W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych biznesowych znajdujących się w krytycznych dla działania firmy systemach informatycznych, a także w celu zmniejszenia pracochłonności tworzenia kopii zapasowych, Grupa Żywiec wdrożyła centralny system backupów. Przedsięwzięcie było prowadzone przez BCC (aktualnie All for One Poland).

Stworzenie bezpiecznego, centralnego systemu tworzenia kopii zapasowych jest jednym z najważniejszych zadań działu informatyki w firmie. Odpowiednie rozwiązania programowe i sprzętowe pozwalają odtworzyć dane biznesowe firmy, utracone w wyniku awarii, błędów ludzkich czy też czynników zewnętrznych (jak np. pożar).

Centralny system backupów, automatyzujący proces tworzenia kopii zapasowych, jest tym bardziej konieczny w firmach wielozakładowych, o rozproszonych lokalizacjach. Pozwala bowiem na administrowanie tworzeniem backupów z jednej, dowolnej lokalizacji, przez jedną osobę. Dzięki temu nie trzeba w ten proces szerzej angażować pracowników w poszczególnych zakładach, a w przypadku nieobecności administratora zarządzaniem backupami może zająć się inna osoba z innej lokalizacji.

Dlaczego centralny system backupów w Grupie Żywiec?

Przed rozpoczęciem projektu, infrastruktura sprzętowa i programowa, funkcjonująca w poszczególnych zakładach Grupy, była zróżnicowana i znajdowała się w trakcie przebudowy do standardów korporacyjnych.

Dotychczasowy system tworzenia kopii zapasowych (backupów) był niespójny. Zasoby serwerów zabezpieczano na różnych nośnikach. Nie wszędzie stosowano system backupu online baz danych. Tworzenie kopii zapasowych było procesem niescentralizowanym, w większości przypadków niezautomatyzowanym, ręcznie sterowanym – co za tym idzie, było pracochłonne i wiązało się z niebezpieczeństwem omyłek w kopiowaniu danych.

Stworzenie spójnego i jednolitego – centralnego systemu backupów zidentyfikowano jako czynnik, umożliwiający istotną poprawę bezpieczeństwa danych biznesowych firmy, a także pozwalający obniżyć koszty działu informatyki – poprzez usprawnienie organizacji pracy działu.

Lista wymagań dla systemu

Zespół, kierowany przez Mariusza Zdziarskiego (PC Systems & Telecom Managera w Grupie Żywiec) opracował listę wymagań dla projektowanego systemu kopii zapasowych:

 • Centralne zarządzanie infrastrukturą backupu z rozbudowanym systemem raportowania i powiadamiania
 • Automatyzacja procesów backup i restore
 • Backup baz danych w trybie online.
 • Backup lokalny zasobów sieci na biblioteki, lub autoloadery jednolitych mediów taśmowych
 • Skalowalność systemu, z zachowaniem bezpieczeństwa inwestycji przez minimum trzy lata. Założono dwukrotny wzrost backupowanych danych w ciągu roku
 • Gwarancja współpracy z bieżącymi systemami operacyjnymi, systemami baz danych, oraz ich nowszymi wersjami

Przebieg wdrożenia systemu backupów

Realizację projektu powierzono BCC, firmie współpracującej z Grupą Żywiec m.in. w zakresie wdrożeń rozwiązań SAP, użytkowanych w spółkach Grupy. Jako oprogramowanie kierujące centralnym systemem backupów, wybrano wiodące rozwiązanie tego typu – HP OpenView Omniback 4.0.

W listopadzie 2001 r. – po podpisaniu umowy, oraz po zatwierdzeniu harmonogramu wdrożenia, przystąpiono do opracowania szczegółowego projektu technicznego systemu kopii zapasowych w dziewięciu lokalizacjach.

Kierując się bilansem danych do backupu, w projekcie technicznym założono wykorzystanie bibliotek taśmowych: HP SureStore Ultrium Library 1/20 i HP SureStore Ultrium Library 2/20 oraz autoloaderów taśmowych HP SureStore Ultrium Autoloader 1/9.

Projekt techniczny zawierał między innymi:

 • Rozłożenie licencji, agentów i składników oprogramowania do zarządzania infrastrukturą backupu: HP OpenView Omniback 4.0
 • Bilanse danych poddawanych operacji backup
 • Sposoby zarządzania mediami taśmowymi
 • Kalendarze zadań backup
 • Procedury administracyjne
 • Zestawienia wymaganego sprzętu i oprogramowania do przeprowadzenia wdrożenia

Po zatwierdzeniu projektu technicznego i przeszkoleniu pracowników działu informatyki, kolejnym etapem przedsięwzięcia były instalacje pilotażowe. Specjaliści IT Grupy Żywiec wybrali trzy lokalizacje do przeprowadzenia wzorcowych instalacji i konfiguracji infrastruktury backupów.

Realizowane przez pracowników Grupy i konsultantów BCC instalacje pilotażowe zawierały integracje systemów baz danych: Lotus Notes Domino, SAP R/3 (Oracle), MS SQL Server z oprogramowaniem HP OpenView Omniback 4.0. Integralną częścią instalacji pilotażowych, oprócz wdrożenia rozwiązań zawartych w projekcie technicznym, były testy wszystkich zdefiniowanych zadań backup, oraz testy zadań restore wybranych danych z mediów taśmowych do systemu.

Po zweryfikowaniu poprawnego działania systemu backupów w pilotażowych lokalizacjach, specjaliści Grupy Żywiec uruchomili wypracowane rozwiązanie w pozostałych zakładach. Wdrożenie systemu kopii zapasowych zakończyło się w grudniu 2001 roku.

Cele projektu zostały osiągnięte – zwiększenie bezpieczeństwa danych, usprawnienie organizacji tworzenia kopii oraz zmniejszenie pracochłonności obsługi tego procesu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w zakładanym czasie i budżecie.

Grupa Żywiec jest liderem branży piwowarskiej – posiada ponad 30% udziału w polskim rynku piwa. W skład Grupy, której filarem są Browary Żywiec, wchodzą również Elbrewery Co. Ltd., Browary Warka i Zakłady Piwowarskie w Leżajsku. W browarach należących do Grupy produkowanych jest kilkanaście marek piwa. Do najpopularniejszych z nich należą: Żywiec, Warka Jasne Pełne, Leżajsk Pełne, Warka Strong oraz Tatra.