ISA (Internet Sales Application) – e-sklep w systemie SAP | All for One Poland

Novitus: ISA (Internet Sales Application) – e-sklep w systemie SAP

mySAP CRM pomaga sprzedawać przez www

Udostępnij
Drukuj:
Największy dostawca urządzeń fiskalnych usprawnił zarządzanie sprzedażą przez partnerów handlowych. Sklep internetowy w SAP przyczynia się również do wzrostu satysfakcji dystrybutorów, ułatwiając im m.in. kompletowanie i składanie zamówień.

Ważni dystrybutorzy

Sprzedaż przez partnerów handlowych pełni bardzo ważną rolę w strategii Novitusa.

Robert Sztaba, szef sprzedaży dystrybucyjnej Novitusa, komentuje: „Sprawność działania tego kanału dystrybucji ma duży wpływ na wyniki naszej firmy. Na pozycję konkurencyjną wpływają takie czynniki jak czas realizacji zamówień, czy możliwości sterowania polityką rabatową”.

Jeden z pierwszych projektów w Polsce

Zarząd Novitusa zdecydował, że najlepszym rozwiązaniem zapewniającym realizację celów firmy będzie wdrożenie Internet Sales Application (ISA), które stanowi część funkcjonalności mySAP CRM.

ISA jest narzędziem w pełni zintegrowane z systemem SAP R/3 (mySAP ERP), co w połączeniu z jego dużą funkcjonalnością i możliwościami elastycznego dostosowywania do potrzeb firmy daje silne narzędzie służące budowaniu przewagi konkurencyjnej. Wdrożenie ISA w Novitusie było pionierskim przedsięwzięciem w polskich warunkach.

„Jako firma z sektora nowych technologii, nie wahaliśmy się sięgnąć po innowacyjne rozwiązanie informatyczne – mySAP CRM w zakresie sprzedaży internetowej. Nasz projekt należy do pierwszych w Polsce w tym zakresie” – powiedział Krzysztof Mituś, Kierownik Działu Administracji Siecią Komputerową w Novitusie. „O wyborze BCC (od 2018 SNP Poznań) do współpracy zadecydowała wysoka ocena kompetencji w zakresie mySAP CRM i technologii integracyjnych SAP, a także możliwość korzystania z obsługi konsultantów z oddziału SNP w Krakowie” – dodaje Krzysztof Mituś.

W ramach projektu, oprócz konfiguracji funkcjonalności ISA, zostały przygotowane rozszerzenia ABAP w zakresie modułu SD (sprzedaż i dystrybucja) systemu SAP, pozwalające na automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem internetu. Na bazie technologii JSP i Java powstała dodatkowa funkcjonalność, umożliwiająca przegląd bieżących rozliczeń odbiorcy.

Rozwijać ISA jest nie tylko łatwo, ale i tanio

 

Rozwiązanie zostało zintegrowane ze stroną internetową, która pozwala na bezpośredni dostęp klientów do zdjęć i opisów produktów wyświetlanych w katalogu. W ramach prac wdrożeniowych  skonfigurowano dodatkowe, bezpieczne połączenie HTTPS, zmodyfikowano mechanizm kontroli dostępności produktów, a także zmodyfikowano szatę graficzną rozwiązania ISA.

Oprócz instalacji środowiska programistycznego odbyło się też krótkie przeszkolenie programistów. Konsultanci SNP przeszkolili również administratorów systemu SAP Novitusa. Pracownicy Novitusa przeprowadzili szkolenie z korzystania z ISA dla dystrybutorów firmy – docelowych użytkowników nowego rozwiązania.

Prowadzony wspólnie przez SNP i pracowników Novitusa projekt trwał zaledwie 4 miesiące – od września do grudnia 2005 roku.

Korzystają klienci…

Po pierwszych trzech miesiącach użytkowania, na początku kwietnia 2006 r. z e-sklepu w SAP korzystało około 200 klientów Novitusa. Ilość produktów, dostępnych w sprzedaży za pośrednictwem ISA, znacznie przekroczyła 1000. Nowe rozwiązanie zapewnia obu stronom (Novitusowi i jego partnerom handlowym) cały wachlarz korzyści, usprawniających współpracę.

Sklep internetowy umożliwia partnerom handlowym stały dostęp do aktualnego katalogu produktów wraz z ich cenami, fotografiami, szczegółowymi schematami i danymi technicznymi. System pozwala sprawdzić dostępność danego produktu, skompletować koszyk zakupów i złożyć zamówienie.

Po złożeniu zamówienia, klient widzi ceny uwzględniające rabaty definiowane przez Dział Handlowy w systemie SAP. Istnieje możliwość drukowania potwierdzenia i przechowywania go w archiwum firmy. Każde zamówienie posiada status pozwalający odbiorcy śledzenie zamówienia (otwarte – złożone zamówienia, zamknięte – utworzenie zlecenia dostawy w SAP).

Dodatkowo, odbiorca ma możliwość śledzenia własnych płatności (pobierane on-line z systemu SAP) – rozliczone, nierozliczone faktury oraz saldo płatności. Pozwala to klientowi na łatwiejsze zarządzanie własnymi płatnościami. Wszystko to odbywa się w ramach bezpiecznego połączenia WWW.

Warto podkreślić, że wszystkie wymienione działania są możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nowe rozwiązanie uniezależnia więc dystrybutorów od godzin pracy działu handlowego Novitusa – sprawdzić warunki cenowe i złożyć zamówienie można w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca na świecie.

