Przedsiębiorcy w dzisiejszych czasach, niezależnie od branży, w której działają, potrzebują zróżnicowanych usług IT. Te dostarczane są w ramach środowisk składających się głównie z serwerów, macierzy i stacji roboczych, w oparciu o które możliwe jest uruchomienie odpowiednich aplikacji. Taka infrastruktura do sprawnego działania musi mieć zapewnioną specjalistyczną opiekę pracowników dedykowanego działu IT przedsiębiorstwa lub może zostać powierzona podmiotom zewnętrznym.

Rozbudowane środowiska IT charakteryzują się tym, że efektywne działanie opiera się na odpowiednim doborze wielu elementów składowych. Jest to swoisty organizm, który wraz z koniecznością wprowadzenia zmiany w pewnym obszarze, wymaga inwestycji w kilku innych obszarach. Jeśli na przykład potrzebujemy więcej miejsca na nasze dane i pojawia się większe zapotrzebowanie na stacje robocze, firma musi rozważyć nabycie większych i wydajniejszych macierzy dyskowych oraz nowych serwerów. Z drugiej strony trzeba zainwestować w wydajniejszą i szybszą sieć LAN/SAN do przesyłania danych, a to pociąga za sobą konieczność zakupu bardziej zaawansowanych np. urządzeń sieciowych. Na koniec okazuje się, że wraz ze wzrostem ilości danych znajdujących się na samych macierzach, trzeba zapewnić odpowiednią przestrzeń na kopie zapasowe w systemie backupowym. Specjalista sprawujący opiekę nad infrastrukturą musi pamiętać o zakupie odpowiednich licencji odblokowujących różne funkcjonalności oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu wsparcia producenta na wypadek pojawiających się problemów technicznych.

Sam proces zbierania odpowiedniej wiedzy jest czasochłonny. Trzeba przeanalizować, czy można rozbudować obecnie posiadany sprzęt poprzez zakup licencji przykładowo odblokowujących kolejne porty w przełączniku, czy w tej samej cenie może lepiej kupić kolejne urządzenia. Wygasające okresy wsparcia producenta (support) analogicznie wymagają wnikliwej analizy, czy nie opłaca się przypadkiem jednak kupić nowego urządzania za cenę przedłużenia supportu dla posiadanego, nawet mimo tego, że stary sprzęt jest dla nas wystarczający. Osoby zarządzające środowiskiem muszą mieć szeroką wiedzę, począwszy od sprzętu, różnych warunków wsparcia producenta dla różnych typów urządzeń i systemów, aż po same aplikacje. Utrzymanie systemu i szybkie rozwiązywanie problemów wymaga zaangażowania większych zasobów.

Odrębnym problemem jest to, że operujemy na fizycznym sprzęcie, który do sprawnego działania wymaga spełniających określone normy pomieszczeń. Warto pamiętać, że system backupowy ze względów bezpieczeństwa powinien się znajdować w fizycznie odrębnym miejscu niż dane źródłowe, co dodatkowo komplikuje zadanie prawidłowego rozmieszczenia urządzeń. Rozwiązaniem problematycznej kwestii przechowywania sprzętu może być jest dostępna w SNP Poland (aktualnie All for One Poland) usługa kolokacji. Pozwala on na dostęp do specjalnie przygotowanych pomieszczeń All for One Data Centers, spełniających wyśrubowane kryteria dla profesjonalnych serwerowni.

Sama kolokacja jednak nie powoduje, że przedsiębiorca może zapomnieć o konieczności zajmowania się swoimi urządzeniami. Rozwiązaniem idącym o krok dalej jest dostęp do infrastruktury w formie usługi. Od dłuższego czasu takie kroki wykonuje firma Qarson (grupa EDP), która od wielu lat korzysta z kolokacji swoich systemów w SNP Poland. Jednocześnie sukcesywnie jest rozwijana współpraca w ramach usługi infrastruktury w chmurze. W Qarson podjęto strategiczną decyzję, że w miarę kończenia się cyklu życia poszczególnych serwerów i urządzeń, zamiast kupować nowe, będzie się je zastępować skalowalną usługą IaaS. Dzięki temu firma ma dostęp do odpowiednio wydzielonych i skonfigurowanych zasobów All for One Data Centers, w zależności od występującego w danym momencie zapotrzebowania.

