolu uświadomiono sobie, że firma nie wykorzystuje wielu nowych funkcjonalności, jakie pojawiły się od wdrożenia SAP, a procesy biznesowe w obszarze SD nie są zdefiniowane w sposób optymalny, nie przystają do obecnych potrzeb i nie przynoszą maksymalnych możliwych korzyści.

Andrzej Bybel, Kierownik Biura Informatyki Relpolu, komentuje: „Planując reorganizację SAP w zakresie SD, chcieliśmy nie tylko zlikwidować pewne niedostatki funkcjonalne, ale przede wszystkim kompleksowo dostosować system do obecnych realiów funkcjonowania firmy i do planowanych kierunków jej rozwoju. Impulsem do tego były uwagi użytkowników o problemach w codziennej pracy z systemem. Stan ciągłej modyfikacji modułu SD trwał właściwie od początku jego użytkowania. W końcu doszliśmy do wniosku, że gaszenie pożarów zbyt wiele nas kosztuje i bardziej efektywne będzie przeprowadzenie gruntownego reengineeringu modułu SD”.

Relpol zdecydował się więc na radykalny krok wdrożenia SAP w zakresie SD właściwie od początku – na podstawie doświadczeń z wykorzystywania dotychczasowych rozwiązań.

Stworzyliśmy efektywne i kompleksowe rozwiązanie na miarę obecnych i przyszłych potrzeb firmy, czego nie osiągnęlibyśmy przez stopniową rozbudowę dotychczasowego modelu działania

 

„Musieliśmy jeszcze znaleźć partnera, który pomógłby nam w przeprowadzeniu takiego projektu. Wybór padł na firmę BCC (od 2018 SNP Poland), gdyż posiada ona największe doświadczenie we wdrażaniu SAP w firmach produkcyjnych” – mówi Andrzej Bybel, który był kierownikiem projektu reengineeringu ze strony Relpolu.

Cele projekt

 • Opracowanie procesów biznesowych w zakresie SAP SD przystających do obecnego funkcjonowania firmy
 • Wdrożenie nowych funkcji SAP z zakresu SD
 • Lepsza organizacja pracy w działach sprzedaży i dystrybucji oraz działach współpracujących z nimi poprzez dokładne odwzorowanie w systemie zdefiniowanych procesów biznesowych
 • Zoptymalizowanie pracy użytkowników SAP SD pod kątem skrócenia czasu realizacji ich obowiązków
 • Usprawnienie zarządzania cenami (szybsze wyszukiwanie obowiązującej ceny, eliminacja wątpliwości i pomyłek w jej ustalaniu)

Razem z upgradem SAP

Rozpoczęcie projektu reengineeringu nastąpiło w marcu 2006 r. – w trakcie trwającego upgrade’u systemu do wersji mySAP ERP 2004, co tworzyło dodatkowe wyzwanie organizacyjne. Pierwsze dwie fazy projektu (przygotowanie oraz koncepcja) były prowadzone równolegle z upgradem. Oba projekty musiały się zazębiać, aby było możliwe używanie nowego modelu po zakończeniu okresu urlopowego, a taki był wymóg działów sprzedaży Relpolu. Część członków zespołu projektowego uczestniczyła również w upgradzie.

Harmonogram obu projektów został ułożony tak, aby główne prace koncepcyjne w reengineeringu rozpoczęły się dopiero po zakończeniu prac koncepcyjnych w upgradzie i przejściu do następnego etapu, w którym większość prac była wykonywana przez SNP.

O przebiegu przedsięwzięcia mówi Andrzej Bybel: „Aby nasz projekt nie był jeszcze jednym projektem »technicznym«, wspólnie z konsultantami SNP postanowiliśmy, że należy go rozpocząć od analizy obecnych procesów biznesowych przechodzących przez obszar SD, a następnie trzeba poddać je modyfikacjom, które przyniosą firmie maksymalne korzyści ekonomiczne i organizacyjne”.