…i handlowcy

Jak już wspomniano, sklep internetowy pełni rolę informacyjną dla dealerów, np. o stanie ich zadłużenia. Przed wdrożeniem sklepu dealerzy musieli w celu uzyskania informacji dzwonić do pracowników Novitusa, zajmując ich cenny czas. Obecnie ten czas można wykorzystać do podniesienia konkurencyjności firmy.

Katalog produktów, tworzony i modyfikowany jest przez Dział Handlowy Novitusa bezpośrednio w systemie SAP (m.in. dynamicznie pobierane ceny). Pełna integracja z systemem SAP pozwala skrócić czas dostarczania/udostępniania klientom aktualnego cennika, dostępnego on-line.

Do momentu uruchomienia ISA, pracownicy Działu Handlowego Novitusa musieli wkładać wiele pracy w przetwarzanie zamówień. Wykorzystanie danych z systemu SAP przy składaniu zamówień i automatyzacja wielu czynności pozwala wyeliminować wiele odtwórczych, powtarzalnych czynności.

„Zamiast wpisywania zamówień do SAP, które kiedyś składane były w zewnętrznym narzędziu, handlowcy mogą się teraz bardziej skoncentrować na rozwijaniu relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami” – tłumaczy Robert Sztaba.

W momencie złożenia przez klienta zamówienia, handlowiec odpowiedzialny za jego obsługę otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą numer zamówienia w SAP i uwagi umieszczane przez klienta podczas tworzenia zamówienia. System potrafi obsługiwać zastępstwa w dziale handlowym – choroba/urlop osoby odpowiedzialnej, za kontakty z klientem.Wszystkie te udogodnienia wpływają na zwiększenie zadowolenie klientów i efektywności tego ważnego kanału dystrybucji.

Robert Sztaba podsumowuje: „Nowe rozwiązanie ma istotny wpływ na naszą konkurencyjność. Dzięki tej innowacji obsługa dystrybutorów przebiega sprawniej    niż dotychczas, przy mniejszym zaangażowaniu naszego działu handlowego.”

Od logiki biznesowej do prezentacji danych

Z punktu widzenia technologii, rozwiązanie ISA można przedstawić na trzech poziomach:

 • poziom logiki biznesowej (business execution) – serwer SAP, odpowiedzialny za przechowywanie katalogu produktów, danych podstawowych materiałów, zamówień, funkcji partnera, warunków cenowych, danych logistycznych i wysyłanie wiadomości e-mail;
 • poziom interakcji (interaction) – silnik J2EE, na którym zainstalowana jest aplikacja webowa ISA, stanowiąca serce rozwiązania. Aplikacja odpowiedzialna jest za przetwarzanie logiki biznesowej całego rozwiązania. Rozwiązanie bazuje na otwartych standardach J2EE: Java, Java Connector, JSP i Struts, dzięki czemu jest bardzo elastyczne i możliwa jest jej łatwa rozbudowa i dostosowywanie do indywidualnych potrzeb klienta.
 • poziom prezentacji (presentation) – przeglądarka WWW, stanowiąca nie tylko frontend klienta, ale także narzędzie konfiguracyjne i administracyjne ISA.

Taka architektura praktycznie nie zwiększa obciążenia serwera SAP, ponieważ katalog produktów jest przechowywany w pamięci ISA (J2EE), a częstotliwość odświeżania jest konfigurowalna. Zdecydowana większość operacji wykonywanych w ISA odbywa się w warstwach Interakcji i Prezentacji. Po stronie systemu SAP przetwarzania wymagają tylko: okresowe odświeżanie katalogu, składanie/wyświetlanie zamówienia i przegląd rozliczeń.

Rozwój bez barier

W korzystaniu z ISA oczywista korzyść wynika z faktu, że interfejsem odbiorcy (czyli klienta sklepu internetowego) jest przeglądarka WWW. Oznacza to w praktyce, że każdy partner, który posiada komputer i dostęp do internetu, może po założeniu konta (użytkownik internetowy SAP) korzystać z rozwiązania. Zatem rozwój internetowego kanału dystrybucji w oparciu o ISA nie napotyka bariery technologicznej czy finansowej.

Przedstawiona wyżej trzypoziomowa architektura rozwiązania sprawia, że system SAP jest "odseparowany" od bezpośredniej ingerencji partnera handlowego. Partner wykonuje tylko funkcje dostępne w ISA. Mówiąc wprost: partner w systemie SAP nic nie jest w stanie „zepsuć”.

Technologia pozwala też łatwo rozwijać rozwiązanie. Jeśli zatrudnia się programistów Java, po krótkim przeszkoleniu są oni w stanie samodzielnie rozbudowywać system o nowe funkcje.

„Rozwijać ISA jest nie tylko łatwo, ale i tanio,   bo narzędzia do rozwoju ISA są darmowe. Już teraz, po kilku miesiącach od uruchomienia ISA, planujemy wzbogacenie naszego e-sklepu o nowe funkcjonalności np. podgląd zleceń serwisowych, paczek kurierskich itp. W zasadzie wszystkie informacje rejestrowane w systemie SAP można później udostępnić przez sklep naszym klientom.” – dodaje Krzysztof Mituś.

 

Novitus SA to wiodący producent i dostawca nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań elektroniczno-informatycznych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki, m.in. kas oraz drukarek fiskalnych. Firma ma największy, 25% udział w sprzedaży urządzeń fiskalnych spośród 20 firm dostarczających na polski rynek tego typu urządzenia. Spółka jest też największym polskim eksporterem urządzeń fiskalnych.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com