Droga do hostingu w Data Centers | All for One Poland

Polimex-Mostostal: Droga do hostingu w Data Centers

Outsourcing uszyty na miarę

Udostępnij
Drukuj:
Polimex-Mostostal SA, wiodąca polska firma inżynieryjno-budowlana, od końca maja 2014 r. korzysta z hostingu swoich systemów SAP: ERP, BW oraz BusinessObjects w SNP Data Centers. Konsultanci SNP odpowiadają także za utrzymanie i bieżącą administrację systemów. Cały projekt migracji, obejmujący łącznie osiem systemów – od opracowania koncepcji do uruchomienia w SNP – trwał zaledwie dwa miesiące.

Polimex-Mostostal zdecydował się na pełen outsourcing swoich podstawowych systemów transakcyjnych w SNP Poland. Wymaganiem klienta było, by usługa została uruchomiona jak najszybciej. Dlatego już w chwili uzgadniania ostatnich warunków umownych świadczenia usług hostingu i administracji systemów SAP i BusinessObjects, w SNP do działań przystąpił zespół odpowiedzialny za techniczną część projektu. Cechą charakterystyczną wielu projektów migracji systemów do data center jest presja czasu wynikająca z niewielkiego okna czasowego, w jakim cała operacja musi być przeprowadzona.

We wstępnej fazie prac najważniejszym zadaniem było zapewnienie redundantnego połączenia Polimex-Mostostal, wraz z kilkudziesięcioma lokalizacjami rozsianymi po całej Polsce z SNP Data Centers. Było to kluczowe nie tylko ze względu na konieczność uzyskania wysokiej, stabilnej dostępności systemów SAP i BO dla około pięciuset użytkowników, lecz również ze względu na dotrzymanie ustalonych terminów w procesie migracji.

Bezpieczny harmonogram

Równolegle, analizując potrzeby biznesu, przystąpiliśmy do określenia harmonogramu migracji technicznej siedmiu systemów SAP (3-systemowy pejzaż ERP, 3-systemowy pejzaż BW oraz Solution Manager, pełniący rolę Central User Administration, CUA) oraz systemu SAP Business Objects.

Dużym wyzwaniem były wąskie ramy czasowe, w których należało zaplanować prace. Systemy musiały być dostępne dla użytkowników w pewnych okresach wynikających z procesów biznesowych oraz zobowiązań formalno-prawnych wobec podmiotów zewnętrznych. Z powodu tych ograniczeń można powiedzieć, że harmonogram „ułożył” się sam: jedynym akceptowalnym dla biznesu terminem niedostępności systemów produkcyjnych SAP ERP i SAP BW okazał się ostatni weekend maja.

Ten termin narzucił nam harmonogram wykonania wcześniejszych prac z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by wszystko odbyło się zgodnie dobrymi praktykami i dawało gwarancję bezpiecznego wznowienia pracy systemu – już z nowej lokalizacji.

Sam proces migracji podzieliliśmy na trzy etapy:

 • migracja systemów deweloperskich i testowych pejzażu ERP i BW,
 • migracja systemów produkcyjnych SAP Solution Manager oraz SAP BusinessObjects,
 • migracja systemów produkcyjnych pejzażu ERP i BW.

Dodatkowo migracja środowiska testowego dla SAP ERP wiązała się również z odświeżeniem go z systemu produkcyjnego.

Łącza – ważny temat

Instalacja i ustanowienie połączeń pomiędzy lokalizacjami klienta a SNP Data Centers to niełatwe zadanie ze względu na zależność od firm trzecich – operatorów – i  deklarowanego przez nich czasu realizacji. Opierając się na swoich wcześniejszych doświadczeniach, SNP Poland zaproponowało rozwiązanie tymczasowe: ustanowienie na czas migracji bezpiecznego i stabilnego połączenia VPN, które pozwoliło działać i przeprowadzić pierwszy etap prac. Wymagało to dużego zaangażowania i doskonałej współpracy zespołów sieciowych po obu stronach, a efektem była oszczędność czasu – prace migracyjne mogły być prowadzone równolegle z realizacją i budową łączy docelowych.

Zespół SNP odpowiedzialny za migrację Basis opracował też sposób na migrację największych systemów >1,5 TB w wyznaczonym oknie w maju, z wykorzystaniem szyfrowanego urządzenia, które zostało dostarczone do serwerowni Polimex-Mostostal SA.

Tomasz Pierzchała, Dyrektor ds. Informatyki, Polimex-Mostostal

Racjonalizacja kosztów IT
Hosting podstawowych systemów transakcyjnych spółki Polimex-Mostostal to jeden z elementów programu optymalizacji kosztów. Pełne utrzymanie infrastruktury oraz bieżącą administrację systemów u zaufanego dostawcy usług otrzymujemy obecnie za stałą, miesięczną opłatę. Szeroki zakres prac zawarty w kontrakcie SLA oraz dodatkowo pozyskanie i utrzymanie kompetencji na odpowiednim poziomie, a także koszt utrzymania pełnej sprawności platformy systemowo-sprzętowej to teraz jedna pozycja w budżecie IT spółki.
Racjonalizując koszt utrzymania IT, zyskaliśmy równocześnie gwarancję stałej dostępności i wydajności SAP przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa systemów i danych, jakie oferuje SNP.
Dostęp do bieżących danych finansowych oraz wydajna platforma raportowo-analityczna to podstawowe narzędzia, z których korzysta biznes. Rolą działu IT jest wspomaganie biznesu poprzez dostosowywanie tych narzędzi do bieżących potrzeb. Na tym się koncentrujemy, oddając nadzór nad platformą sprzętową i prace administracyjne w dobre ręce.
Tomasz Pierzchała, Dyrektor ds. Informatyki, Polimex-Mostostal

Planuj i bądź gotowy na niespodzianki

Cechą charakterystyczną projektów prowadzonych w tak krótkim czasie, na żywym systemie jest to, że w trakcie prac mogą wystąpić sytuacje nieprzewidziane, nieplanowane, zmieniające reguły w trakcie „gry”. Podobnie było również i w projekcie migracji dla Polimex-Mostostal.