Najważniejsza koncepcja

Nowe funkcje SAP wdrożone w ramach projektu

 • Wydzielenie osobnego kanału dystrybucji dla rynku wschodniego – modyfikacja biur sprzedaży i przypisanych grup sprzedawców – w celu lepszego raportowania i kalkulacji cen
 • Modyfikacje danych podstawowych klientów i materiałów; dodanie funkcji partnera pozwalającej analizować sprzedaż ze względu na doradców technicznych
 • Dodatkowe kroki w procesach przedsprzedaży (zapytanie ofertowe, oferta) – możliwość analizy bazy ofert i zapytań od klientów
 • Modyfikacje mechanizmów naliczania ceny, m.in. naliczanie cen w zależności od wielkości obrotów z klientem; mechanizmy kontrolujące i ostrzegające przy przekroczeniu zadanej wielkości marży; możliwość przydzielania wysokości upustu w zależności od uprawnień użytkowników; automatyczne wyliczanie rezerw i bonusów należnych klientowi z tytułu umowy handlowej
 • Modyfikacje w kontroli dostępności – w zależności od kanału dystrybucji system wybiera sprzedaż z nieograniczonego wykorzystania lub tworzy produkcję na zapas klienta
 • Wprowadzenie kontroli kredytowej i usprawnienia pracy – sap-maile informujące o zablokowanym dokumencie kontrolera kredytowego oraz informacje o zwolnieniu blokady dla osoby tworzącej zlecenie
 • Informacje dla sprzedawcy o zaksięgowaniu dostawy wychodzącej w magazynie
 • Dwupozycyjne korekty wartościowe z mechanizmem korekty po korekcie, pozwalającym na wykonywanie korekt w ramach
 • Dodatkowe raporty ABAP oraz nowe struktury informacyjne w Systemie Informacyjnym Sprzedaży
 • Modyfikacje formularzy wydruku i nowe formularze

Zadaniem pracowników Relpolu było dostarczenie modeli procesów. Każdy proces był analizowany i modyfikowany w fazie opracowywania koncepcji podczas spotkań całego zespołu projektowego (składającego się z pracowników Relpolu i konsultantów SNP) z zarządem firmy.

„W czasie tych prac niezmiernie istotny był wkład konsultantów SNP, którzy dostarczali nam pomysłów, jak zmodyfikować procesy, wykorzystując wcześniej nieużywane w naszej firmie funkcje modułu SD” – dodaje Andrzej Bybel.

Największy nacisk został położony na koncepcję rozwiązania, która zawierała nie tylko informację o nowych rozwiązaniach, ale także określała sposób przełączenia „starego SD” na „nowe SD”. Tworzenie koncepcji wymagało od konsultantów dokładnego zrozumienia oczekiwań i celów biznesowych Relpolu oraz znajomości obszarów, które były istotne dla powodzenia i sensu implementowania nowego rozwiązania. Warto wspomnieć, że projekt dotyczył procesów sprzedaży i dystrybucji, ale skutkował także modyfikacjami w innych obszarach systemu, zaangażowanych w dany proces.

Najistotniejsze zmiany zostały wykonane w module PP w zakresie organizacji procesu produkcji oraz w module CO-PA (dostosowanie modułu do nowych struktur i warunków cenowych w SD). Istotnym wyzwaniem było uruchomienie nowego rozwiązania na systemie produktywnym, co wymagało koordynacji działań i jasnych procedur, a także przekazanie użytkownikom wiedzy, jak działa „nowe SD” i zmotywowanie ich, by działali zgodnie z nowymi zasadami.

„Dzisiaj mogę stwierdzić, że prace koncepcyjne były najistotniejsze dla powodzenia całego projektu. Przeprowadzenie ich wspólnie z zarządem naszej firmy i przy udziale konsultantów SNP było najlepszym rozwiązaniem, które przyniosło efekty oczekiwane przez zarząd i pracowników działów sprzedaży i dystrybucji Relpolu. Rezultaty tego projektu przygotowały naszą firmę do efektywnego działania w obszarze SD przez najbliższe kilka lat, bez konieczności wykonywania w tym module dużych modyfikacji” – podsumowuje Andrzej Bybel.

Na miarę obecnych i przyszłych potrzeb

Zgodnie z planem Relpol uruchomił produktywnie nowy model w zakresie SD w połowie września 2006 r. Do końca roku trwała faza wsparcia po starcie produktywnym, w trakcie której konsultanci SNP pomagali pracownikom Relpolu w zapoznawaniu się i wykorzystywaniu nowego rozwiązania.

Robert Tęcza, Wiceprezes ds. Finansowych Relpolu ocenia: „Zastosowane podejście sprawiło, że stworzyliśmy efektywne i kompleksowe rozwiązanie na miarę obecnych i przyszłych potrzeb firmy, czego nie osiągnęlibyśmy przez stopniową rozbudowę dotychczasowego modelu działania. Wśród efektów biznesowych zwróciłbym uwagę na oszczędności osiągnięte dzięki optymalizacji organizacji pracy działów sprzedaży i dystrybucji, a także na wzmocnienie kontroli w obszarze zarządzania cenami. Zmiany przekładają się na wyższą efektywność firmy oraz na lepszą obsługę naszych klientów”.

 

Relpol SA jest liderem wśród producentów przekaźników elektromagnetycznych w Polsce oraz jednym z trzech największych producentów w Europie. Eksport to ponad 60% produkcji do 43 krajów. Firma posiada swoje przedstawicielstwa – spółki zależne m.in. w Niemczech, Francji, na Litwie, Ukrainie i Węgrzech. Od 1996 r. Relpol jest notowany na warszawskiej giełdzie.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com