Efektywna sprzedaż dóbr szybko zbywalnych | All for One Poland

Zakłady Drobiarskie Langner: Efektywna sprzedaż dóbr szybko zbywalnych

Kurczaki nie lubią czekać

Udostępnij
Drukuj:
Sprawne zarządzanie zleceniami sprzedaży i dystrybucją bywa w sektorze FMCG kluczem do przewagi konkurencyjnej. Zwłaszcza w takiej firmie jak producent drobiu Langner, gdzie liczy się czas od produkcji do dostawy do klienta.

Pełna kontrola

Zakłady Drobiarskie Langner specjalizują się w produkcji mięsa drobiowego, dostarczając 30–40 tys. sztuk drobiu dziennie. Dynamicznie rozwijająca się firma potrzebowała rozwiązania, które pozwoliłoby w efektywny sposób zarządzać rosnącą liczbą zamówień klientów. W ramach prowadzonego wdrożenia systemu SAP – specjalnie na potrzeby firmy Langner – 7milowy (od 2018 SNP Poland) opracował nowatorskie rozwiązania pozwalające kompleksowo zarządzać realizacją zleceń sprzedaży.

Doświadczenie i zaangażowanie Kierownika Projektu po stronie Klienta, a przede wszystkim pracowników firmy Langner znacznie przyczyniły się do sprawnej realizacji projektu. Powstałe w ten sposób funkcjonalności, to jest Panel obsługi zamówień klienta oraz Panel analizy stopnia realizacji zleceń, pozwalają w prosty sposób łączyć i wykorzystywać dane pochodzące z różnych działów firmy.

Prowadzone przez firmę SNP Poland wdrożenie systemu SAP w firmie Langner obejmowało:

 • rachunkowość finansową (FI)
 • księgowość majątku trwałego (FI-AA)
 • zarządzanie płynnością finansową (TR)
 • kontroling (CO)
 • planowanie i sterowanie produkcją (PP)
 • sprzedaż i dystrybucję (SD)
 • gospodarkę materiałową i zaopatrzenie (MM)
 • zarządzanie kadrami (HR)
 • moduł bazowy (techniczny – Basis)

Łukasz Langner, Wiceprezes

Łukasz Langner, Wiceprezes firmy, kierujący projektem wdrożenia systemu SAP po stronie klienta powiedział: – „Głównym założeniem wprowadzenia zintegrowanego panelu obsługi zamówień klienta było umożliwienie kierownikom ekspedycji pełnego zarządzania zleceniami sprzedaży. Ze względu na znaczną liczbę realizowanych zleceń sprzedaży w krótkim czasie niezbędne stało się wdrożenie systemu umożliwiającego nam szybką analizę wielu informacji i dynamiczne kontrolowanie podejmowanych decyzji dotyczących zamówień klientów”.

Panel kontroli zleceń pozwala na łatwą filtrację procesów sprzedaży według różnych kryteriów, na przykład numeru zlecenia sprzedaży, daty realizacji, trasy przejazdu, grupy materiałowej czy indeksu materiałowego. Dzięki temu narzędzie umożliwia analizę kompletności dostaw, stopnia realizacji wysyłek pod kątem trasy, klienta lub asortymentu oraz pozwala na nadzór nad obiegiem dokumentów wraz ze wskazaniem numeru terminalu ekspedycyjnego, na którym dane zlecenie sprzedaży ma zostać zrealizowane.

Magdalena Wojciechowska, Członek Zarządu firmy Langner podkreśla: – „W razie jakiejkolwiek reklamacji w każdej chwili możemy się dowiedzieć, kiedy i przez kogo zostało przyjęte zamówienie, z jakiego surowca powstał produkt, kiedy, w jakiej ilości i przez kogo został przygotowany oraz kiedy został przekazany do transportu. Pozwala to utrzymywać jakość naszych produktów na najwyższym poziomie”.

