Kingspan: Globalne środowisko SAP w AWS dobrze zarządzane
Kingspan

Globalne środowisko SAP
w AWS dobrze zarządzane

Utrzymanie SAP w Kingspan

Firmy korzystające z systemów SAP, które chcą skorzystać z elastyczności, skalowalności i różnorodności usług chmurowych, coraz chętniej integrują swoje instalacje SAP S/4HANA z platformą AWS. Jednak zarządzanie środowiskiem AWS, szczególnie dla dużych i złożonych infrastruktur, może być sporym wyzwaniem. Kingspan Insulated Panels West Europe, Asia & Pacific Division, światowy lider w produkcji izolowanych dachowych paneli ściennych dla budownictwa, korzysta z usług zarządzania platformą AWS dla SAP S/4HANA w All for One Poland. W zakres wsparcia wchodzi m.in. Disaster Recovery oraz monitoring systemu.

Firmy korzystające z systemów SAP, które chcą skorzystać z elastyczności, skalowalności i różnorodności usług chmurowych, coraz chętniej integrują swoje instalacje SAP S/4HANA z platformą AWS. Jednak zarządzanie środowiskiem AWS, szczególnie dla dużych i złożonych infrastruktur, może być sporym wyzwaniem. Kingspan Insulated Panels West Europe, Asia & Pacific Division, światowy lider w produkcji izolowanych dachowych paneli ściennych dla budownictwa, korzysta z usług zarządzania platformą AWS dla SAP S/4HANA w All for One Poland. W zakres wsparcia wchodzi m.in. Disaster Recovery oraz monitoring systemu.

Amazon Web Services (AWS) to jedna z najpopularniejszych platform chmurowych na świecie, która zyskała uznanie wśród firm korzystających z SAP. Jednym z powodów są specjalne instancje EC2, optymalizowane pod kątem systemów SAP, co pozwala na efektywne korzystanie z zasobów obliczeniowych.

Skalowalna chmura AWS umożliwia łatwe dostosowywanie się do zmieniających się wymagań firmy w zakresie mocy obliczeniowej i pamięci, co jest szczególnie ważne w przypadku dynamicznych obciążeń związanych z procesami biznesowymi SAP. Ponadto AWS oferuje szereg narzędzi i funkcji bezpieczeństwa, takich jak AWS Identity and Access Management (IAM), zabezpieczenia sieciowe, a także możliwość korzystania z usług szyfrowania, co jest kluczowe dla systemów ERP.

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem zarządzania AWS. Wykorzystanie usług takich jak AWS Identity and Access Management (IAM) umożliwia dokładne zarządzanie tożsamościami i kontrolę dostępu do zasobów. Dlatego tak ważna jest odpowiednia konfiguracja uprawnień i ról.

Warunkiem efektywnego zarządzania dużymi infrastrukturami w chmurze jest automatyzacja. Usługi takie jak AWS CloudFormation czy Terraform odpowiadają za automatyczne tworzenie i zarządzanie zasobami w chmurze przy użyciu szablonów. Terraform działa zgodnie z zasadą Infrastructure as Code (IaC), co oznacza, że cała infrastruktura jest zarządzana za pomocą kodu, co ułatwia śledzenie zmian, replikację środowisk i utrzymanie infrastruktury jako kodu.

Skalowalność usług chmurowych pozwala na optymalizację kosztów. Znajomość modelu płatności chmury Amazon jest bardzo ważna. AWS Cost Explorer wspiera efektywność kosztową zarządzania i utrzymania infrastruktury w AWS. Zrozumienie, jak są naliczane opłaty za zasoby, pomaga w świadomym zarządzaniu nimi i ograniczaniu kosztów naszych klientów.

Regularne przeglądy kosztów, monitorowanie zużycia zasobów i dostosowywanie strategii optymalizacyjnych do zmieniających się wymagań pomogą utrzymać koszty na niskim poziomie, jednocześnie utrzymując efektywność operacyjną.

Wsparcie partnera

Jak widać, optymalne wykorzystanie i wydajne zarządzanie usługami na platformie AWS wymaga nie tylko sporego nakładu pracy, ale także sporego doświadczenia i szerokich kompetencji. Jak zawsze w podobnych przypadkach, warto rozważyć, czy wykonywać te zadania w ramach wewnętrznego centrum kompetencyjnego, czy może powierzyć je wyspecjalizowanemu dostawcy.

All for One Poland dysponuje kompetencjami zarówno w zakresie usług chmurowych, jak i aplikacji SAP, przez co zapewnia spójną i kompletną obsługę klientów w ramach wsparcia. To eliminuje wiele problemów klientów, jak np. konieczność utrzymywana zasobów i poszerzania kompetencji w tych obszarach, dzięki czemu klient może koncentrować się na własnym biznesie.

Realizując usługi administracji systemami klientów, w tym systemami SAP, All for One Poland dba o ciągłość działania aplikacji, wykorzystując rozwiązania do monitorowania, analizy i zarządzania środowiskiem SAP takie jak Amazon CloudWatch, Zabbix czy SAP Technical Monitoring. Tak szeroki „warsztat” narzędzi umożliwia zbieranie, monitorowanie i analizowanie danych dotyczących zasobów i aplikacji oraz pozwala natychmiast otrzymywać powiadomienia o potencjalnych problemach. To z kolei pozwala na szybkie reagowanie na potencjalne problemy i optymalizację wydajności.

