W obecnych czasach działalność wielu organizacji jest uzależniona od funkcjonowania sieci globalnej. Sposoby docierania do klienta oraz dystrybucji informacji zmieniły się w ostatnich dziesięcioleciach, kierując się w stronę jak najszerszego wykorzystania zasobów wspólnych, czyli po prostu Internetu.

Dla każdej firmy kluczowy jest stabilny i nieprzerwany dostęp do informacji na potrzeby wewnętrze, a także na potrzeby jej klientów. Aby osiągnąć wyznaczony powyżej cel: udostępnienia przechowywanych w centrum przetwarzania danych informacji, konieczne jest zbudowanie i utrzymywanie odpowiednich połączeń. Po pierwsze służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych wewnątrz organizacji – tak zwana sieć lokalna LAN (Local Area Network), a po drugie na potrzeby kontaktu z „resztą świata” – tzw. sieć rozległa WAN (Wide Area Network).

Sieć WAN mogą stanowić różne media, w tym czysty Internet, jak również bezpośrednie połączenia między oddziałami firmy za pomocą światłowodów, dzierżawionych linii, tuneli VPN lub też MPLS (Multiprotocol Label Switching), stosowanej główne przez operatorów sieciowych.

Połączone oddziały firmy, pracujące w jednym wspólnym organizmie, muszą również uzewnętrzniać swoje informacje za pomocą sieci Internet, skąd klienci i partnerzy mogą pobierać dane przez strony WWW, a także wysyłać e-maile, korzystać z portali samoobsługowych (np. platformy B2B do wymiany dokumentów czy składania ofert, portali EDI) bądź brać udział w wideo- i tele- konferencjach. Dodatkowo pracownicy mobilni, którzy z reguły pozostają poza oddziałami firmy (np. przedstawiciele handlowi, serwisanci itp.) mają możliwość dostępu do danych i systemów służbowych, aktualnych materiałów marketingowych czy poczty elektronicznej.

Zbudowanie efektywnych i wydajnych sieci LAN i WAN to połowa sukcesu. Równie ważne jest ich sprawne zarządzanie i bieżąca aktualizacja przez administratora sieci. Zadanie wcale nie jest proste, bo wymaga sprawnego poruszanie się w coraz bardziej złożonej architekturze IT i połączenia kompetencji z zakresu różnych technologii sieciowych.

Jednym z modeli utrzymania firmowych sieci LAN/WAN jest powierzenie ich administracji wyspecjalizowanemu dostawcy usług outsourcingu IT.

Firma już od sześciu lat korzysta z usług All for One Data Centers w zakresie zapewnienia zapasowego centrum przetwarzania danych, w tym także utrzymania replikacji danych oraz obsługi środowiska zapasowego. Od lipca 2016 r. zdecydowała się rozszerzyć zakres usług o wsparcie administracji swoich sieci LAN/WAN. Zespół administratorów BCC (aktualnie All for One Poland) w wyznaczonym przez klienta terminie przejął w administrację sieci LAN i WAN wraz dostępem do Internetu. Po zapoznaniu z topologią sieci oraz przysposobieniu schematów sieciowych i konfiguracji urządzeń przystąpiono do bieżącej pracy połączonej z elementami monitoringu.

Infrastruktura sieciowa Ramirent, połączona z firmowymi centrami przetwarzania danych, stanowi część większej międzynarodowej sieci korporacyjnej. W Polsce sieć WAN łączy ponad 40 oddziałów firmy z jej CPD. Zarządzanie siecią w tak rozległej organizacji stanowi duże wyzwanie. Obecnie większość prowadzonych prac administracyjnych odbywa się zdalne. Urządzenia, które wymagają przeprogramowania lub rekonfiguracji, są wysyłane do siedziby BCC w Złotnikach pod Poznaniem, gdzie są dostosowywane do nowych wymagań i następnie odsyłane do lokalizacji wskazanej przez Ramirent.

Poza podstawową administracją zasobami sieciowymi administratorzy sieci w BCC pełnią dyżury poza standardowymi godzinami pracy, reagując na zgłoszenia i rozwiązując krytyczne problemy w działaniu sieci wewnętrznej i zewnętrznej.

Powyższe udogodnienie pozwala w sytuacji kryzysowej rozpocząć działania naprawcze jeszcze zanim pracownicy przystąpią do pracy, skracając tym samym czas niedostępności systemów i zasobów sieciowych. Dodatkową zaletą z oddania sieci w outsourcing jest oszczędność w nakładach na pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój kompetencji w tym zakresie. Do dyspozycji Ramirentu pozostają administratorzy sieci z BCC posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i administrowaniu firmowych sieci, potwierdzone certyfikatami wiodących dostawców technologii sieciowych.

Kamil Lisiecki, Menedżer IT w Ramirent

Jak podkreśla Kamil Lisiecki, Menedżer IT w Ramirent: „Niezawodna i bezpieczna infrastruktura sieciowa, zapewniająca poufność transmisji jest krytyczna dla działania organizacji rozproszonej, jaką jest Ramirent. Znamy i doceniamy standardy bezpieczeństwa przechowywania i dystrybucji danych, jakie obowiązują w BCC. Już wcześniej, w ramach zapewnienia zapasowego centrum danych, współpracowaliśmy z BCC (aktualnie All for One Poland) także w zakresie monitoringu naszych zasobów dostępnych w All for One Data Centers. Obok takich warstw jak serwery i systemy monitoring obejmował także łącza danych. W pewnym momencie zdecydowaliśmy o skorzystaniu także w tym zakresie z pomocy BCC. Obecnie BCC monitoruje stan naszych sieci LAN/WAN i zarazem realizuje prace konieczne do utrzymania ich wysokiej sprawności i przepustowości. To idealna forma wsparcia dla naszego Działu IT”.

Ramirent jest największą w Polsce i czołową na rynkach europejskich siecią wypożyczalni sprzętu budowlanego, podnośników, kontenerów, rusztowań oraz podestów roboczych. Firma oferuje wynajem wysokiej jakości, renomowanego sprzętu bez operatora i powiązane z nim usługi dodatkowe, takie jak doradztwo techniczne, serwis oraz transport. Grupa zatrudnia ponad 3 tys. specjalistów w ponad 370 punktach obsługi klienta, w 10 państwach w północnej, centralnej i wschodniej Europie. W Polsce Ramirent obecny jest od 2000 roku, firma posiada ponad 40 oddziałów na terenie całego kraju oraz zatrudnia 500-osobową wykwalifikowaną kadrę pracowników.