Model Infrastruktury jako usługi (Infrastructure as a Service) zakłada, że Qarson nie musi przejmować się warstwą sprzętową oraz występującymi z nią potencjalnymi problemami. Dostarcza jedynie maszyny wirtualne, które działają w środowisku przygotowanym przez SNP, dzięki czemu zakres wymaganych po stronie działu IT klienta czynności administracyjnych ogranicza się do systemu operacyjnego oraz narzędzi i aplikacji na nim działających. Dodatkowo konsultanci SNP Poland (aktualnie All for One Poland) przygotowali szablony maszyn wirtualnych, na podstawie których Qarson może wnioskować o nowy system. To udogodnienie przyczynia się do znacznego skrócenia procesu przygotowania nowego systemu w środowisku. Ponadto firma określa, czy dany system ma być objęty backupem. Nad poprawnością wykonywania backupów czuwa dostawca usługi.

Łukasz Filut, IT Managing Director, Qarson

IT: koncentrujemy się na potrzebach biznesowych

Dzięki rozwiązaniom chmury IT, w tym przypadku IaaS, mamy możliwość pełnej koncentracji na potrzebach biznesowych organizacji, przenosząc odpowiedzialność za operacyjne zarządzanie infrastrukturą do pewnego partnera. Co więcej, uzyskujemy wysoką dostępność zasobów infrastrukturalnych, nie ponosząc pełnych kosztów z tym związanych (zarówno organizacyjnych jak i technicznych). Przenosząc usługi do zewnętrznych, dedykowanych i specjalizujących się w nich organizacjach, podnosimy także bezpieczeństwo rozwiązań infrastrukturalnych zarówno w kontekście fizycznym (bezpieczna serwerownia), jak i platformowym (dostawca zapewnia podstawowe bezpieczeństwo platformy).

W obecnej sytuacji rynkowej elastyczne i szybkie adresowanie potrzeb jest kluczowe dla sukcesu całej organizacji. Dzięki zastosowaniu rozwiązań IaaS wewnętrzni pracownicy naszego IT koncentrują się na poszczególnych usługach biznesowych i mogą rozwijać swoje kompetencje w najważniejszych obszarach – DevOps, aplikacje dedykowane czy wsparcie rozwoju biznesu.

Łukasz Filut, IT Managing Director, Qarson

Główny zaletami rozwiązania IaaS są skalowalność w zależności od aktualnego zapotrzebowania i zmieniających się warunków biznesowych. Gdy w Qarson występuje potrzeba przetestowania nowych rozwiązań, to nie musi się martwić o zasoby fizyczne.

IaaS to optymalizacja wydatków na sprzęt oraz odciążenie pracowników działu IT, którzy od zamiast administrowana sprzętem, mogą się skupić na bardziej odpowiedzialnych i strategicznych zadaniach. Inną korzyścią jest podniesienie SLA (Service Level Agreement), czyli poziomu dostępności usług dzięki stosowaniu najnowszych rozwiązań oraz minimalizowaniu ryzyka występowania braku ciągłości działania przez SNP Poland. Powyższe aspekty przekładają się na oszczędności oraz umożliwiają stabilniejsze prowadzenie biznesu.

Qarson to lider sprzedaży aut na abonament. Na rynku polskim działa od 2018 roku, zatrudnia ponad 150 osób. Auto na abonament w Qarsonie to usługa umożliwiająca korzystanie z nowego samochodu za niską i niezmienną miesięczną opłatą na na krótkiej, 12-miesięcznej umowie. Firma oferuje kilkadziesiąt modeli aut z różnych segmentów. W portfolio ma m.in. marki: Toyota, Renault, Fiat, Suzuki, Nissan i Tesla. Jej klientami są zarówno floty firmowe, jak i osoby indywidualne. Qarson jest częścią firmy EDP, niezależnego dystrybutora na europejskim rynku motoryzacyjnym.