Podczas odtworzenia systemu testowego napotkaliśmy pewne wyzwania, nieujęte w harmonogramie, m.in. związane z integracją BW, które zostały sprawnie rozwiązywane przez doświadczony zespół Basis. Dodatkowo okazało się, że wcześniej uzgodniony termin migracji systemów deweloperskiego i testowego musiał ulec skróceniu, ze względu na brak możliwości zamrożenia systemu do zmian w podanym okresie.

Te i podobne zdarzenia wymagały dynamicznego dostosowywania harmonogramu do nowej sytuacji. Dzięki determinacji obu stron nie zakłóciły one jednak pierwszego etapu migracji, który został pomyślnie ukończony w ostatni weekend kwietnia 2014 r., to jest miesiąc przed migracją produktywną i równocześnie miesiąc po rozpoczęciu prac.

Kolejny miesiąc był nie mniej pracowity, wymagał bowiem doprecyzowania i uszczegółowienia wszelkich najmniejszych kroków po obu stronach. W tym czasie m.in. przygotowaliśmy wirtualne maszyny pod migrowane systemy produkcyjne. Wykonując testy kopii i odtworzenia, zweryfikowaliśmy czasochłonność poszczególnych faz. Wszystko po to, by wypracowany harmonogram, realizowany krok po kroku, umożliwił pomyślne wykonanie etapów drugiego i trzeciego, w wyznaczonym oknie serwisowym.

Kluczowa niedziela i zwykły poniedziałek

W niedzielę, 25 maja 2014 r. o godz. 19.25 do SNP dotarł z Polimex-Mostostal sygnał potwierdzający pozytywne zakończenie testów. Systemy SAP i BusinessObjects Polimex-Mostostal są od tego momentu utrzymywane i zarządzane przez SNP. Proces migracji w tak krótkim okresie zakończył się sukcesem dzięki doświadczeniu i kompetencjom konsultantów SNP oraz przede wszystkim dzięki otwartej i profesjonalnej współpracy ze specjalistami Polimex-Mostostal.

W poniedziałek rano wszyscy użytkownicy z powodzeniem zalogowali się do zmigrowanych systemów uruchomionych w SNP Data Centers, bez konieczności jakiejkolwiek zmiany w konfiguracji dostępów do aplikacji SAP po stronie stacji roboczej użytkownika.

Bieżące utrzymanie systemu

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy hostingu i administracji SAP w Centrum Outsourcingowym SNP, oprócz bieżącego monitorowania systemu, standardowych analiz i wynikających z nich rekomendacji dla klienta, konsultanci SNP wykonali prace zmierzające do optymalizacji działania systemu i skrócenia czasu odpowiedzi.

Dodatkowo w związku z prowadzonymi pracami projektowymi i koniecznością dostępu do jak najświeższych danych na systemie testowym, na życzenie klienta wykonaliśmy ponowne odświeżenie systemu testowego. Doświadczenia zebrane i udokumentowane podczas migracji pozwoliły wykonać ten proces sprawnie, w wyznaczonym terminie.

IT bez codziennej rutyny

W Polimex-Mostostal jednym z najważniejszych czynników, które wpłynęły na decyzję o migracji do hostingu, był rozrost systemów i konieczność optymalizacji kosztów infrastruktury sprzętowej oraz nakładów na utrzymanie i administrację.

Wybrany model utrzymania systemu – hosting i administracja u zaufanego dostawcy usług – to także szersze spektrum korzyści, jak np. stała dostępność doświadczonych specjalistów, nowoczesna, optymalizowana do potrzeb infrastruktura sprzętowa, obsługa na podstawie stałej umowy i zapisów SLA, stały monitoring systemów i pojedynczy punkt kontaktu.

Zespół IT Polimex-Mostostal, pozbawiony szeregu powtarzalnych obowiązków i obciążeń codziennej administracji technicznej systemami SAP, może wykorzystać swój potencjał, realizując zadania rozwojowe, istotne z punktu widzenia biznesu. Kwestie takie jak bezpieczeństwo, dostępność i wydajność systemów są obecnie zarządzane i optymalizowane przez SNP.

Polimex-Mostostal SA to jedna z największych w Polsce firm inżynieryjno-budowlanych. Dla tej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki najważniejsze są dwie branże: energetyczne i petrochemiczna. Polimex-Mostostal SA przekształcił się jesienią tego roku w holding. Z Polimex-Mostostal SA zostały wydzielone dwie spółki, które kontynuują działalność operacyjną. Naftoremont-Naftobudowa działa w segmencie chemii i petrochemii, a Polimex Energetyka w segmencie energetycznym. Polimex-Mostostal jest także producentem konstrukcji i wyrobów stalowych, w tym krat pomostowych, oraz świadczy usługi cynkowania ogniowego. Spółka eksportuje znaczną część swoich produktów i usług. Do niedawna była aktywna także w sektorze budowlanym. Polimex jest wykonawcą Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku czy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Obecnie dwie największe wykonywane przez firmę inwestycje to budowa bloków energetycznych w Elektrowni Kozienice i Elektrowni Opole.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com