Dzięki systemowi SAP możliwe jest tworzenie raportów dotyczących sprzedanego towaru oraz określenie dynamiki sprzedaży. Głównym celem analizy dynamiki sprzedaży jest określenie prawidłowości zmian sprzedaży na poszczególnych trasach oraz ustalenie, jaki wpływ na jej poziom mają wybrane czynniki.

Na miejsce i na czas

Opracowane przez firmę 7milowy narzędzia do zarządzania transportem pozwalają użytkownikowi na dokonanie wielu modyfikacji związanych z wysyłką towaru. Wykorzystywane są tutaj głównie takie możliwości jak:

 • harmonogramowanie tras przejazdów w podziale na poszczególne dni tygodnia, wraz z godziną wyjazdu samochodu,
 • zarządzanie kierowcami i pojazdami,
 • zarządzanie trasami przejazdów samochodów.

Wyeliminowanie pomyłek przy realizacji zleceń sprzedażowych, ograniczenie liczby reklamacji, usprawnienie przygotowania towaru do wysyłki oraz znaczne skrócenie czasu transportu  – to tylko niektóre korzyści z wdrożenia SAP

 

Osoby zajmujące się spedycją otrzymały narzędzie umożliwiające podejmowanie decyzji o aktualnym i planowanym przebiegu transportu, co znacznie usprawniło system zarządzania wysyłką towaru. Stworzone rozwiązanie do zarządzania transportem jest szczególnie przydatne w dystrybucji dóbr szybko zbywalnych. Jego głównym celem jest optymalizacja realizacji zleceń sprzedaży pod kątem czasu oraz wielkości załadunku. Takie narzędzie pozwoliło na znaczną redukcję czasu realizacji zlecenia, dzięki czemu wyprodukowane wyroby gotowe podlegają dystrybucji natychmiast po zejściu z linii produkcyjnej. Rozwiązanie jest oparte na harmonogramie realizowanych zleceń sprzedaży. W harmonogramie wykorzystywane są bieżące zlecenia sprzedaży, grupowane pod kątem przydzielonych planowanych tras oraz planowanych środków transportu.

Zastosowany w rozwiązaniu pulpit pozwala na bezpośrednią modyfikację zleceń z uwzględnieniem planowanych zleceń produkcyjnych oraz aktualnych stanów magazynowych. Dzięki temu czas potrzebny na wydanie bieżącej produkcji do dystrybucji zostaje zredukowany do absolutnego minimum. Realizacja wysyłki może odbywać się na wiele różnych sposobów, w podziale na przykład na trasy, grupę asortymentową czy odbiorcę towaru. Realizowanie zleceń sprzedaży w kolejności wyjazdu pojazdów, z uwzględnieniem osobnych magazynów czy priorytetów klientów stało się proste i szybkie w obsłudze.

Wyeliminowanie pomyłek przy realizacji zleceń sprzedażowych, ograniczenie liczby reklamacji, usprawnienie przygotowania towaru do wysyłki oraz znaczne skrócenie czasu transportu – to tylko niektóre korzyści, jakie osiągnęliśmy dzięki ścisłemu dopasowaniu systemu SAP do naszych potrzeb. Wszystkie te czynniki mają niemały wpływ na zwiększenie dochodowości naszego przedsiębiorstwa” – podsumowuje Łukasz Langner.

Rozwiązania przygotowane dla Zakładów Drobiarskich Langner doskonale nadają się do zastosowania w innych branżach, szczególnie tam, gdzie czas pomiędzy wyprodukowaniem wyrobów a dostawą do klienta ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie biznesu.

Zakłady Drobiarskie Langner powstały w 1995 r. Są wiodącym polskim producentem drobiu. Firma specjalizuje się w hodowli, uboju, rozbiorze i dystrybucji mięsa drobiowego. W pełni zautomatyzowany zakład, zlokalizowany w Miejskiej Górce koło Rawicza, spełnia normy systemu zapewnienia jakości HACCP, dostarczając produkty zdrowe, bezpieczne i wysokiej jakości. Langner obsługuje szeroką gamę klientów, od detalicznych, poprzez duże sklepy, supermarkety, po dużych odbiorców hurtowych.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com