Wiedza i doświadczenie zespołów All for One jest szerokie. Wysoko oceniam jakość komunikacji z konsultantami. Na bieżąco informują wszystkich zainteresowanych o bieżącej pracy, planowanych zmianach i aktualizacjach. Poza tym wspierali nas, a nawet kierowali naszym wewnętrznym zespołem ds. aplikacji w zakresie monitorowania SAP Solution Manager oraz automatyzacji zadań i alertów.

John Gaskell Director of IT Kingspan Insulated Panels (West Europe, Asia & Pacific)

Disaster Recovery (DR)

Jedną z firm, która utrzymuje swoje systemy SAP w chmurze AWS, jest Kingspan Insulated Panels (West Europe, Asia & Pacific) produkujący szereg wysoko wydajnych izolacyjnych paneli dachowych i ściennych oraz innych produktów do pokrycia budynków. Firma stanowi oddział Grupy Kingspan, producenta wyrobów do przegród budowlanych.

W połowie 2023 r. firma ta powierzyła All for One Poland zarządzanie platformą AWS dla SAP. W ramach usług Managed Services dla SAP odpowiadamy za utrzymanie środowiska systemów SAP ERP, który jest krytyczny dla klienta i z którego korzystają pracownicy na kilku kontynentach. Utrzymujemy SAP, bazy danych HANA, oraz systemy operacyjne wraz z całą infrastrukturą. W zakresie usług są także odpowiedzialność za monitoring i konfigurację rozwiązań kopii zapasowych w chmurze AWS, łącznie z replikacją systemów i testami Disaster Recovery.

Disaster Recover Resilience w AWS opiera się na architekturze zapewniającej replikację systemu do innej lokalizacji w ramach chmury AWS z gwarancją bezpieczeństwo nawet w przypadku niedostępności całego regionu geograficznego. Umieszczenie zasobów w różnych regionach i/lub strefach dostępności (Availability Zones) pozwala na minimalizowanie ryzyka utraty dostępności w wyniku awarii w jednym obszarze. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa zapewnia wykonywanie systematycznych backupów i testów odtworzeń systemów z Amazon S3.

Skuteczna strategia Disaster Recovery w AWS to kombinacja tych elementów, a ich konfiguracja zależy od indywidualnych wymagań, charakterystyki aplikacji i poziomu zaawansowania środowiska klienta. Ważne jest regularne testowanie procesu DR, aby mieć pewność, że środowisko jest gotowe do użycia w przypadku awarii. Takie testy powinno się wykonywać przynajmniej raz do roku. Konsultanci All for One wykonują test planu ciągłości działania bez wpływu na środowisko systemów produkcyjnych.

Kingspan korzysta z DRC w chmurze AWS, jednak dotychczas nie przeprowadzał regularnych testów odtworzeniowych. Było to pierwsze duże zadanie, jakie wykonali konsultanci All for One w ramach usług zarządzania platformą AWS dla SAP. W całkowicie odseparowanym środowisku w innym regionie została powołana kopia systemów produkcyjnych. Takie podejście zapewnia bezpieczeństwo danych oraz wyklucza ingerencje w system produkcyjny klienta. Wykonane po odtworzeniu testy kluczowych użytkowników potwierdziły, że replikacja systemu przebiegła poprawnie i wszystkie usługi są w pełni dostępne.

Warto podkreślić, że w ramach środowiska DR system można odtwarzać wielokrotnie, tworząc ad hoc konstrukcje mające na celu przetestowanie wybranego problemu czy nowego modułu.

Zabbix i SolMan

W ramach usług monitoringu All for One uruchomiło dla Kingspan system Zabbix, narzędzie open source do monitorowania infrastruktury IT, chmurze. Kolejnym narzędziem, z którego korzystamy, świadcząc usługi dla tego klienta, jest SAP Solution Manager Technical Monitoring. To rozwiązanie umożliwia monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną środowiska SAP. To szeroki zakres działań i czynności, który obejmuje aspekty związane z wydajnością, dostępnością, a także monitorowaniem zasobów systemowych i aplikacyjnych. Codzienny monitoring jest dostępny zarówno dla klienta, jak i administratorów po naszej stronie.

Zakres usług w ramach tego kontraktu sukcesywnie się rozszerza. Kompetencje i wieloletnie doświadczenie konsultantów All for One w administracji systemami SAP oraz systemami w chmurze budują zaufanie klienta.

Wiedza i doświadczenie zespołów All for One jest szerokie.

John Gaskell, Director of IT, Kingspan Insulated Panels (West Europe, Asia & Pacific)

Kingspan Insulated Panels to światowy lider w produkcji izolowanych dachowych paneli ściennych dla budownictwa, jest oddziałem Kingspan Group, irlandzkiej firmy PLC, która prowadzi działalność handlową w ponad 80 krajach i posiada ponad 210 fabryk zatrudniających ponad 22 tys. pracowników. Inne oddziały Grupy to Insulation, Light Air & Water, Data & Flooring and Roof & Waterproofing.

Managed Services dla SAP w chmurze AWS

 • utrzymanie środowiska systemów SAP ERP,
 • utrzymanie bazy danych SAP HANA
 • utrzymanie systemów operacyjnych wraz z całą infrastrukturą
 • konfiguracja i monitoring rozwiązań kopii zapasowych, łącznie z replikacją systemów i testami Disaster Recovery
 • wsparcie dla użytkowników w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Australii i Nowej Zelandii
 • europejska siedziba Kingspan Insulated Panels – Holywell koło Liverpoolu
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.