SAP w finansach grupy kapitałowej | All for One Poland
PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa All for One zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Wcześniej SNP Poland, a do 2017 - BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

ACP Pharma: SAP w finansach grupy kapitałowej

Wdrożenie systemu SAP

Udostępnij
Drukuj:
ORFE zmierza do osiągnięcia w najbliższych latach dominującej pozycji na rynku dystrybutorów leków w Polsce. W tym celu dąży do poszerzenia zakresu i zasięgu działalności oraz podnoszenia jakości oferowanych usług przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Podstawowym celem wdrożenia systemu SAP w Grupie ORFE było uzyskanie dodatkowej przewagi konkurencyjnej na rynku dystrybucji farmaceutyków, poprzez usprawnienie zarządzania finansami w ramach całej grupy.

Wybór systemu SAP, rozumianego docelowo jako narzędzie wsparcia zarządzania nie tylko w samym ORFE SA, ale również w grupie kapitałowej, był związany z wysoką oceną możliwości rozszerzenia dostępnych informacji zarządczych, przede wszystkim w zakresie dogłębnych analiz i raportów, na podstawie rzetelnych i aktualnych danych finansowych.

Przy wyborze firmy wdrożeniowej decydowało doświadczenie we wdrażaniu systemu SAP oraz kompleksowość przedstawionej oferty. W lipcu 2000 roku podpisany został kontrakt z BCC (od 2018 r. SNP Poland), obejmujący – oprócz usługi wdrożeniowej – dostawę platformy sprzętowej dla systemu.

Przebieg wdrożenia

Przedsięwzięcie wdrożenia SAP w Grupie ORFE zostało podzielone na dwa etapy. I etap objął wdrożenie w ORFE SA, a w drugim etapie wypracowane rozwiązanie zostało przeniesione na spółki zależne.

Prace wdrożeniowe w spółce ORFE SA rozpoczęły się w lipcu 2000 roku i przebiegały zgodnie z metodyką wdrożeniową SAP stosowaną przez SNP Poland. W ramach fazy Organizacji Projektuprzygotowano standardy projektowe – Kartę i Regulamin Projektu, określono składy i obciążenie poszczególnych osób w ramach Zespołów Roboczych, a także zapewniono niezbędne zasoby (takie jak np. sale dla Zespołów Roboczych).

W ramach następnej fazy – Projektowania Koncepcyjnego– przeprowadzono szkolenia z funkcjonalności systemu we wdrażanym zakresie, zdefiniowano funkcje i procesy a ich opisy zawarto w modułowych „Koncepcjach wdrożenia systemu SAP”.

W fazie trzeciej – Realizacji Prototypuprace polegały na wykonaniu prototypu i skonfigurowaniu systemu SAP na podstawie i zgodnie z opracowanymi wcześniej koncepcjami. W ramach tej fazy oprócz prac konfiguracyjnych przeprowadzono testy w ramach każdego z modułów oraz testy międzymodułowe.

W listopadzie i grudniu 2000 r. przygotowywano system do startu produktywnego, a więc przygotowywano i wprowadzano dane podstawowe oraz szkolenia użytkowników końcowych na podstawie opracowanych instrukcji użytkowników (prace w ramach fazy Przygotowanie do pracy rzeczywistej). Start produktywny systemu w ORFE nastąpił w styczniu 2001 r.

Kierujący pracami ze strony SNP Artur Jankowiak powiedział: „Wdrożenie w ORFE było dla nas wyzwaniem m.in. ze względu na krótki czas przeznaczony na całe przedsięwzięcie. ORFE było jednak doskonale przygotowane do wdrożenia i traktowało ten projekt jako przedsięwzięcie priorytetowe.”

W styczniu 2001 roku uruchomiono w ORFE SA moduły: BC – Basis, FI – rachunkowość finansowa, CO – kontroling, FI-AA – księgowość majątku trwałego.

W lipcu 2001 r. SNP rozpoczęło prace wdrożeniowe w spółkach zależnych od ORFE zajmujących się dystrybucją leków: w ACP Pharma (wówczas Aflopa SA) w Łodzi, w Cefarmie Rzeszów SA oraz w Cefarmie Śląskim SA w Katowicach. Doświadczenie pracowników ORFE oraz wiedza zdobyta podczas wdrożenia ORFE SA była znaczną pomocą podczas prac w spółkach zależnych. Spółki zależne rozpoczęły korzystanie z rozwiązań SAP w styczniu 2002 roku.

Według Juliana Brzozowskiego, Kierownika Projektu ze strony ORFE SA, „Sukces  wdrożenia SAP w ORFE SA był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników ORFE, łączących swoje codzienne obowiązki z dodatkowym obciążeniem, jakim było włączenie w prace wdrożeniowe. Połączenie ich zaangażowania z wiedzą konsultantów SNP Poland przyniosło końcowy efekt w postaci sukcesu przedsięwzięcia.”

Korzyści z SAP

Wdrożenie SAP w ORFE dostarczyło nowoczesnego narzędzia pozwalającego na pracę w ramach światowych standardów zarządzania finansami. Informacje wprowadzane do systemu w ramach jednego z modułów są natychmiast dostępne w innych. Dzięki istnieniu jednego miejsca, w którym przechowywane są dane, nie ma możliwości niespójności danych w różnych modułach.

Wdrożenie systemu ułatwiło procesy wprowadzenia i doskonalenia procedur, zasad i praktyk rozszerzających funkcje zarządcze, takich jak np. kontroling, audyt wewnętrzny na wysokim poziomie, określonym przez standardy obowiązujące w spółkach holdingu OPG.

W obszarze rachunkowości finansowej SAP umożliwia prowadzenie księgowości według różnych standardów rachunkowości, a także elastyczne prowadzenie ewidencji w wielu walutach. Również środki trwałe ewidencjonuje się według różnych standardów, a ich ewidencja została usprawniona i zautomatyzowana.

W zakresie kontrolingu wdrożenie SAP umożliwiło wypracowanie mechanizmów pozwalających na analizę rentowności w wielu wymiarach oraz analizę kosztów działalności. Dzięki możliwości elastycznego tworzenia wielowymiarowych raportów w każdym momencie możliwa jest analiza danych dotyczących działalności firmy.

Wdrożenie wspomogło również wprowadzanie jednolitych standardów dotyczących przebiegu procesów oraz parametrów w zakresie informacji zarządczej i finansowej, pozwalających na obniżkę kosztów działania poszczególnych spółek grupy kapitałowej. Wraz z wdrożeniem SAP w kolejnych spółkach grupy standardy te będą wpływać na zwiększenie efektywności i wynik finansowy całej grupy.

Istotne było zapewnienie przepływu danych z systemu SDO, służącego do obsługi procesów logistycznych ORFE, do modułów finansowych systemu SAP. System  SDO,  stworzony  na  potrzeby  ORFE, od wielu lat wspiera z powodzeniem funkcje  zaopatrzenia,  zakupu,  sprzedaży  i  dystrybucji, przy uwzględnieniu potrzeb związanych ze specyfiką obrotu farmaceutykami.

Ze względu na znaczną ilość danych z SDO i wysoki stopień ich złożoności zastosowano rozwiązanie, oparte na przejmowaniu danych w postaci elektronicznej przy użyciu dokumentów elektronicznych (IDOC). To pozwoliło na pełną automatyzację przepływu danych logistycznych do obszaru sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej.

Zastosowane rozwiązania sprzętowe gwarantują stabilność i pełne bezpieczeństwo działania systemu. Dzięki optymalnej konfiguracji sprzętu zapewniona jest odpowiednia wydajność pracy z systemem.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  All for One Poland sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00